Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

уча уч а е ник уч а и тел уч а и тел ка уч а ен

Сходни презентации


Презентация по темата: "уча уч а е ник уч а и тел уч а и тел ка уч а ен"— Препис на презентация:

1

2 уча уч а е ник уч а и тел уч а и тел ка уч а ен
Упр.1 С помощта на наставките образувайте от глаголите производни съществителни имена. Коя е общата има част? -ник - тел - ар ир - еж - ец ач - ка - ен уча уч а е ник уч а и тел уч а и тел ка уч а ен

3 -ник - тел - ар ир - еж - ец ач - ка - ен нос и я тел нося нос я ач

4 -ник - тел - ар ир - еж - ец ач - ка - ен бръсна бръсн а ар бръсн ач а

5 -ник - тел - ар ир - еж - ец ач - ка - ен грабя граб и я тел

6 -ник - тел - ар ир - еж - ец ач - ка - ен лек увам лекувам лек ар увам лек ар увам ка ле чи кувам тел

7

8 прескок подскок отскок скок
Упр.2 С представките и съществителните имена образувайте производни съществителни имена. пре- прескок подскок отскок под- от- по - пре - под - скок от - за - раз -

9 по- помисъл замисъл за- размисъл раз- по - пре - под - мисъл от - за - раз -

10 пре- преговор отговор от- разговор заговор раз- за- по - пре - под - говор от - за - раз -

11 по- поход преход пре- подход разход под- раз- по - пре - под - ход от - за - раз -

12 раз- разум по - пре - под - ум от - за - раз -

13

14 говорителка говоря говорител 1. говор говор 2.говоря 3.говорител
Упр.3 Напишете думите според реда на образуването им. говорителка говоря говорител 1. говор говор 2.говоря 3.говорител 4.говорителка

15 І група ІІ група лекар влак
Упр.4 Кои съществителните имена ще напишете със следните значения. І група ІІ група Междуселищно превозно средство за по-големи разстояния. Движи се по релси. Човек, който се грижи за здравето на хората. лекар влак

16 Краткият определителен член се пише с а , а се изговаря с ъ.
Напишете изречения, в които тези съществителни имена да не са подлози. Коя членна форма ще употребите? Човекът благодари на лекаря. Разгледах внимателно разписанието на влака. Краткият определителен член се пише с а , а се изговаря с ъ. Изговор: /влакъ/ Правопис: /влака/ /брегъ/ /брега/

17 ра продажба з борник с по кова д пре сказание д на стройка д о чакване
Упр.5 Напишете съществителните имена вярно. з – с д – т о - у ра продажба з борник с по кова д пре сказание д на стройка д о чакване

18 Упр.6 Препишете текста , като го редактирате.
Лотката плуваше бавно към брегъ. На хълмат до лозята имаше малък дървен кеи. лодкаря бесшумно отправи лодката към него. Той бавно прехвърли важето на дънерът и прибра веслата.

19 Лодката плуваше бавно към брега
Лодката плуваше бавно към брега. На хълмат до лозята имаше малък дървен кей. Лодкаря бешзумно отправи лодката към него. Той бавно прехвърли въжето на дънера и прибра веслата.

20 раз разсъждение изказвам каз вдигам в ковач ач смели и
Ще получите нова дума, ако последователно запишете от първата дума-представката, от втората-корена, от третата-представката, от четвъртата-наставката, от петата – окончанието. раз разсъждение изказвам каз вдигам в ковач ач смели и

21 Домашна работа УТ№2 стр.3 упр.2,3 и 4


Изтегли ppt "уча уч а е ник уч а и тел уч а и тел ка уч а ен"

Сходни презентации


Реклама от Google