Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Публикуване чрез Microsoft Office Publisher

Сходни презентации


Презентация по темата: "Публикуване чрез Microsoft Office Publisher"— Препис на презентация:

1 Публикуване чрез Microsoft Office Publisher
инж. Елена Гълбачева

2 1. Предназначение Microsoft Office Publisher е част от Microsoft Office. За създаване и споделяне както на публикации, така и на маркетингови материали като брошури, бюлетини, пощенски, поздравителни картички и др.

3 2. Създаване на публикация
На базата на шаблони, които в последствие може да персонализирате; Избор от типове публикации, намиращи се в Backstage.

4

5 3. Промяна на тема Меню Page Design – група с инструменти Schemes

6 4. Вмъкване и персонализиране на съдържание
Преди да се отпечата и разпространи дадена публикация, е добре тя да бъде прегледана за грешки в проекта и оформлението. Може да се вмъкват и да се персонализират галерии от вградени и онлайн градивни блокове, текстове, календари и др.

7

8 5. Печат на публикация File – Print
Задават се принтер, брой копия, размер на листа, страници за отпечатване, цветно или в сиви полу-тонове.

9 6. Допълнителни функции А) контрол над проектирането – чрез секциите Layout и Page Setup на меню Page Design Б) добавяне на изображения – чрез контейнера за изображения

10 В) фина типография – избор на шрифтове OpenType (Gabriola, Candara, Cambria, Calibri) Г) рамки и акценти – Border and Accents от меню Insert, може да стилизирате публикациите, вмъквайки различни векторни рамки и акценти Д) марки и реклами – от меню Insert Advertisements


Изтегли ppt "Публикуване чрез Microsoft Office Publisher"

Сходни презентации


Реклама от Google