Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Сдружение “На ти с природата”

Сходни презентации


Презентация по темата: "Сдружение “На ти с природата”"— Препис на презентация:

1 Сдружение “На ти с природата”
Към хуманно потребление: пазарът на яйца, търсене и очаквания на клиентите на хипермаркетите Албена Панчева, Сдружение “На ти с природата” Проект: “Информиране относно хуманните продукти – яйца от алтернативни системи на отглеждане”

2 Хуманно потребление и социална отговорност
Хуманно потребление: консумиране на хранителни продукти, произведени в системи, които спазват изискванията за хуманно отношение към животните Социална отговорност на хипермаркета: като водещ регулатор на потребителските навици в консумацията на храни - отговорност към здравето на потребителите отговорност към културата и информираността за избор на храни отговорност към практиките на хранене и ефектът от тях върху природата ЧРЕЗ: поощряване на клиентите в потребителската им ориентация

3 Яйцата – единственият хуманен продукт в България
от клетъчни системи от алтернативни системи

4 Изисквания на ЕС към производителите на яйца
Директива 1999/74/EC: след 2012 година всички производители на яйца трябва да преминат към алтернативно отглеждане на кокошки-носачки. Ситуацията в България: едва 30% от българските производители отглеждат птиците подово или свободно.

5 Пазарът на яйца: Домакинствата в страната към 2004 г. са души Домакинствата в градовете са: Среден брой яйца на домакинство месечно: 10 Силни сезони на пазара: април и май месец – 15 яйца на домакинство, месечно Средно силни сезони: юни, юли, август, декември: 11 яйца месечно на домакинство Продадени яйца месечно за страната: приблизително: Продадени яйца годишно на домакинство: (данни за 2008) Средна цена на яйце - 0,21 през 2008, през 2009 – 0,17 Цена на яйце според системите на отглеждане на кокошката: от клетка: 0.19; подово: 0,21, свободни: -0.29

6 Нагласи и очаквания на потребителите - І
Потребителите на хипермаркетите биха искали да купуват яйца от алтернативни системи. Това се отнася за: 78% от анкетираните потребители през 2007 г., 75% от анкетираните потребители през 2008 г. Данни от социологически проучвания, по метода на стандартизираното интервю в хипермаркета, проведени през 2007 и 2008 година, от Агенция “Факт Маркетинг” в София, Пловдив и Варна по поръчка на сдружение “На ти с природата”. Изследванията обхващат извадкова съвкупност от 600 лица, подбрани на квотен принцип (възраст г., съотношение: 30% мъже, 70% - жени).

7 Нагласи и очаквания на потребителите - ІІ
Българският потребител би искал да бъде възприеман като хуманен Българският потребител рядко чете конкретно етикетите върху яйцата Българският потребител не е чувствителен към цената на яйцата в мрежата. Българският потребител би искал да има по-ясна и видима информация за системите на отглеждане на птиците, за да прави изборът си бързо, но информирано

8 Благодарим за вниманието
“На ти с природата”, 02* с подкрепата на Европейска група за животните


Изтегли ppt "Сдружение “На ти с природата”"

Сходни презентации


Реклама от Google