Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Урок № 28 начало план на урока ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ за ДЕВЕТИ клас 1 2 3 4 доку- менти изобра- жения 9.клас изобра- жения Филм слайд 1

2 Съветският съюз: между краят на Сталиновата ера и застоя
Раздел: Светът от Първата световна война до 1945 г. Светът след Втората световна война Урок № 28 Съветският съюз: между краят на Сталиновата ера и застоя начало план на урока 1 2 3 1. Краят на Сталиновата ера 2. Борба за власт след смъртта на Сталин 3. Рамките на Хрусчовата либерализация 4. СССР през периода на застоя 4 доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм Речник: „Санитарен кордон“, Ленинградското дело, Политбюро, Кубинската ядрена криза, „Период на застоя“, Дисиденти, Доктрината „Брежнев“. слайд 2

3 Страни под прякото влияние на СССР към 1960 г., преди разкола с Китай
1. Краят на Сталиновата ера A. СССР след Втората световна война до 1953 г. В края на Втората световна война СССР е гигантска империя върху два континента, съсредоточила в себе си огромни ресурси и 200-милионно население. Черве- ната армия създава около нея „санитарен кордон“ от държави сателити с режими изцяло зависими от Москва. Разрушенията от войната обаче са колосални и дори използването на суровинните и човешките ресурси не може да подобри забележимо стандарта на живот на обикновенния човек. Купонната система като цяло се запазва, продължават действието си и ограниченията за промяна на местожителството, местоработата при- движването от едно място на друго. Урок № 28 начало план на урока 1 2 3 4 Страни под прякото влияние на СССР към 1960 г., преди разкола с Китай Б. Параноята на Сталин Параноята на Сталин се засилва и в края на живота си той започва да вижда нови врагове. Обект на негови- те подозрения стават евреите на ръководни позиции в партията. От 1949 г. до смъртта на Сталин се водят серия поли- тически процеси срещу високопоставени партийни функционери по т. нар. Ленинградско дело. В началото на 1953 г. диктаторът се фиксира върху ле- карите евреи, обвинени в саботаж и шпионаж. Единст- вено смъртта му на 5 март 1953 г. спасява живота на обвиняемите. доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм слайд 3

4 2. Борба за власт след смъртта на Сталин
A. Политбюро срещу Лаврентий Берия След смъртта на вожда между членовете на Политбюро запо- чва борба за власт - борба за живот, Повечето от тях изпитват огромен страх от зловещия вътрешен министър Лаврентий Берия и отлично съзнават, че ако той за- стане начело на държавата, ги грози сигурна смърт. През юни 1953 г. те се обединяват срещу Берия, успяват да го арестуват и след бърз процес го екзекутират. Формално властта е разделена между Никита Сергеевич Хрушчов, Георгий Маленков и Климент Ворошилов. Урок № 28 начало план на урока Сталин и членове на Полирбюро 1 2 3 Б. Хрушчов излиза напред През февруари 1956 г. Хрушчов излиза напред в борбата за абсо- лютната власт на свикания XX конгрес на Комунистическата партия на Съветския съюз (КППС). В основния си доклад на закрито заседание „За култа към лично- стта и неговите последствия“ той отправя остри критики сре- щу мъртвия Сталин, колосалните размери на култа и мащабните чистки в партията и държавата, отнели живота на милиони хора. 4 В. Развенчаване на личността на Сталин Докладът на Хрушчов е повратен момент в историята на световното комунистическо движение. Той развенчава личността на Сталин и поставя началото на период на отричане от неговото наследство. Със своята позиция новият съветски лидер си спечелва и много врагове. През 1957 г. в Политбюро е направен опит за вътрешен преврат и Хрушчов използва случая окончателно да се разправи с Маленков и неговата просталинистка група. доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм Филм Кадър от филма “Смъртта на Сталин”. Хрушчов и Маленков водят спор, Берия оглежда подозрително мъртвия Сталин. слайд 4

5 3. Рамките на Хрусчовата либерализация
A. Политика на ,,възстановяване на ленинските принципи“ На ХХ конгрес на КПСС Хрушчов обявява, че за терора е виновен само Станлин, а не самата система. Декларира, че политиката му ще е насочена към ,,възстановяване на ленинските принципи“. Тази позиция означава частична либерализация на системата, без да се засягат нейните устои. На няколко вълни през 1953–1958 г. са освободени около 3 млн. концлагеристи от зловещия ГУЛаг и стотици хиляди германски военнопленници. На изселените в Далечния север народи от Крим, Кавказ, Прибалтика е разрешено да се завърнат по родни- те си места. Мерките са поетапно,без да се вдига шум. Урок № 28 начало план на урока 1 2 3 4 Б. СССР - постигнати успехи при Хрушчов Частично се премахва купонната система и се стимулира леката индустия за да се подобри храненето и условията на живот. СССР отбелязва успехи в спорта и в овладяването на Космоса. 1957 г. е изстрелян първият изкуствен спътник около Земята, а на 12 април 1961 г. Юрий Гагарин става първият човек, който лети в Космоса и извършва пълна обиколка около Земята. доку- менти В. СССР въвлечен в конфликти Хрушчов въвлича съветската империя в много излишни конфликти. 1960г. се стига до разрив с комунистическото ръководство на Китай. 1962 г. опитът му да инсталира ядрени ракети в Куба, е разкрит от САЩ и изправя човечеството на ръба на ядрена война. Емоцио- налното и нерядко неадекватно поведение на Хрушчов на публични места му спечелва и нови врагове в партийната върхушка. изобра- жения изобра- жения Филм Филм слайд 7

6 4. СССР през периода на застоя
A. „Период на застоя“ През 1964 г. чрез втрешнопартиен преврат Хрушчов е заменен с консер- вативния апаратчик Леонид Брежнев. Управлението му ( ) остава известно като „период на застоя“ или „склероза на комунизма“. Новият лидер се стреми да избягва крайностите на предшествениците. Той спира започналия процес на либеризация, но репресиите не се въз- обновяват във формите и мащабите от времето на Сталин. Появяват се дисиденти, като писателя Александър Солженицин и яд- рения физик, създател на съветската водородна бомба - акад. Андрей Сахаров, които гласно критикуват системата. Урок № 28 начало план на урока 1 2 3 Доктрината „Брежнев“ или  Доктрината на ограничения суве-ренитет е съветска политическа доктрина, която носи името на съветския лидер Леонид Брежнев.  4 Б. Доктрината „Брежнев“. Във външната политика СССР следва Доктрината „Брежнев“. Съветска намеса в Афганистан през 1979 г. отваря в снагата на болната империя още една тежка рана, която се разраства. В началото на 80-те години новата спирала във въораже- нието принуждава СССР да увеличи драстично разходи- те си за военни цели. Това става за сметка на други сек- тори на стопанството, в които започва бърз упадък. В. Престарелите ръководители През 1982 г. Брежнев умира и е наследен от възрастния Юрий Андропов, заместен след по-малко от две години от Константин Черненко, който също умира. Погребенията на престарелите ръководители засилват в източноевропей- ските обещества усещането за обречеността на системата. Ситуацията се променя през 1985 г., когато на власт в Кремъл идва съществено по- млад лидер - Михаил Горбачов. доку- менти Юрий Андропов К. Черненко изобра- жения изобра- жения Филм слайд 5 Михаил Горбачов

7 Документи: ... 3 1 2 4 слайд 6 Урок № 28 начало план на урока доку-
изобра- жения изобра- жения Филм слайд 6

8 Изображения: ... 3 1 2 4 Слайд 8 Урок № 28 начало план на урока доку-
менти изобра- жения изобра- жения Филм Слайд 8

9 Изображения: ... 3 1 2 4 слайд 9 Урок № 28 начало план на урока доку-
менти изобра- жения изобра- жения Филм слайд 9

10 Вид е оФилм 3 1 2 4 слайд 10 Урок № 28 начало план на урока доку-
менти изобра- жения изобра- жения Филм слайд 10


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"

Сходни презентации


Реклама от Google