Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

E-управление в администрацията с фамилията програмни продукти АКСТЪР-2007 Доц. д-р инж.мат. Моско Аладжем, 0878 725696, office@acstre.com.

Сходни презентации


Презентация по темата: "E-управление в администрацията с фамилията програмни продукти АКСТЪР-2007 Доц. д-р инж.мат. Моско Аладжем, 0878 725696, office@acstre.com."— Препис на презентация:

1 e-управление в администрацията с фамилията програмни продукти АКСТЪР-2007
Доц. д-р инж.мат. Моско Аладжем, ,

2 Какво е АКСТЪР WEB FRONT BACK GIS “BACK”, “FRONT”, “WEB” и “GIS” ОФИС
Група от специалисти по информационни технологии с ядро в Технически университет-София Фамилия от повече от 20 програмни продукта за нуждите на “BACK”, “FRONT”, “WEB” и “GIS” ОФИС Област на приложение на продуктите и услугите: е-управление е-администрация е-кадастър е-инженерна инфраструктура е-сигурност WEB FRONT BACK GIS

3 Група продукти: ГИС ОФИС
АКСТЪР КАДАСТЪР АКСТЪР ВиК АКСТЪР Улично осветление АКСТЪР ГИС ОБЩИНА АКСТЪР ГИС ОБЛАСТ АКСТЪР ГИС РЕГИОН

4 Какво е ГИС? Комбинира географски данни за местоположения на човешкия фактор и природни характеристики на повърхността на земята с други видове информация - имена, класификации, адреси и др. с цел генериране на карти и отчети.

5 АКСТЪР ГИС ОФИС Група високо технологични програмни продукти, харакеризиращи се с: Обща база от данни: Векторна и растерна база от данни Богата семантична база от данни Едновременна работа в мрежа върху един обект Обмен на данни по формати, определни в Националните нормативни документи Гъвкав графичен интерфейс АКСТЪР ГИС ОФИС

6 Архитектура на системата

7 Модел на данни Текстови данни Графична информация

8 Модел на графичните данни
КОЗМЕТИКА КАНАЛИЗАЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ПОДЗЕМНИ ПРОВОДИ УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ЗАСТРОИТЕЛЕН ПЛАН ЛЕСОУСТРОЙСТВО РЕГУЛАЦИЯ КАДАСТЪР 4 КАДАСТЪР 3 КАДАСТЪР 2 КАДАСТЪР 1 Карта Слой 1 Примитиви тип 1 Семантични данни за примитива Примитиви тип 2 Семантични данни Слой 2 ......

9 Модел на слоя (1) Графични примитиви Верига Контур Текст Условен знак
Геодезическа точка

10 Модел на слоя (2) Семантични данни Таблица Връзка към примитив Данни
Данни... Връзка към примитив Данни

11 Примитив Верига Същност – линеен обект с определена дължина
Характеристики Тип на веригата – определя начина на рисуване и текстовите данни за веригата. Например тип път – визуализира се с права розова линия и носи данни за път, тип електропровод – с червена линия и носи данни за електропровода. Опционално може да има номер за всяка от точките на веригата Опционално може да се записва и надморска височина за всяка точка

12 Примитив Контур Същност - площен обект описан с вътрешна точка и вериги, които го ограждат Основни характеристики Тип – определя вида на данните свързани с контура Вериги, които ограждат контура – определят се автоматично Площ – определя се автоматично ако има вериги, които да ограждат контура

13 Примитив Условен Знак Същност – точков обект Основни характеристики
Тип – определя външния вид и данните, привързани към него

14 Основни функции (1) Вход и изход на геоданни
Национални формати – CAD и ZEM Обмен с други системи – DXF Растерни изображения – BMP, JPEG, TIFF Изходи към Word, Excel, CSV Редактиране на графични данни Средства за лесно и точно въвеждане на графични данни – чрез абсолютни координати, построения, отмествания спрямо съществуващи обекти и други Векторизиране на растерни изображения – чрез точни афинни трансформации Команди за стъпка назад и напред Undo и Redo Удобни филтри за прецизно определяне на видимостта и избираемостта на примитиви Много от командите позволяват работа върху група примитиви за автоматизиране на обработката

15 Основни функции (2) Работа със семантични данни
Непосредствено след въвеждане на графични данни може да се въведе и семантичната информация за обектите Попълване на разнообразни номенклатурни данни – регистри с улици, квартали, адреси Групово редактиране на текстови данни – чрез различни комбинации от графични и семантични условия може да се избере група обекти, които да бъдат едновременно редактирани Изготвяне и разпечатване на различни шаблони, които потребителят има възможност да настройва Отпечатване на таблични справки, баланси и отчети

16 Потребители и права Системата дава възможност за гъвкаво определяне на правата за достъп на всеки потребител Правата се пазят в защитена централизирана база данни За всеки потребител могат да се задават права за достъп на ниво отделен слой от картата За всеки слой може да се определи дали потребителя има права да: Вижда слоя Избира, посочва и получава графична информация от слоя Вижда семантичната информация за този слой Редактира графичната информация Редактира семантичната информация

17 3-Д модел Системата позволява изграждане на цялостен тримерен модел по данни от преки измервания За финно контролиране на генерираната повърхнина има възможност да се въвеждат структурни линии, линии на прекъсване и други По създадената 3D повърхнина могат автоматично да се създадат хоризонтали Чрез системата могат да се изчислява обем на повърхнини, включително и да се смята разлика в обемите на различни повърхнини При наличие на повърхнина може да се правят надлъжни и напречни профили на повърхнината Системата предлага и възможност за тримерна интерактивна визуализация на получения теренен модел

18 Тематични карти Системата разполага с мощен апарат за създаване на тематични карти Картите могат да бъдат оцветени в различни цветове в зависимост от стойностите както на графичните данните така и на семантичната информация Потребителят има възможност чрез лесни за работа диалози да задава сложни условия за всяко поле от данните Така получените тематични карти могат лесно да се отпечатат или да се пренесат в други системи

19 Улично осветление Информационна система за експлоатация на уличното осветление Чрез нея могат да се управляват ежедневно протичащите технологични процеси и обслужващото предприятие може да намали админстративните и системни разходи, като облекчи и автоматизира административния труд на специалистите. С нейна помощ потребителят може да създаде цифров модел на елементите на уличното осветление и подземен кадастър на кабелната мрежа и да извърши паспортизация на елементите на уличното осветление

20 Основни възможности Паспортизация на елементите на уличното осветление – стълбове, кабелни трасета, осветители, касетки Дава възможност за следене на провежданите ремонтни дейности и дава прогнозни дати за следващи ремонти Създава богат набор изходни документи – справки, баланси и други

21 АКСТЪР КАДАСТЪР Удобен и мощен графичен (windows) интерфейс
Простота на използване Стабилност Богата функционалност (въвеждане, редактиране, справки, отчети, баланси) Гъвкава технология за извличане (предоставяне), приемане и актуализация от на данни от други, геодезически фирми и системи Поддържа всички стандарти на Агенцията по кадастъра АКСТЪР ГИС ОФИС

22 Къде се използва АКСТЪР?

23

24 АКСТЪР ВиК АКСТЪР УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ
АКСТЪР ВиК АКСТЪР УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ Пълна графична функционалност на АКСТЪР КАДАСТЪР Специализирани семантични данни за всяка подсистема Специализирани справки и отчети Възможност за извеждане на данни към програми за моделиране на процеси Клиент-сървър технология АКСТЪР ГИС ОФИС

25 Aрхитектура (ВЕБ)

26 Aрхитектура (LAN)

27 Графични слоеве Кадастър Регулация Лесоустройствен план
Застроителен план Улично осветление Водопровод Канализация Слаботокова мрежа Силнотокова мрежа Паро и газо преносна мрежа Телефонна мрежа Пътна инфраструктура Екология Градски транспорт Много други..


Изтегли ppt "E-управление в администрацията с фамилията програмни продукти АКСТЪР-2007 Доц. д-р инж.мат. Моско Аладжем, 0878 725696, office@acstre.com."

Сходни презентации


Реклама от Google