Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

Сходни презентации


Презентация по темата: "МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ"— Препис на презентация:

1 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
АНАЛИЗ НА СЕКТОР “ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ“ В РЕЗУЛТАТ НА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМАТА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

2 Актуално състояние на сектора на плодовете, 2019г.
Динамика и разпределение на заявените площи и броя на заявители по съществуващите схеми Култура плодове 2017 декл. данни 2018 декл. данни 2019 декл. данни промяна 2019/2018 Площ, ха Заявл., бр. Ха % вишни 1 311,000 250,000 1 212,000 251,000 1 241,000 235,000 29,000 2,39% кайсии/зарзали 2 560,000 946,000 2 536,000 990,000 2 874,000 1,054 338,000 13,33% круши 439,000 385,000 526,000 428,000 509,000 -17,000 -3,23% малини 2 356,000 646,000 2 377,000 632,000 2 198,000 572,000 -179,000 -7,53% праскови/нектарини 2 769,000 1,616 2 831,000 1,645 2 820,000 1,613 -11,000 -0,39% череши 9 388,000 3,007 9 936,000 3,347 9 860,000 3,401 -76,000 -0,76% ябълки 3 293,000 1,435 3 174,000 1,442 3 227,000 1,414 53,000 1,67% ягоди 628,000 415,000 677,000 413,000 663,000 403,000 -14,000 -2,07% Десертни лозя 1 728,000 675,000 1 719,000 700,000 1 779,000 714,000 60,000 3,49% сливи 6 789,000 2,237 8 316,000 2,698 8 306,000 2,875 -10,000 -0,12% Общо 31 261,000 33 304,000 33 477,000 173,000 0,52% • При всички заявени за подпомагане площи, сравнявайки данните от 2018/2019г. не се наблюдава сериозна динамика при нито една от културите; • Общо заявената площ през 2019г. е ха, което е 0,52% разлика със заявените площи през 2018г.

3 Установяване на размера на променливите оперативни разходи на овощните видове, включени в схемата
Показатели Култура променливи разходи ССА интензивни насаждения, лв/дка приходи продажба, при цена на производител 2018г. Променливи разходи МЗХГ, лв./дка, неинтензивни насаждения нетен приход на база променливи разходи и приходи от продажба, лв/дка - интензивни насаждения нетен приход на база променливи разходи и приходи от продажба, лв/дка - неинтензивни насаждения Ябълки 1650 903 1100 170.6 197 Круши 2425 748 1900 1235.6 1152 Череши 1000 715 285 Вишни 560 582.3 -22.3 Сливи 962.65 1320 636 357.35 464 Праскови и нектарини 917.65 1040 680 780 122.35 100 Малини 893 1716 1023 Ягоди 871 2140 1269 Десертното гроздe 809 900 551 675 91 124 Кайсии и зарзали 780.65 930 630.4 744 149.35 113.6

4 С най-високи променливи разходи на дка, плодовете се подреждат както следва:
Ябълки Круши Череши Вишни Сливи Праскови Малини Ягоди Десертно грозде Кайсии и зарзали

5 дял на обвързаното подпомагане от променливите разходи, %
Дял на обвързаното подпомагане от разходите, дял на обвързаното подпомагане от нетните приходи и норма на рентабилност дял на обвързаното подпомагане от променливите разходи, % дял на обвързаното подпомагане от нетния паричен доход, % норма на рентабилност, Ябълки 11.89 103.11 21.82 Круши 14.79 14.24 154.01 Череши 15.67 61,72 39.86 Вишни 17.43 -39.17 -3.83 Сливи 10.45 28.15 72.96 Праскови и нектарини 19.17 143.77 14.71 Ягоди 20.64 13.86 145.69 Десертното грозде 12.44 110.55 22.50 Кайсии и зарзали 22.53 117.78 18.02 Малини 25.38 17.19 147.62

6 Актуално състояние на сектора на зеленчуците, 2019г.
Динамика и разпределение на заявените площи и броя на заявители по съществуващите схеми Култура зеленчуци - полско производство 2017 декл. данни 2018 декл. данни 2019 декл. данни промяна 2019/2018 Площ, ха Заявл., бр. ха % домати на открито 4 208,00 1,955 3 815,00 1,704 4 961,00 1,705 1 146,00 30,04% корнишони на открито 411,00 382 396,00 266 222,00 210 -174,00 -43,94% краставици на открито 204,00 258 454,00 184 1 425,00 279 971,00 213,88% патладжан 427,00 419 402,00 361,00 402 -41,00 -10,20% картофи 9 348,00 2,682 12 374,00 2,869 8 262,00 2,345 -4 112,00 -33,23% лук 2 196,00 726 3 694,00 808 2 787,00 742 -907,00 -24,55% чесън 339,00 179 377,00 223 466,00 229 89,00 23,61% пипер на открито 2 848,00 1,582 2 673,00 1,455 2 915,00 1,433 242,00 9,05% моркови 860,00 254 1 444,00 295 1 065,00 237 -379,00 -26,25% главесто зеле 1 272,00 1,039 1 244,00 929 1 513,00 1,26 269,00 21,62% дини 4 831,00 1,535 4 052,00 1,182 4 906,00 1,345 854,00 21,08% пъпеши 2 654,00 1,061 2 554,00 948 2 459,00 1,027 -95,00 -3,72% Общо 29 598,00 12,072 33 479,00 11,245 31 342,00 11,214 -2 137,00 -6,38% Заявените общо за подпомагане площи през 2019г. са по-малко с 6,7% в сравнение с 2018г. /малко над ха/ Значително намаляват заявените площи със: картофи 34% или почти ха, моркови с около 400 ха, лук – 900 ха Увеличават се площите със: домати – полско производство ха, краставици – полско производство – ха, дини 850 ха, пипер – 242 ха

7 Установяване на размера на променливите оперативни разходи на зеленчуците, включени в схемата
Култура Променливи разходи ССА лв./дка приходи продажба, при цена на производител 2018г. Променливи разходи МЗХГ, лв./дка, нетен приход на база променливи разходи и приходи от продажба, лв./дка - нетен приход на база променливи разходи и приходи от продажба, лв/дка - неинтензивни насаждения Пипер 2 216,00 лв. 1 768,80 лв. 1 634,00 лв. -447,20 лв. 134,80 лв. Домати 1 994,35 лв. 2 000,00 лв. 1 351,64 лв. 5,65 лв. 648,36 лв. Патладжан 1 688,00 лв. 1 366,56 лв. 905,00 лв. -321,44 лв. 461,56 лв. Краставици 1 387,20 лв. 3 610,50 лв. 1 150,00 лв. 2 223,30 лв. 2 460,50 лв. Картофи 1 250,00 лв. 1 592,00 лв. 1 038,00 лв. 342,00 лв. 554,00 лв. Пъпеши 1 071,00 лв. 1 183,00 лв. 783,64 лв. 112,00 лв. 399,36 лв. Кромид лук (зрял) 1 063,00 лв. 1 195,20 лв. 511,00 лв. 132,20 лв. 684,20 лв. Чесън (зрял) 2 351,70 лв. 634,50 лв. 1 288,70 лв. 1 717,20 лв. Дини 1 058,00 лв. 1 492,20 лв. 767,00 лв. 434,20 лв. 725,20 лв. Главесто зеле 977,00 лв. 1 501,56 лв. 561,00 лв. 524,56 лв. 940,56 лв. Моркови 850,15 лв. 996,00 лв. 570,00 лв. 145,85 лв. 426,00 лв.

8 С най-високи променливи разходи на дка при полските зеленчуци културите се подреждат, както следва:
Пипер Домати Патладжан Краставици Картофи Пъпеши Кромид лук (зрял) Чесън (зрял) Дини Главесто зеле Моркови

9 Дял на обвързаното подпомагане от разходите, дял на обвързаното подпомагане от нетните приходи и норма на рентабилност дял на обвързатото подпомагане от променливите разходи, % дял на обвързатото подпомагане от нетния паричен доход, % норма на рентабилност % Домати 6.40 19.70 47.97 Пипер 5.76 94.73 8.25 Краставици 9.21 5.19 213.96 Главесто зеле 7.53 7.81 167.66 Кромид лук (зрял) 12.01 18.66 133.89 Патладжан 7.57 27.67 51.00 Моркови 15.02 29.98 74.74 Чесън (зрял) 7.44 270.64 Картофи 10.22 23.05 53.37 Дини 6.95 10.14 94.55 Пъпеши 6.87 18.41 50.96

10 Динамика и разпределение на заявените площи и броя на заявители при оранжерийното производство
Култура 2017 декл. данни 2018 декл. данни 2019 декл. данни промяна 2019/2018 Площ, ха Заявл., бр. ха % домати - оранж. производство 369,00 607,00 387,00 642,00 405,00 708,00 18,00 4,65% краставици - оранж. производство 265,00 360,00 261,00 365,00 259,00 -2,00 -0,77% пипер - оранж. производство 64,00 157,00 78,00 184,00 101,00 219,00 23,00 29,49% Общо 698,00 1 124,00 726,00 1 191,00 765,00 1 314,00 39,00 5,37% Незначително увеличаване на заявените за подпомагане площи от 726 ха до 765 ха, основно при пипер – 23 ха

11 При оранжерийните зеленчуци/Неотопляеми оранжерии
Дял на обвързаното подпомагане от разходите, дял на обвързаното подпомагане от нетните приходи и норма на рентабилност култура променливи разходи ССА неотопляеми лв./дка приходи продажба, при цена на производител 2018г. лв./дка нетен приход на база пром. разходи и приходи от продажба, лв/дка дял на обвързаното подпомагане от променливите разходи, дял на обвързаното подпомагане от нетния паричен доход, норма на рентабилност % % краставици 6 583,00 12 600,00 6 017,00 25,85 28,29 91,40 домати 7 254,00 8 370,00 1 116,00 23,46 152,51 15,38 пипер 6 700,00 7 975,00 1 275,00 25,40 133,49 19,03

12 При оранжерийните зеленчуци/Отопляеми оранжерии
Дял на обвързаното подпомагане от разходите, дял на обвързаното подпомагане от нетните приходи и норма на рентабилност култура променливи разходи ССА отопляеми приходи продажба, при цена на производител 2018г. лв/дка нетен приход на база променливи разходи и приходи от продажба, лв/дка дял на обвързатото подпомагане от променливите разходи, дял на обвързатото подпомагане от нетния паричен доход, норма на рентабилност лв./дка % краставици 22 500,00 31 500,00 9 000,00 7,56 18,91 40,00 домати 18 000,00 20 460,00 2 460,00 9,46 69,19 13,67 пипер 10 000,00 12 325,00 2 325,00 17,02 73,20 23,25

13 разлика между износ и внос процент на вноса, спрямо износа
Външна търговия с пресни зеленчуци г. тона 2016 2017 2018 Култури внос износ разлика между износ и внос процент на вноса, спрямо износа Домати 70 515,00 4 324,00 ,00 75 664,00 6 192,00 ,00 88 281,00 10 693,00 ,00 -87,89% Картофи 30 991,00 126,00 ,00 45 206,00 141,00 ,00 41 223,00 4 048,00 ,00 -90,18% Лук 25 916,00 720,00 ,00 25 116,00 281,00 ,00 28 887,00 705,00 ,00 -97,56% Пипер 23 335,00 1 838,00 ,00 22 116,00 2 205,00 ,00 28 750,00 3 512,00 ,00 -87,78% Дини 36 997,00 6 314,00 ,00 33 279,00 4 246,00 ,00 29 809,00 9 757,00 ,00 -67,27% Моркови 17 285,00 349,00 ,00 15 698,00 220,00 ,00 18 933,00 167,00 ,00 -99,12% Краставици 16 152,00 10 827,00 -5 325,00 16 719,00 5 018,00 ,00 21 267,00 6 783,00 ,00 -68,11% Главесто зеле 12 878,00 1 422,00 ,00 8 703,00 2 492,00 -6 211,00 10 665,00 2 238,00 -8 427,00 -79,02% Пъпеши 6 799,00 91,00 -6 708,00 5 972,00 12,00 -5 960,00 7 008,00 97,00 -6 911,00 -98,62% Корнишони 3 708,00 286,00 -3 422,00 3 654,00 887,00 -2 767,00 8 092,00 1 905,00 -6 187,00 -76,46% Патладжан 2 898,00 704,00 -2 194,00 3 099,00 1 023,00 -2 076,00 3 195,00 763,00 -2 432,00 -76,12% Чесън 998,00 198,00 -800,00 1 383,00 215,00 -1 168,00 984,00 229,00 -755,00 -76,73% -83,74% Запазва се негативната тендеция и се увеличава дела на вноса при повечето зеленчуци. Нетния внос при зеленчуците е средно около 84 %.

14 разлика между износ и внос процент на вноса, спрямо износа
Външна търговия пресни плодове г. тона 2016 2017 2018 Култури внос износ разлика между износ и внос процент на вноса, спрямо износа Ябълки 42 351,00 2 312,00 ,00 33 614,00 560,00 ,00 38 014,00 1 002,00 ,00 -97,36% Праскови и некта рини 22 202,00 1 180,00 ,00 27 703,00 2 812,00 ,00 23 625,00 1 091,00 ,00 -95,38% Десертно грозде 11 946,00 970,00 ,00 9 549,00 935,00 -8 614,00 8 302,00 392,00 -7 910,00 -95,28% Круши 3 753,00 567,00 -3 186,00 4 434,00 26,00 -4 408,00 4 188,00 4,00 -4 184,00 -99,90% Кайсии и зарзали 3 210,00 613,00 -2 597,00 5 413,00 2 001,00 -3 412,00 4 721,00 899,00 -3 822,00 -80,96% Ягоди 3 303,00 1 708,00 -1 595,00 2 841,00 1 086,00 -1 755,00 2 487,00 395,00 -2 092,00 -84,12% Сливи 1 532,00 350,00 -1 182,00 587,00 1 522,00 1 896,00 382,00 -1 514,00 -79,85% Череши 1 419,00 745,00 -6 74 1 890,00 1 058,00 -832,00 2 363,00 1 345,00 -1 018,00 -43,08% Вишни 2 901,00 762,00 -2 139,00 1 636,00 1 310,00 -326,00 1 539,00 532,00 -1 007,00 -65,43% Малини 9,00 124,00 115,00 14,00 69,00 55,00 11,00 65,00 54,00 490,91% без малини -82,37% Запазва се негативната тендеция и се увеличава дела на вноса при повечето плодове. Нетния внос при плодовете е средно около 82 %. Малините са единствената култура с ясна експортна ориентация и положителен баланс.

15 Доставени пресни зеленчуци за преработка през 2018година (тонове)
Потребление за преработка Доставени пресни плодове за преработка година (тонове) Култура Количество 2016 2017 2018 Ябълки 13 100,00 9 500,00 33 600,00 Круши 0,00 260,00 Кайсии  4 570,00 2 500,00 Праскови  4 830,00 6 020,00 13 800,00 череши 18 400,00 22 470,00 29 200,00 Сливи  11 570,00 9 370,00 8 200,00 Ягоди 950,00 810,00 1 120,00 Малини  1 810,00 1 990,00 2 720,00 Общо: 50 660,00 54 730,00 91 400,00 Доставени пресни зеленчуци за преработка през 2018година (тонове) Домати 40 130,00 46 150,00 37 980,00 Пипер 23 370,00 18 340,00 18 700,00 Патладжан 4 990,00 3 290,00 6 000,00 Краставици 560,00 Корнишони 1 320,00 880,00 2 000,00 Главесто зеле 1 160,00 1 310,00 1 400,00 Моркови 1 570,00 1 110,00 1 850,00 Лук кромид-зрял 1 600,00 2 280,00 Картофи 3 410,00 4 870,00 21 300,00 77 800,00 77 550,00 92 070,00

16 Изводи При плодовете: НЯМА ДАННИ ЗА ПРОМЯНА На база на изнесените показатели и изчисления при съответните култури не се открива голямо вариране и разлики в делът на подпомагането по обвързаната подкрепа. Основавайки се на подхода, използван в предните промени по схемата за обвързано подпомагане, то към настоящия момент не се открива икономически мотив от промяна на досега съществуваща схема. Това твърдение се подкрепя и от факта, че въпреки, че при малини, ягоди и круши се отчитат едни от най-високите стойности на променливи разходи, при същите видове се отчитат и едни от на-високите нетни приходи и съответно най-висока рентабилност.

17 Изводи При зеленчуците: НЯМА ДАННИ ЗА ПРОМЯНА Въз основа на казаното по-горе, както и на база на получените резултати от анализа не следва ясно основание за съществена промяна на досега съществуващото разпределение на зеленчуковите култури по групи в схемата за обвързано подпомагане. При повечето култури не се открива пряка зависимост в делът на обвързаното подпомагане от нетния доход и нормата на рентабилност. Фактът, че пипера е с най-ниска рентабилност и съответно най-голяма зависимост от субсидията от обвързано подпомагане до голяма степен доказва резонността от включването му в отделна група при зеленчуците през изминалата година.

18 Изводи При оранжерийното производство: НЯМА ДАННИ ЗА ПРОМЯНА Най-високите технологични разходи се откриват при отопляемите оранжерийни краставици; Делът от подпомагането на обвързаната подкрепа много слабо варира и при трите култури в неотопляемите оранжерии – в рамките на около 23-25%; Най-високата рентабилност при неотопляемите оранжерии – 91% и съответно най-малко участие на подпомагането в нетните доходи – 28,29% се наблюдава при краставиците; Нормално при отопляемите оранжерии, делът на обвързаното подпомагане от разходите е с най-ниска стойност и варира от 7,56 до 17%; Получените резултати не дават основание схемата при оранжерийните зеленчуци да се променя през настоящата година.

19 Благодаря за вниманието!


Изтегли ppt "МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ"

Сходни презентации


Реклама от Google