Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Отпечатване на документи в Excel 2010

Сходни презентации


Презентация по темата: "Отпечатване на документи в Excel 2010"— Препис на презентация:

1 Отпечатване на документи в Excel 2010

2 1. Преглед преди печат От менюто View: Normal;
Page Layout – добавяне на горен и долен колонтитул (Header и Footer); Page Break Preview.

3 2. Настройка на страница - От меню Page Layout - секция Page Setup;
Определяме допълнителни настройки: Белите полета на листа; Ориентацията; Размера на листа; Прекъсвания на страниците; Фон на листа;

4 3. Диалогов прозорец Page Setup
Ориентация; Мащаб на отпечатване Adjust to: ръчно задаване на мащаба, като се задава коефициент на мащабиране (от 10% до 400%) Fit to (Побери в): автоматично намаляване до побиране в определен брой страници; Размер на хартията на която ще отпечатваме; Номериране,

5 Б) Секция Margins: Oпределяме белите полета на листа;
Положение на горен и долен колонтитул (Header, Footer) спрямо края на страницата; Центриране на данните спрямо листа (хоризонтално и вертикално)

6 В) Секция Header/Footer
от бутоните Custom Header или Footer може да форматираме по желан начин.

7 Г) Секция Sheet: Областта на отпечатване; Имена на редове или колони, които искаме да се повтарят на всяка страница; Опции за принтиране: мрежа, премахване на оцветяване, отпечатване на коментари, грешки и т. н.; Показване на реда в който да се отпечатат данните, ако заемат повече от една страница по ширина и дължина на таблицата.

8 4. Отпечатване на таблица в Excel
От менюто File / Print; Допълните бързи настройки - Settings; Page Setup.


Изтегли ppt "Отпечатване на документи в Excel 2010"

Сходни презентации


Реклама от Google