Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Microsoft Office Microsoft Word.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Microsoft Office Microsoft Word."— Препис на презентация:

1 Microsoft Office Microsoft Word

2 След завършване на урока, ще можете да:
Стартирате Word. Разглеждате прозореца на Word. Въвеждате текст в документ. Записвате документ. Затваряте документ и излизате от Word.

3 1. Стартиране на Word За да стартирате Microsoft Word 2010:
Щракнете върху бутона Start от лентата на задачите на Windows. От менюто Start посочете All Programs. В папката Microsoft Office щракнете върху Microsoft Word 2010.

4 2. Програмен прозорец Лента с инструменти за бърз достъп; Лентата;
Работно пространство; Рулери; Лента за състоянието;

5 3. Лента с инструменти за бърз достъп
Customize Quick Access Toolbar; Основните команди за файлове; Може да поставите още иконки;

6 4. Лентата Ribbon интерфейс;
Основните елементи са групирани по познатите менюта – Home, Insert, Page Layout и т.н.; Когато ги натиснете се появява нова лента с бутони; Организирани са по групи – Clipboard, Font и т. н.; В дясната част на лентата (под бутона за затваряне на Word) има малка стрелка за да скриете Ribbon лентата.

7 5. Статус лента Информация за това на коя страница от документа се намирате; Колко думи има въведени; Какъв език на въвеждане е активиран; Различни изгледи на документа (страниците); Функцията Zoom за увеличаване и намаляне на страницата.

8 6. Създаване на нов документ
От менюто File > New > от ДП > Available Templates (налични шаблони); Избираме Blank document > Create;

9 7. Елементи на текста Символ; Дума - символи без интервал;
Абзац (параграф) - получава се с натискане на клавиша Enter. Използва се при следните случаи: Заглавия; Изречения със завършена мисъл; Номериран и неномериран списък. Текст.

10 8. Основни стъпки при създаване на текстов документ
Въвеждане на текст - да се спазват граматическите правила за писане, големи и малки букви, пунктуация, и др.; Редактиране на текст – изтриване, вмъкване или въвеждане на текст, копиране, преместване, поставяне; Форматиране на текст – променяне външния вид на символите в текста.

11 9. Въвеждане на текст Правила:
Думите да се разделят само с по един интервал; Да се използва клавиша Enter само при завършване или създаване на нов параграф; Знаците за пунктуация (точка, запетая, удивителен, въпросителен и др.) да се набират в края на думата и едва тогава да се използва интервал; Отварящи, изатварящи скоби () и кавички „ “.

12 10. Съхраняване на документ
За да запишете документ за първи път: От File > Save As > ДП >Въведете името на файла в полето File name; Щракнете върху бутона Save. За да запишете документ след редактиране: От лентата с инструменти щракнете върху бутона Save.

13 11. Затваряне на документ Затваряне на документ - File > Close;
Изход от програмата - File > Exit


Изтегли ppt "Microsoft Office Microsoft Word."

Сходни презентации


Реклама от Google