Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПОДРЕЖДАНЕ НА ЗОДИАКАЛНИТЕ ЗНАЦИ Дванадесетте зодиакални полета ПО ЗОДИАКАЛНИЯ КРЪГ Схема № 1 Дванадесетте зодиакални полета.

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПОДРЕЖДАНЕ НА ЗОДИАКАЛНИТЕ ЗНАЦИ Дванадесетте зодиакални полета ПО ЗОДИАКАЛНИЯ КРЪГ Схема № 1 Дванадесетте зодиакални полета."— Препис на презентация:

1

2

3

4

5 ПОДРЕЖДАНЕ НА ЗОДИАКАЛНИТЕ ЗНАЦИ Дванадесетте зодиакални полета
ПО ЗОДИАКАЛНИЯ КРЪГ Схема № 1 Дванадесетте зодиакални полета

6 ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДЕВЕТТЕ НУМЕРИЧНИ ВИБРАЦИИ, РАЗДЕЛЕНИ В ТРИ НИВА
Схема № 2 Таблица на нумеричните вибрации в три нива УНИВЕРСАЛНО НИВО ДУХОВНО- ПРИРОДНО НИВО ФИЗИЧЕСКО- ЧОВЕШКО НИВО

7 Неподвижен знак - ЛЪВ Подвижен знак - СТРЕЛЕЦ
ЧЕТИРИТЕ ЕЛЕМЕНТА В СВОИТЕ 3 МОДУЛАЦИИ: КАРДИНАЛНА, НЕПОДВИЖНА И ПОДВИЖНА Схема № 3 ЕЛЕМЕНТ ОГЪН: Кардинален знак - ОВЕН Неподвижен знак - ЛЪВ Подвижен знак - СТРЕЛЕЦ

8 Кардинален знак - КОЗИРОГ Неподвижен знак - ТЕЛЕЦ Подвижен знак - ДЕВА
ЧЕТИРИТЕ ЕЛЕМЕНТА В СВОИТЕ 3 МОДУЛАЦИИ: КАРДИНАЛНА, НЕПОДВИЖНА И ПОДВИЖНА Схема № 4 ЕЛЕМЕНТ ЗЕМЯ: Кардинален знак - КОЗИРОГ Неподвижен знак - ТЕЛЕЦ Подвижен знак - ДЕВА

9 Кардинален знак - ВЕЗНИ Неподвижен знак - ВОДОЛЕЙ
ЧЕТИРИТЕ ЕЛЕМЕНТА В СВОИТЕ 3 МОДУЛАЦИИ: КАРДИНАЛНА, НЕПОДВИЖНА И ПОДВИЖНА Схема № 5 ЕЛЕМЕНТ ВЪЗДУХ: Кардинален знак - ВЕЗНИ Неподвижен знак - ВОДОЛЕЙ Подвижен знак - БЛИЗНАЦИ

10 Неподвижен знак - СКОРПИОН Подвижен знак - РИБИ
ЧЕТИРИТЕ ЕЛЕМЕНТА В СВОИТЕ 3 МОДУЛАЦИИ: КАРДИНАЛНА, НЕПОДВИЖНА И ПОДВИЖНА Схема № 6 ЕЛЕМЕНТ ВОДА: Кардинален знак - РАК Неподвижен знак - СКОРПИОН Подвижен знак - РИБИ

11 КАРДИНАЛНА МОДУЛАЦИЯ

12 НЕПОДВИЖНА МОДУЛАЦИЯ

13 ПОДВИЖНА МОДУЛАЦИЯ

14 ТЕРМИНИ, УПОТРЕБЯВАНИ В ЗОДИАКАЛНАТА НУМЕРОЛОГИЯ
ЖИЗНЕНА НУМЕРИЧНА ВИБРАЦИЯ Получава се от сбора на датата, месеца и годината на раждане, до получаването на крайно число от 1 до 9. НУМЕРИЧНИ ЖИЗНЕНИ ЦИКЛИ В зодиакалната нумерология работим с четири основни жизнени цикли, всеки състоящ се от 9 години, които аналогично се повтарят до края на живота. ОСНОВНА ЖИЗНЕНА ТОНАЛНОСТ Тя се получава от полето на зодиакалния знак, в който започва първия жизнен цикъл в нумерична вибрация 1. КОРЕННО ЛИЧНО ЧИСЛО То е сбора от датата и месеца на раждане. Например, родения на 28 декември ще има коренно число: =13=4.

15 ТЕРМИНИ, УПОТРЕБЯВАНИ В ЗОДИАКАЛНАТА НУМЕРОЛОГИЯ
ГОДИШНА НУМЕРИЧНА ВИБРАЦИЯ Тя се получава от сбора на коренното число и всяка една интересуваща ни година. Например горното коренно число 4, събрано с годината 2014 (2+1+4) = 7, дава нумерична вибрация 2 (4+7=11=2). РОЖДЕН СЛЪНЧЕВ ЗНАК Във всеки зодиакален знак Слънцето преминава приблизително в течение на 30 дена. В съответствие с числото и месеца на рождената дата определяме в кой зодиакален слънчев знак е даден човек. Както знаем, това са 12 знака и във всеки от тях слънцето влиза в определена дата и час за всеки месец. В долната кръгова схема №7 са дадени по знаци и по дати времето, в което слънцето преминава през даден знак.

16 ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ДЕЙСТВИЯТА ПРИ СЪСТАВЯНЕ
НА НУМЕРИЧНО - ЗОДИАКАЛНАТА КАРТА 1. Определя се Слънчевия зодиакален знак на лицето, като особено внимателно действаме при граничните дати. Схема № 7 Преминаване на Слънцето през 12-те зодиакални знака по месеци

17 с жизнена тоналност Риби
Примерна схема № 8 Примерна схема № 9 за родения на г., с жизнена тоналност Риби за родения на г.

18 ПЪРВИ И ПЕТИ ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ
ВТОРИ И ШЕСТИ ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ ТРЕТИ И СЕДМИ ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ ЧЕТВЪРТИ И ОСМИ ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ

19 КАРДИНАЛЕН, НЕПОДВИЖЕН И ПОДВИЖЕН ЖИЗНЕН ТИП
Схема № 14 Кардинален тип при подвижен Слънчев знак Роденият в знака Близнаци с жизнена нумерична вибрация 3 е от кардинален тип, тъй като първият му жизнен цикъл започва от полето на огненият кардинален знак Овен. За лице родено на г. получаваме жизнена нумерична вибрация 3, а именно: = 10 = 1 коренно число = 20 = 2 годишна нум. вибрация 1 + 2 = 3 лична жизнена нумерична вибрация Вписваме числото 3 в полето на знака Близнаци и отбелязваме годината на раждане в същото поле. Първият жизнен цикъл започва от полето на Овена и в това поле отбелязваме с римско число I - начало на Първи жизнен цикъл и със съкращение Ж.Т. указваме основната жизнена тоналност Овен.

20 Роденият на 05.09.1980 г. в подвижния земен знак Дева с нумерична вибрация 5
е от неподвижния тип, защото първият му жизнен цикъл започва от полето на неподвижния земен знак Телец. Разработената кръгова схема изобразява четирите основни жизнени цикли. `Във вътрешния кръг вписваме в полето на Телеца I Ж.Т. и в Слънчевия знак Дева вписваме годината на раждане 1980 и жизнената нумерична вибрация 5. Цикъл I завършва в полето на Козирога с вибрация 9 през 1984 г. II цикъл започва в полето на Водолея в 1985 г. Вписваме II в полето на Водолея и 1985 г. На схемата преминаването от един в друг цикъл е показано със стрелка. Вторият цикъл попълваме в следващия кръг и така продължаваме да попълваме и четирите основни цикли . Схема № 15 Хеподвижен тип човек от подвижен Слънчев знак

21 Роденият на г. в слънчевия неподвижен Водолей с нумерична вибрация 3 е от подвижния тип, защото първият цикъл започва от подвижния огнен знак Стрелец. Схема № 16 Подвижен тип човек с неподвижен Слънчев знак

22 ТАБЛИЦА ЗА ЦИКЛИЧНО ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ЗОДИАКАЛНИТЕ ПОЛЕТА
В НУМЕРИЧНИ ВИБРАЦИИ

23 ТАБЛИЦА ПОЗВОЛЯВАЩА ДА СЕ ПРОСЛЕДЯТ ЖИЗНЕНИТЕ ЦИКЛИ ПО НУМЕРИЧНИ ВИБРАЦИИ ПО ГОДИНИ В СЪОТВЕТНИТЕ ЗОДИАКАЛНИ ПОЛЕТА

24 ТАБЛИЦА КАРДИНАЛЕН, НЕПОДВИЖЕН
И ПОДВИЖЕН ТИП НА ЧЕТИРИТЕ ЕЛЕМЕНТА И 9-ТЕ ЖИЗНЕНИ НУМЕРИЧНИ ВИБРАЦИИ

25 КРЪГОВ МОДЕЛ ЗА 4-те ЖИЗНЕНИ ЦИКЛИ ЗА СЛЪНЧЕВ ЗНАК ЛЪВ В ЖИЗНЕНА ВИБРАЦИЯ 4 ( г.)

26 ЧЕТИРИТЕ ОСНОВНИ ЦИКЛИ
ЗА РОДЕНИЯ НА г. РАК ВЪВ ВИБРАЦИЯ 5


Изтегли ppt "ПОДРЕЖДАНЕ НА ЗОДИАКАЛНИТЕ ЗНАЦИ Дванадесетте зодиакални полета ПО ЗОДИАКАЛНИЯ КРЪГ Схема № 1 Дванадесетте зодиакални полета."

Сходни презентации


Реклама от Google