Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ИНТЕРФЕЙС НА GOOGLE SKETCHUP

Сходни презентации


Презентация по темата: "ИНТЕРФЕЙС НА GOOGLE SKETCHUP"— Препис на презентация:

1 ИНТЕРФЕЙС НА GOOGLE SKETCHUP

2 Начален екран Заглавна лента Лента с менюта Лента с инструменти
Началният екран на SketchUp има заглавна лента, лента с менюта, лента с инструменти, работна област, лента на състоянието. Заглавната лента съдържа стандартните за MS Windows контроли (close, minimize and maximize) в дясно и името на текущо отворения документ. Менютата са File, Edit, View, Camera, Draw, Tools, Window и Help и са точно под зглавната лента. Под тях са разположени инструментите. Това са само част от наличните инструменти. За да се видят останалите се избира View > Toolbars menu item. Работната област е мястото където се създават моделите. 3D изгледът се идентифицира с координатните оси. Те са 3 оцветени линии, перпендикулярни една на друга. Тези оси ще ви помагат да се ориентирате в 3D пространството, докато работите. Лентата на състоянието е дълъг сив правоъгълник, разположен под работната област. В лявата част се показват съвети за инструмента, който е активен в момента, включително специални функции достъпни посредством клавишни комбинации. Гледайки лентата на състоянието можете да се запознаете с разширени възможности на всеки един от инструментите в SketchUp. Инструмента Измервания (Measurements) се намира в дясната част на лентата на състоянието. Този инструмент показва информация за размерите, докато чертаете. Можете да въведете стойности за измерванията в лентата с инструменти за да манипулира текущо избраните обекти, като например създаването на линия с определеа дължина. Работна област Лента на състоянието

3 С помощта на мишката в SketchUp...
SketchUp е пригодена да работи с мишки с 3 бутона или с един бутон (често се срещат на компютри Mac). Мишката с 3 бутона е по-удобно, тъй като значително увеличава ефективността при работа със SketchUp. Добре е да научите различните възможности на мишката, преди да започнете моделиране в SketchUp. Мишката с три бутона има ляв бутон, среден бутон (наричан още колелцето) и десен бутон. По-долу е даден един преглед на различните операции с мишката: Кликнете (едно кликване) – от потребителя се изисква бързо натискане и освобождаване на ляв бутон на мишката. Кликнете и задръжте (натиснете и задръжте) – потребителя натиска и задържа левия бутон на мишката. Кликнете, задръжте, плъзнете (кликнете, задръжте натиснат, плъзнете) – трябва да натиснете и задържите левия бутон на мишката и след това да предвижите курсора. Средния бутон, задръжте натиснат, плъзнете – от потребителя се иска да натисне и задържи средния бутон на мишката и да премести курсора. Контекстно меню – отнася до натискане и задържане на десния бутон на мишката. Контекстното меню има съдържание, което варира в зависимост от контекста, в който се позовава (обикновено в един или повече об ектив областта за чертане или в рамките на компонент, като например диалоговия прозорец). Следното изображение показва на контекстното меню за обект.

4 Контекстно меню

5 Създаването на модели в SketchUp...
се състои от две операции: Преглед на модели в 3D пространство използвайки инструмента камера (rotate, zoom in, zoom, out, and pan); Създаване на 2D форми и превръщането им, като се използва Push / Pull Tool, в 3D геометрия.

6 Преглед на модел в 3D пространство
SketchUp прилага концепцията на камерата за да представи вашата гледна точка. Просто вие като че ли гледате през камера вашия модел, докато работите. Съществуват няколко инструмента в SketchUp за да разглеждате вашите модели в 3D пространство. Най-често използваните инструменти са Orbit tool, Pan tool, Zoom tool, and Zoom extents tool.

7 Orbit Tool Използвайте го за да завъртите камерата около модела.
Използвайте го за да завъртите камерата около модела. Често се използва докато чертаете, за бърза сменя на изгледа между различните действия. Може да се активира от лентата с инструменти или от меню Camera/ Orbit.

8 Pan Tool Използвайте този инструмент за да движите вашата гледна точка хоризонтално или вертикално

9 Zoom Tool За приближаване или отдалечаване на гледната точка, използвайте този инструмент

10 Zoom Extents Tool Използвайте го, когато искате да видите всичко, което сте създали в работната област

11 Създаване на форми с Push/Pull Tool
Натиснете или издърпайте фигура, за да добавите обем. Можете да използвате Push / Pull за създаване на обем от всякакви фигури, включително кръгли, правоъгълни, и абстрактни. Активирайте Push / Pull Tool от лентата с инструменти или от менюто Tools.

12 Упражнение Изберете инструмента правоъгълник
Създайте нов файл, преди да продължим: File > New Изберете инструмента правоъгълник (курсорът се променя) Поставете някъде в областта за чертане, за да поставите първия ъгъл на правоъгълника Движете диагонално, за да получите правоъгълник

13 Ето така

14 Създаване на обемно тяло
Щракнете върху Push/Pull Tool Щракнете върху правоъгълника, който създадохте преди малко

15 Ето така Движете курсора нагоре (надолу), за да създадете обем

16 Задача Създайте следната фигура:
При създаването на фигурата се обръща внимание на това, че в зависимост от позицията на маркера може да се получи вдлъбване, или дупка в по-голямата фигура (ако до маркера се изпише On Face – виж следващия слайд).

17

18 Създаване на форми с инструментите
Circle, Arc и Rectangle

19 Задача Създайте следните фигури:

20 I начин II начин Показват се различни възможности за създаване на обектите: - изрязване от голям паралелепипед; - Издигане на облегалката и издърпване на краката на стола


Изтегли ppt "ИНТЕРФЕЙС НА GOOGLE SKETCHUP"

Сходни презентации


Реклама от Google