Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ОКОЛНА СРЕДА.

Сходни презентации


Презентация по темата: "ОКОЛНА СРЕДА."— Препис на презентация:

1 ОКОЛНА СРЕДА

2 КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА И ОКОЛНА СРЕДА
Политиката на социално и икономическо сближаване на регионите е основополагаща за Европейския съюз Тя трябва да е ориентирана към резултатите и да отговаря на реалните нужди на гражданите, да стимулира икономическия растеж и иновациите Високите екологични стандарти са предпоставка за здраве и добри условия на живот Ние вярваме в потенциала на зелената икономика

3 ЕКОЛОГИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА
Осигуряване на чиста питейна вода, чрез продължаване изграждането на модерна водоснабдителна инфраструктура Инвестиции в отвеждането и пречистването на отпадъчните води Системи за управление на отпадъците

4 ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА - ГРИЖА ЗА ЗДРАВЕТО
Продължаване на политиката за по-чист въздух: Подмяна на уредите за отопление на твърдо горово с по-щадящи околната среда Екологичен транспорт Енергийна ефективност Подобряване на градската среда

5 Изменение на климата, зелени работни места и иновации
Подкрепяме залагането на задължителени минимум 25% от бюджета за борба с измененията на климата чрез подпомагане на превенцията, адаптацията и справедливия преход към нисковъглеродна икономика ГЕРБ ще настоява за осигуряване на подкрепа за прехода към чисто производство на малките и средните предприятия Ще продължаваме за работим за създаване на зелени работни места и стимулиране на иновациите

6 Кръгова икономика - оползотворяване на ресурсите
Преходът към кръгова икономика има огромен потенциал за насърчаване на работни места, растеж и конкурентоспособност ГЕРБ приветства новото европейско законодателство за увеличаване процента на рециклиране и ограничаване на депонирането, така че ЕС да не изхвърля 2,5 милиарда тона суровини годишно Да ограничим замърсяването с пластмаси, особено на моретата и океаните Целта ни е потреблението на пластмаси за еднократна употреба да бъде намалено, а преднамереното използване на микропластмаси да бъде ограничено. Всички пластмасови опаковки на пазара на ЕС трябва да се рециклират до края на следващото десетилетие

7 Регионален подход Ще работим за актуализиране на Дунавската стратегия и реални резултати Ще продължим да настояваме за разработване и приемане на Черноморска стратегия, насочена към ускорен „син“ растеж на региона


Изтегли ppt "ОКОЛНА СРЕДА."

Сходни презентации


Реклама от Google