Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Урок № 5 начало план на урока ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ за ОСМИ клас 1 2 3 4 въпроси изобра- жения 8.клас изобра- жения Филм слайд 1

2 Реформацията 1. Кризата на католицизма 2. Реформацията
Раздел: Началото на Новото време (XVI - XVII в.) Урок № 5 Урок № 5 Реформацията начало план на урока 1 2 3 1. Кризата на католицизма 2. Реформацията 3. Разпространение на Реформацията 4. Контрареформацията 4 въпроси Речник: Индулгенция, Тезиси, Реформация, Аугсбургски мир, Калвинизъм, Предестинация, Протестанство, Англиканска църква, Контрареформация, Тридентски събор, Инквизиция, Йезуитски орден. изобра- жения изобра- жения Филм слайд 2

3 1. Кризата на католицизма
A. Религията и Църквата в живота на хората от Ранното ново време Религията и Църквата заемат централно място в живота на хората от Ранното ново време. Светската власт е подчинена на църков- ната, правото е в ръцете на духовниците, всяко важно събитие е свързано с църковен ритуал. Човек се ражда и трябва да бъде кръстен, пораства и трябва да бъде венчан, умира и трябва да бъде опят, но най-важното идва след смъртта- защото хората вярват, че всяко тяхно действие трябва да бъде насочено към спасението на душата от вечните мъки на ада. Спасението може да стане само чрез праведен живот, покаяние за греховете и опрощение от Църквата. Урок № 5 начало план на урока 1 2 3 4 Б. Причините за кризата През XVI в. тази стройна система на подчинение на обществото на Църквата навлиза в криза. Причини за кризата: ренесансовите идеи за човека и светската власт, възходът на градския живот, недоволство от състояни- ето на Църквата, от корумпирани и затънали в разкош папи, епископи и огромните църковни богатства. Папска индулгенция въпроси В. Нападки срещу Църквата Най-остри нападки поражда алчността на Църквата, изразена в продажбата на индулгенции. Затова недоволството и желанието за промяна се насочват към църковната организация. Но през XVI век промяна (реформа) на Църквата означава про- мяна на целия духовен свят на човека. изобра- жения изобра- жения Филм слайд 3 М. Лутер окачва 95-те тезиса

4 2. Реформацията A. Критиката на католицизма
Критиката на католицизма приема форма на движение за връщане към чистата, истинска вяра и за нова църковна организация. Критиците изтъкват, че Христос е бил беден и не е упражнявал светска власт, а Църквата разполага с богатства, власт и привилегии спрямо обикновените хора и трябва да се промени. Урок № 5 начало план на урока Б. Начало на Реформацията. Мартин Лутер ( ) Началото на Реформацията поставя германския монах Мартин Лутер, който на 31 окт.1517 г. заковава на вратата на църквата във Витенберг (Саксония) своите ”95 тезиса”, които хвърлят смут в католическия свят. Лутер излага убеждението си, че: 1) спасението на душата може да се по- стигне не чрез индулгенция, а само чрез смирение, разкаяние и чиста вяра в текстовете на Евангелията; 2) настоява за скъсване с папския Рим и за поставяне на светските владетели начело на “националните“ църкви; 3) за превод на Библията на езика на обикновените хора; 4) за по-скромни църковни ритуали. 1 2 3 Мартин Лутер 4 В. Разрастване на Реформацията. Томас Мюнцер Идеите на Лутер са подети от всички слоеве и през г. в герман- ските земи пламва селска война насочена срещу духовенството и срещу феодалните привилегии. Крайните идеи на Томас Мюнцер за “царство божие на земята” и пълно социално равенство, ужасяват М. Лутер и германските князе, които вземат реформацията в свои ръце и спи- рат днъците към Рим, поемат контрол над църковните имоти и създават местни църкви. Томас Мюнцер въпроси изобра- жения изобра- жения Филм Г. Аугсбургски мир 1555 г. Опитът на Карл V да смаже Реформацията в Германия се проваля. През 1555 г. Фердинанд I сключва Аугсбургския мир с протестантите на принципа “Чиято е страната, негова е вярата” Заглавната страница на документа слайд 4

5 3. Разпространение на Реформацията
A. Жан Калвин - калвинизмът В Швейцария, Шотландия, Нидерландия и Франция се разпростра- нява калвинизмът. Крайните реформатори като Жан Калвин настояват за още по-опростена църковна организация. Доброто калвинистко семейство трябва да избягва всички “грехо- вни” удоволствия – танци, песни, пиене, флиртове, ярки дрехи, забавни книги, трябва да работят упорито и да са пестеливи. Така в най-напредналите икономически райони на Западна Европа на пред излиза връзката между новата религия и “духа на капитализма”. Вярата, че за спасение е предопределен всеки (предестинация), който работи усърдно и печели добре е движеща сила на новото икономическо поведение на градските жители. Урок № 5 начало план на урока Жан Калвин 1 2 3 4 Б. Църквата и духовенството губят монопола Протестанството допринася и за рзпространение на грамотността. В средата на XVI в. Библията е преведена от латински на говоримите езици и е отпечатана в хиляди екземпляри и влиза в домовете на хората. Църквата и духовенството губят монопола върху разясняването на свещените текстове и върху душите на вярващите. въпроси В. Създаване на Англиканската църква В Англия източникът на Реформацията е пилитически (отгоре - надолу). Като използва отказа на папата да признае развода му, през 1534 г. крал Хенри VIII Тюдор се обявява за глава на Англиканската църква. Манастирите са разпуснати, владенията им минават под властта на короната и са раздадени на дребните благородници. Реформираната църква получава името Англиканска църква. изобра- жения изобра- жения Филм слайд 5 Хенри VIII Тюдор

6 4. Контрареформацията A. Тридентския събор 1545 г.
В средата на XVI в. Римската църква преминава в настъпле- ние срещу Реформацията. През 1545 г. е свикан Тридентския събор, който създава лицето на модерния католицизъм. Той осъжда протестантството като ерес и утвърждава каноните и практиките на католицизма за векове напред. Урок № 5 начало план на урока 1 Заседание на събора 1545 г. 2 Б. Трите мощни оръжия на папството Църковния съд на Инквизицията Подкрепата на католическите владетели Йезуитския орден (Обществото на Исус) 1540г. 3 4 В. Йезуитите Йезуитския орден си осигурява влияние чрез система от коле- жи и университети и се грижи за образованието на знатните младежи, които предстои да ръководят съдбините на Европа. Като изповедници и съветници на влиятелни личности йезуитите, контролират живота на европейския аристократичен елит. Силни средства за внушение и контрол над вярващите са религи- озните церемонии, изкуството, музиката и архитектурата на пищните барокови църкви. Карл V въпроси изобра- жения изобра- жения Филм Г. Временно примирие в света на вярата Аугсбургският мир е само временно примирие в света на вярата. Страстите и омразата, запазени някога от кампаниите срещу исляма, се разгарят в конфликти срещу християните. Предстоят кървави войни, които оформят религиозната карта на Европа. слайд 6

7 Помислете, обяснете, обсъдете
1. Обяснете какви са властта и влиянието на Църквата над обществото до 16 в. и кои са причините за промяната. 2. Обсъдете германската фаза на Реформацията: идеи, лидер, сили, които я подкрепят, причини за успеха. 3. Дискутирайте връзката между житейските морални ценности на калвиниз ма и зараждащият се “дух на капитализма”. 4. Посочете прилики и разлики между германската и английската реформация. Урок № 5 начало план на урока 1 2 3 4 въпроси изобра- жения изобра- жения Филм слайд 7 Калвинистка църква Католическа църква в стил барок

8 Урок № 5 начало план на урока 1 2 3 4 Индулгенция - папско писмо или частица от свещен предмет, които се продават и служат за опрощение на греховете.  Лутер проповядва във Витенберг въпроси изобра- жения изобра- жения Филм Слайд 8 Инквизицията

9 Процент християни по страни
Урок № 5 начало план на урока 1 2 3 4 Историческо развитие на основните християнски течения въпроси изобра- жения изобра- жения Филм Слайд 9


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"

Сходни презентации


Реклама от Google