Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

“Обичам те моя земя”.

Сходни презентации


Презентация по темата: "“Обичам те моя земя”."— Препис на презентация:

1 “Обичам те моя земя”

2 Земята е нашия дом,нашия
единствен дом

3 Дом изпълнен с: Въздух Вода Форми на живот

4 Да е пазим чиста е в нашите ръце
Какво можем да направим ние?

5 Да рециклираме Трябва да рециклираме за да опазим нашата земя от замърсяване.Също трябва да изхвърляме отпадъците в предназначените контейнери.

6 Да пестим водата Хиляди хора по света нямат достъп до питейна вода.

7 Да пестим енергия Много деца в света нямат възможност да учат на светло.

8 Да пазим въздухът чист като:
Засаждаме повече дръвчета Използваме алтернативни превозни средства

9 Международния ден на Земята е най-големият
нерелигиозен празник в света отбелязван от над половин милиард души.

10 IОУ “СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
Изготвил: Наил Халилов Халилов ученик от lV A клас IОУ “СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”


Изтегли ppt "“Обичам те моя земя”."

Сходни презентации


Реклама от Google