Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Програма за развитие на селските райони.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Програма за развитие на селските райони."— Препис на презентация:

1 Програма за развитие на селските райони.
г. Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИСУН ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020

2 Програма за развитие на селските райони.
г. Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони I . Kандидатстване е електронно чрез системата ИСУН / ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020/ на

3 Програма за развитие на селските райони.
г. Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

4 Програма за развитие на селските райони.
г. Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони II. ПРОЦЕДУРИ И ОЦЕНКИ В ИСУН / ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020/ на

5 Програма за развитие на селските райони.
г. Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

6 III. ЕЛЕКТРОННО ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ
г. Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони III. ЕЛЕКТРОННО ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ / ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020/ на

7 Програма за развитие на селските райони.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

8 Програма за развитие на селските райони.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

9 БЛАГОДАРЯ ЗА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ !
Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони БЛАГОДАРЯ ЗА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ !


Изтегли ppt "Програма за развитие на селските райони."

Сходни презентации


Реклама от Google