Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ФОРМИРАНЕ НА ЕЗИКОВА ГРАМОТНОСТ В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ”

Сходни презентации


Презентация по темата: "ФОРМИРАНЕ НА ЕЗИКОВА ГРАМОТНОСТ В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ”"— Препис на презентация:

1 ФОРМИРАНЕ НА ЕЗИКОВА ГРАМОТНОСТ В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ”
ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ – УЧИТЕЛИ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН ФОРМИРАНЕ НА ЕЗИКОВА ГРАМОТНОСТ В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ” ОБУЧИТЕЛ: ПРОФ. Д.П.Н. М. МАНДЕВА Великотърновски университет, Педагогически факултет, катедра “Начална училищна педагогика”

2 В ПАРТНЬОРСТВО СЪС СЪМИШЛЕНИЦИ ПО ПЪТЯ КЪМ “ГОЛЯМОТО ДЕТСКО ЧЕТЕНЕ”
УЧИТЕЛИТЕ, УЧАСТВАЩИ В ОБУЧЕНИЕТО

3 ФОРМИРАНЕ НА ЕЗИКОВА ГРАМОТНОСТ В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Не ме наричайте актьор. Аз съм просто работник. Х. Бардем Моля, не ме наричайте професор! Аз съм просто работник... Българският Учител заслужава респект и висока експертиза от обикновен работник като мен!

4 ФОРМИРАНЕ НА ЕЗИКОВА ГРАМОТНОСТ В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Академични часове и квалификационни кредити: 16 часа, 1 кредит Форми на обучение: присъствена - 8 часа, 0.5 кредит; неприсъствена – 8 часа, 0.5 кредит Съотношение между теоретична и практическа част – 50:50 Завършване на обучението: портфолио

5 ФОРМИРАНЕ НА ЕЗИКОВА ГРАМОТНОСТ В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ – ПРИСЪСТВЕНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
І. ОТКРИВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ІІ. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ НА ОБУЧЕНИЕТО ІІІ. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ НА ОБУЧЕНИЕТО ІV. ЗАКРИВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

6 І. ОТКРИВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
І. ОТКРИВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО Бедните хора имат големи телевизори, богатите хора имат големи библиотеки. Дж. Рон АЗ МИСЛЯ, ЧЕ……………… НАШИЯТ ИЗВОД Е:……………………………………

7 І. ОТКРИВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
І. ОТКРИВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО МОИТЕ ОЧАКВАНИЯ ОТ ОБУЧЕНИЕТО СА:……………………………………………………………

8 І. ОТКРИВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
І. ОТКРИВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ОЧАКВАНИЯТА НА ЛЕКТОРА СА: повишаване квалификацията на началния учител по проблеми, свързани с първата, най-важна грамотност на ученика от начална училищна възраст – езиковата грамотност (literacy). След работа по темата ще: - систематизирате и обогатите познанията си във връзка с изучаваната проблематика; - подобрите уменията си за прилагане на знанията при решаване на практически казуси; усъвършенствате критичната си рефлексия; подобрите своите метакогнитивни, когнитивни, социални, комуникативни езикови и културологични компетентности.

9 ІІ. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ НА ОБУЧЕНИЕТО
1. Грамотността в „цивилизацията на знанието” (П. Дракър) 2. Езиковата грамотност (iteracy) - първа, най-важна грамотност 3. Нива на ограмотяване в българската образователна система 4. Форми, методи, средствата за ефективно ограмотяване на малкия ученик в условията на различни езикови и социокултурни ситуации 5. Интеграция в обучението по грамотност 6. Книжката и „Мишката” ОБОБЩЕНИЕ ПО ВСЕКИ ОТ ПРОБЛЕМИТЕ ДИСКУСИЯ – МОЯТ ВЪПРОС Е.../ МОИТЕ ИДЕИ СА… ИЗВОДИ - ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

10 ІІІ. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ НА ОБУЧЕНИЕТО
ІІІ. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ НА ОБУЧЕНИЕТО 1. Възможностите на неформалното и информалното образование за насърчаване на езикова грамотност в начална училищна възраст - споделен опит 2. Наблюдение и анализ на видеозанятие по извънкласно четене 3. Тренинг – екипна работа за разработване на модели на ограмотяване на малкия ученик съобразно с конкретна социокултурна и езикова ситуация ДИСКУСИИ – МОЯТ ВЪПРОС Е…/ МОИТЕ ИДЕИ СА… ИЗВОДИ – ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

11 ІІІ. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ НА ОБУЧЕНИЕТО
ІІІ. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

12 ІІІ. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ НА ОБУЧЕНИЕТО
ІІІ. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

13 ІІІ. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ НА ОБУЧЕНИЕТО
ІІІ. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

14 ІІІ. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ НА ОБУЧЕНИЕТО
ІІІ. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

15 ІІІ. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ НА ОБУЧЕНИЕТО
ІІІ. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

16 ІІІ. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ НА ОБУЧЕНИЕТО
ІІІ. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

17 ІІІ. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ НА ОБУЧЕНИЕТО
ІІІ. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

18 ІІІ. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ НА ОБУЧЕНИЕТО
ІІІ. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

19 ІІІ. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ НА ОБУЧЕНИЕТО
ІІІ. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

20 ІІІ. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ НА ОБУЧЕНИЕТО
ІІІ. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

21 ІV. ЗАКРИВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
Големият въпрос е… какво се постига с ограмотяването. Става ли човек по-свободен? Става ли повече личност? Или не става? Н. Георгиев КРИТИЧНА РЕФЛЕКСИЯ ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО

22 ФИНАЛНИ ДУМИ НА ЛЕКТОРА
Когато се свършат донкихотовците, ще се затвори Книгата на историята. И в нея няма да има какво да се чете! И. С. Тургенев НЕКА ДОНКИХОТОВЦИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НИ НЕ СВЪРШВАТ!

23 БЛАГОДАРЯ ЗА ПРИВИЛЕГИЯТА ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО!
Prof. Mariana Mandeva, DSc St. Cyril and St. Methodius University of VelikoTarnovo, Faculty of Education - Veliko Tarnovo, Bulgaria

24 ЗА МЕН Е ЧЕСТ ДА СЪМ ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА УЧЕЩА ОБЩНОСТ НА БЪЛГАРСКИ УЧИТЕЛИ!


Изтегли ppt "ФОРМИРАНЕ НА ЕЗИКОВА ГРАМОТНОСТ В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ”"

Сходни презентации


Реклама от Google