Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИИ.

Сходни презентации


Презентация по темата: "ОСНОВНИ ПРАВИЛА ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИИ."— Препис на презентация:

1 ОСНОВНИ ПРАВИЛА ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИИ

2 “Добрият доклад е като бански костюм, а именно: оскъден, апелиращ, провокиращ и покриващ най-същественото” (Браун)

3 ТИПОВЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
ТИПОВЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ Директно - чрез пряка връзка между представящия и потребителите на информация. Индиректно - предаване на информация чрез носител /вестници, телевизия, афиши, брошури и др./ Директно представяне на информация се организира при представяния на нови продукти, рекламни кампании, форуми, конференции. Между представящия информацията и аудиторията се осъществява пряка двупосочна връзка, което позволява наличието на обратна връзка в момента на представянето - задаване на въпроси, изказване на мнения и оценки. Индиректното представяне на информация става еднопосочно от някакъв носител към потребителя, било вестници, списания, телевизия, радио, афиши. В случая обаче липсва възможността за директно въздействие върху емоциите на получаващите информацията /просто не се знае как ще реагират на нея, каква нагласа ще породи у тях/.

4 МЕДИЙНИ ФОРМАТИ ТРАДИЦИОННИ ЕЛЕКТРОННИ Черна дъска с тебешир
Бяла дъска с маркер Флип чарт Диапрожекционен апарат Шрайбпроектор Табла ЕЛЕКТРОННИ Телевизия Радио Електронни информационни табла Компютърни презентации Интернет Чрез традиционните медийни формати се онагледяват думите на представящия с цел привличане на вниманието на аудиторията към разглежданата тема. Имат поддържаща роля към изложението на говорещия Днес човек получава най-голям процент информация от електронните медии - TV, радио, Интернет, електронни информационни табла по летища, гари, големи компании и др. Това се дължи на факта, че електронния стил на представяне на информация е лесен за създаване, достъпен, малък разход на средства както при подготовката така и при разпространението, възможност за бързо актуализиране на поднесената информация. Наложени са като стил с развитието на ИТ, предоставят средства за създаване на материали с високо качество и оригинален дизайн.

5

6 ОСНОВНИ ЕТАПИ ПРИ ПОДГОТОВКА НА ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Планиране Организация на посланието Представяне

7 АНАЛИЗ НА АУДИТОРИЯТА Определя стила и начина на представяне на съдържанието Фактори за анализ: Кои и колко са присъстващите? Възраст, пол и образование на участниците; Мотиви за участие; Познания и очаквания на слушателите. Настройване на представящия към аудиторията

8 УТОЧНЯВАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И СЪДЪРЖАНИЕТО
Определя смисъла на информацията за аудиторията Ясно формулирана полза за нея Задоволяване желанието на слушателите да научат нещо, а не представящия да каже нещо

9 ОТКРОЯВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ МОМЕНТИ
От 5 до 9 ярко откроени пункта От 5 до 9 подточки към всеки пункт По-голям брой води до претоварване и ниска възприемчивост

10

11 ДОБРАТА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИМА:
Подходящо подбран визуален дизайн на презентационните материали Добра четливост и хармония между елементите Кратки и съдържателни заглавия Инструкции в деятелен залог и с позитивен дух Основнен текст от кратки изречения, със 6 думи на ред и 6 реда на слайд Смислова връзка на изображенията към текста

12 ПРАВИЛА за текста в презентациите
Използване на класически букви, а не декоративни Размер на символите: В заглавието: 36 – 44 пункта В текста: пункта Използване на редови букви, а главни - по необходимост Цвят на текста - в контраст с фона Междуредие от ред и половина

13 ПРАВИЛА за цветовете в презентациите
Добавят акценти Предизвикват емоционална реакция За фон – светли цветове За текст – тъмни цветове Топлите цветове привличат, а студените отдалечават вниманието

14 ПОДХОДЯЩИ ЦВЕТОВИ КОМБИНАЦИИ
Цвят на фона Цвят на обекта Акцентуващ цвят Пример Бяло Тъмносин, зелен, черен Червен, оранжев Текст Светло-сив Син, зелен, черен Червен Син Светло-жълт, бял Жълт, оранжев Светло-син Тъмно-син Светло-жълт Виолетов, кафяв, черен Черен Жълт

15 ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯТА
Събуждане вниманието на слушателите с цел спечелване на благоразположението им. Насочване интересите на слушателите към разрешаване на съществуващи и познати проблеми Пораждане на желание - пълноценно възприемане същността на представената информация. Предизвикване на действие - задаване на въпроси и изказване на мнения.


Изтегли ppt "ОСНОВНИ ПРАВИЛА ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИИ."

Сходни презентации


Реклама от Google