Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

MS DOS инж. Елена Гълбачева.

Сходни презентации


Презентация по темата: "MS DOS инж. Елена Гълбачева."— Препис на презентация:

1 MS DOS инж. Елена Гълбачева

2 1. Описание на DOS Операционна система с команден интерфейс;
Операционна система с команден интерфейс; Управлява устройствата, програмите и командите; MicroSoft Disk Operation System;

3 2. Конфигурация на MS DOS При започване на работа се зарежда файла config.sys; Изпълняват се съответните команди за подготовка и работа с устройствата и приложните програми;

4 А) Конфигурация на паметта
Използват се драйверите за допълнителна памет (Hymem.sys); за разширена памет (emm386.exe)

5 Б) Установяване на специфични опции и системни променливи:
Buffers – колко дискови буфера да използва; Files – максимален брой на временно отворените файлове (от 8 до 255); Lastdrive – максимален брой дискови устройства, до които имаме достъп; Break – дали има възможност да се прекъсват програмите с Ctrl+C;

6 В) Зареждане на програми – драйвери на устройства;
С команди Device и Devicehigh;

7 Г) Инсталиране на резидентни програми
С команда Install; Fastopen – осигурява бърз достъп на DOS до папките в дисковете; Doskey – позволява повтаряне и редактиране на предишни команди ;

8 Д) Установяване на командния процесор с команда Shell;
Стандартния процесор е Command.com. Той се грижи за разчитане и изпълнение на програмите

9 3. Видове команди А) Вътрешни – съдържат се в Command.com;
Зареждат се при стартиране на MS DOS и са резидентни в паметта; Cls, del, exit, copy, dir, md, rd, cd

10 Б) Външни – записани за под формата на файлове на диска;
xcopy, doskey, find, undelete; deltree, format;

11 В) Начин на изпълнение на командите:
При въвеждане Command.com я търси най- напред в таблицата си, за да провери дали е вътрешна и я изпълнява незабавно. Ако не я открие, търси съответния файл от диска, който я съдържа;

12 4. Основни команди А) CD – отваря директория Б) DIR - показва съдържание на директория; В) MD - създава нова директория; Г) RD - изтрива директория;

13 Д) DEL - изтрива файлове;
Е) DELTREE - изтрива директория заедно със съдържанието; Ж) COPY - копира документи от една директория в друга;

14 Благодаря за вниманието!


Изтегли ppt "MS DOS инж. Елена Гълбачева."

Сходни презентации


Реклама от Google