Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ЧАСТИ НА РЕЧТА НАЧАЛО.

Сходни презентации


Презентация по темата: "ЧАСТИ НА РЕЧТА НАЧАЛО."— Препис на презентация:

1 ЧАСТИ НА РЕЧТА НАЧАЛО

2 Коя от думите е глагол?

3 Коя от думите е прилагателно?

4 Коя от думите е съществително?

5 Съществителното «карта» е от:

6 На кой ред има две същ. имена от ж.р?

7 На кой ред същ. имена са от мн.ч.?

8 На кой ред същ. имена са написани вярно?

9 Прилаг. имена се съгласуват със същ. имена по :

10 На кой ред всички думи са прилагателни имена?

11 На кой ред НЯМА прилагателни имена в мъжки род

12 На кой ред всички прил. имена са написани вярно ?

13 Глаголът има:

14 На кой ред всички думи са глаголи?

15 На кой ред всички глаголи са в мн. ч.?

16 На кой ред има глаголи с правописни грешки?

17 Решени задачи Вярно пресметнати Процент на верните Оценка


Изтегли ppt "ЧАСТИ НА РЕЧТА НАЧАЛО."

Сходни презентации


Реклама от Google