Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Справка селекция. Селекция по един или повече критерии

Сходни презентации


Презентация по темата: "Справка селекция. Селекция по един или повече критерии"— Препис на презентация:

1 Справка селекция. Селекция по един или повече критерии
Справка селекция. Селекция по един или повече критерии. Списък по азбучен ред

2 1. Справка – селекция по един критерий.
За ограничаване броя на извежданите записи от една Справка се посочват критерии. Условието (критерия) се записва в реда Criteria на справката. При задаване на условие може да се използват: а) математическите оператори за сравнение <, >,=, >=, <=, <>. Ако няма зададен оператор, означава, че се търси равенство. Например: Чрез задаване на критерий “Славена”ще бъдат изведени всички книги от издателство Славена.

3 При задаване на критерия “<> Петрич” ще бъдат изведени всички читатели, които не са от Петрич.

4 б) ключовата дума Between (долна граница) And (Горна граница):
Извежда се информация за всички книги, със бр. страници между 100 и 200.

5 в) глобалните символи „*“ и „?“ * - замества произволен брой символи;
? – замества един символ. Ще бъдат изведени имената на всички читатели с Първа буква К Ще бъдат изведени фамилиите на всички читатели, завършващи на “ов”

6 Г) използване на отрицанието Not - връща противоположното значение на зададения критерий

7 д) критерии за дата и час – при задаване на критерии за дата и час Access огражда критерия със знака #. За извеждане на справка за дата могат да се използват знаците за сравнение и условните твърдения (OR и AND).

8 2. Справка – селекция по повече критерии.
2. Справка – селекция по повече критерии. За свързване на повече условия в един критерий използваме логическите функции AND и OR. С AND свързваме условията, когато всички трябва да са изпълнени едновременно. С OR свързваме условията, когато поне едно от тях трябва да бъде изпълнено.

9 а) логическа функция „OR“
Ще бъде извлечена информация за всички книги, които са от издателство “Славена” или “Просвета”

10 а) логическа функция „OR“
За задаване на критерии в различни полета, от които поне едното да е изпълнено, трябва отделните критерии да се въведат в различни полета и в различни редове на справката Criteria и Or. Условието or се задава в различни редове за различните полета Справка за читатели, които са или от Благоевград или са наели книги с цена по-висока от 15 лв.

11 б) логическа функция „AND“
За задаване на условия в различни полета, които условия трябва да бъдат изпълнени едновременно трябва отделните условия да се въведат в различни полета, но на един ред – реда Criteria. Условието And се задава на един ред в различните полета Справка за извличане на данни за всички читатели, които са от Петрич и са наели книги ,със съдържание повече от 300 страници.

12 3. Параметрична справка. Това е обикновен тип справка, която дава възможност на потребителя да въведе критерия, по който да се изведат записите. Резултат от справката. Критерия, който потребителя въвежда.

13 4. Сортиране на записи. За сортиране на записите по определен ред (възходящ или низходящ) се избира реда Sort от QBE-областта.

14 УПРАЖНЕНИЕ


Изтегли ppt "Справка селекция. Селекция по един или повече критерии"

Сходни презентации


Реклама от Google