Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
Урок № 11 начало план на урока ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ за ДЕВЕТИ клас 1 2 3 4 доку- менти доку- менти доку- менти 9.клас изобра- жения Филм слайд № 1

2 Западните демокрации: Великобритания и Франция
Раздел: Светът от Първата световна война до 1945 г. Урок № 11 Западните демокрации: Великобритания и Франция начало план на урока 1 2 3 1. Традиция и промяна в политическата система 2. Великобритания – начало на залеза 3. Франция по труден път 4. Демокрацията пред изпитание 4 доку- менти доку- менти доку- менти изобра- жения Филм Речник: „Британски модел“, Лейбъристка партия, Избирателна система, Пасивна съпротива. (коалиции: Национален блок, Ляв картел, Народен Фронт). слайд № 2

3 1. Традиции и промяна в политическата система
A. Утвърдени и нови парламентарни традиции В европейските демокрации парламентът е основен орган на властта, а двете държави имат дълги парламентарни тра- диции. Най-важното събитие в демокрацията са изборите. Свободно проведени и с честно преброени гласове, те опре- делят кой ще управлява. За одобрението на избирателите се конкурират традиционни и нови партии. Във Великобритания това са Консервативната и младата Лейбъристка партия, основана през 1900 година Макар и социалистическа, тя не е водена от идеите на Карл Маркс и измества либералите като втора политичес- ка сила. Във Франция новост е Комунисти- ческата партия, която се отцепва от Социа- листическата. Урок № 11 начало план на урока 1 2 Сградата на английския парламент 3 4 Б. Eднопартийни правителства във Великобритания и коалиционни във Франция Във Великобритания високата политическа култура и избор- ното правило “победителят печели всичко” предопределят еднопартийни правителства. Двете водещи партии се ре- дуват във властта. В моменти на изпитания традицията- е нарушавана и страната е управлявана от коалиции. Френската избирателна система позволява в Парламента да влязат много партии и правителствата са коалиционни. И двете демокрации имат слабости: във властта се редуват едни и същи политици, разцепването на партии създава нес- табилност, разделението между левицата и десницата расте. Сградата на френския парламент доку- менти доку- менти доку- менти изобра- жения Филм Карл Маркс ( г.) слайд № 3

4 2. Великобритания – началото на залеза
A. Дейвид Лойд Джордж не се справя с проблемите на страната След войната консерваторите и либералите продължават своята коалиция. Дейвид Лойд Джордж остава премиер, но не се справя с проблемите на страната. Инфлацията и безработицата са високи, заемите към американските банки са големи, а ирландците се бунтуват. Урок № 11 начало план на урока Б. Лейбъристите отстъпват властта на консерваторите Неуспехите работят в полза на лейбъристите, които през 1924 г. за пръв път съставят свой кабинет начело с Рамзи Макдонлд. След загуба на мнозинството си и предсрочни избори лейбъристите отстъпват властта на консерваторите начело със Стенли Болдуин. Той стабилизира икономиката, въвеж- да пенсии за старост, изравнява правото на глас на жените и мъжете. Общата стачка през 1926 г. го принуждава да изработи сурови антистачни закони. Лойд Джордж ( г.) 1 2 3 4 В. Великобритания – една от първите жертви на Голямата депресия в Европа Тесните търговски връзки със САЩ превръщат Великобритания в една от първите жер- тви на Голямата депресия в Европа. Тя засяга въгледобива, черна металургия, текстил- ната индустрия. Безработицата достига 2,64 млн. души. Второто правителство на лей- бъристите ( ) не успява да се справи с кризата и губи изборите. Въпреки категоричната си победа консерваторите канят в управлението либералите и умерените лейбъристи. Начело на това “Национално правителство” ( ) остава Макдоналд, а след него – Стенли Болдуин. Рамзи Макдоналд ( г.) доку- менти доку- менти доку- менти Г. „Британски модел“ Коалицията изработва “британски модел” за излизането от депресията: обезценява паунда, прилага протекционизъм в икономиката, води борба с безработицата, изпъл- нява социална програма за жилищно строителство. Трудностите не са само икономически. От Ирландия през Палестина до Индия цело- стта на Британската империя е заплашена. изобра- жения Филм слайд № 4 Стенли Болдуин ( г.)

5 3. Франция по труден път A. Правителство на Националният блок ( ) След войната страхът от комунизма кара французите да подкрепят отново Жорж Клемансо. Оглавяваният от него Национален блок печели изборите през 1919 г. Предстоят тежки проблеми: да възстанови разрушените райони, да спре инфлацията, да изплаща пенсии на инвалиди, вдовици и сираци, да обслужва военните заеми. През януари 1923г., Германия обявява, несъстоятелност да изплаща репарациите, френ- ски войски окупират Рурската област. Германците отговарят с пасивна съпротива. Урок № 11 начало Ж.Клемансо ( г.) план на урока 1 В. „Ляв картел“ и „Правителство на националното спасение“ 1924 г. управлението преминава в т. нар. Ляв картел – коалиция на радикали и соци- алисти, която също не се справя с проблемите. Страната е стабилизирана едва през 1926 г., когато на власт идва Реймон Поанкаре. Неговото “Правителството на националното спасение” възстановява икономиката, и износа, намалява безработицата и въвежда осигуряване при болести и пенсия. 2 3 4 Г. Икономическата криза и правителство на Народния фронт Световната икономическа криза достига Франция със закъснение. След 1932 г. стопан- ското положение се влошава, правителствата се сменят често. Засилването на крайната десница е повод за обединение на левицата и с комунисти, социалистите и радикалите формират Народен Фронт и защитават демокрацията. Р. Поанкаре ( г.) доку- менти Д. Народният фронт печели изборите 1936 г. През 1936 г. Народният фронт печели изборите с лозунга “Хляб, мир, свобода”. Пра- вителството на Леон Блум разпуска крайнодесните организации, повишава заплатите, въвежда 40 ч. работ. седмица, двуседмичен платен отпуск, национализира военната индустрия и Френ- ската банка. В кабинета не участват комунисти, но депутатите им в парламента подкрепят реформите. В средите на едрия бизнес и армията срещу Народния фронт се поражда силна опозиция и Блум подава оставка и идва края на фронта. През 1938 г. правителството на Едуар Даладие стабилизира политичес- кия живот и икономиката и ревизера част от социалните мерки на Народния фронт. доку- менти доку- менти Леон Блум ( г.) изобра- жения Филм слайд № 5

6 4. Демокрацията пред изпитание
A. Запазване на демократичния ред във Великобритания На фона на тежките проблеми и двете страни запазват демократичния ред. Законно- стта не отстъпва пред популизма. Във Великобритания възходът на лейбъристите и антируските настроения не дават шанс за поява на силна комунистическа партия: комунистите имат в парламента най-много един депутат. Крайнодесният Британски съюз на фашистите с лидер Осуалд Мозли също няма шанс. Опитът му да предизвика улични безредици в Лондон през 1936 г., е предотвратен от гражданите. Урок № 11 начало план на урока 1 2 3 4 Б. Неуспех на крайно левите и крайно десните сили във Франция Във Франция Комунистическата партия е много по-слаба от социалистическата. Провалът на общата стачка, която тя обявява след падането на Народния фронт, показва ограниченото й влияние в обществото. Неуспешен и опитът за метеж на крайната френска десница – т.нар. Лиги, от 6 февруари 1934 г. доку- менти В. Демократичните традиции с дълбоки корени в обществата Великобритания и Франция доказват, че демократичните традиции са пуснали дълбоки корени в техните общества, враговете им са слаби и имитират външни образци. Отстоявали свободата и многообразието в продължение на векове, те остават чужди на диктатурите и вождизма. доку- менти доку- менти изобра- жения Филм слайд № 6

7 профсъюзи изкарват на улицата над 1,5 млн. работници
Документи: Работници се готвят да спят на работните си места по време на общата стачка от май 1926 г. Силните британски профсъюзи изкарват на улицата над 1,5 млн. работници с искания за по-добро заплащане и намаляване на Работния ден. Страната е парализирана. Британската империя. След 1919 г. Британската империя остава най-голямата в света. Влиянието и дори се разширява, след като ОН ѝ поверява подмандатните тери- тории на бившите османски провинции Ирак, Палестина и Трансйордания. Лондон не спазва Декларацията “Балфур” от 1917г. да предостави автономия на евреите. Те отговарят с терористични акции срещу британските власти в Палестина. Кървавото потушаване на Великден- ското въстание през 1916г. не решава Ирландския въпрос. Ирландската републиканска армия (ИРА) подновява съп- ротивата. През 1921г. Ирландия се сдобива с автономия с цената на 550 убити и тайно разделяне на страната. Недоволството в Индия също расте. Оглавеното от Махатма Ганди гражданско неподчинение продължава близо десетилетие. И тук успе-хът е частичен. През 1931г. статутът на Индия е повишен. От колония тя става доминион – практически независима държава, чийто държавен глава е британският монарх, представляван от генерал-губернатор. Урок № 11 начало план на урока 1 2 Ирландска републиканска армия 3 4 доку- менти доку- менти Британската империя доку- менти изобра- жения Филм слайд № 7

8 Документи: Реймон Поанкаре (1860-1934)
Изразител на консервативния и републикански дух във Франция в началото на века. Президент( ) и премиер в три правителства, той е острието на антигерманската политика. Стабилизира финансите и икономиката. След оттеглянето му от политиката френската десница се обезличава. Изпратен е от благодарните французи с национално погребално шествие. Парад на Лигите в Париж, 6 февруари 1934г. С малки изключения Лигите “Солидарите франсез”, “ Кроа дьо фьо” “ Аксион франсез ” и др. не подражават на фашизма. Откровено шовинистически, те са слабо популярни и разединени и нямат харизматичен водач. Полицията възпира опита им да щурмуват Парламента. В сблъсъците загиват 16 души. Френско-белгийски части окупират Рурската област, януари 1923г. Франция иска да компенсира отказаните от Германия плащания чрез пряка експло- атация на рурските въглища и стомана. Германците обаче отказват да работят в минете и предприятията, мотивирани с пари от правителството в Берлин. Вели- кобритания и САЩ не одобряват окупа- Цията. Останала изолирана, през 1925 г. Франция се принуждава да изтегли войските си. Урок № 11 начало план на урока 1 2 3 4 доку- менти доку- менти доку- менти изобра- жения Филм Слайд № 8 Френско-белгийски части окупират Рурската област, януари, 1923г.

9 Политическите придизвикателства
Документи: Политическите придизвикателства Обстановката след войната Изборната кампания през 1919 г. дава насока : десницата разпространява плакат с надпис : “Комунизмът – ето неприятеля!” . Франция отново се разцепва на две. Избирателите гласуват с голямо мнозинство за Националния блок. Те избират партията на реда, т.е. връщането към предвоенната нормалност, срещу Партията на промяната, каквато и да е, революционна или само реформистка. Патрис Тушар и др. “Век на крайности”, 2005г. Урок № 11 начало план на урока 1 2 3 4 доку- менти доку- менти доку- менти изобра- жения Филм слайд № 9 „Век на крайности“, 2005 г.

10 Народен фронт Документи:
. Лявата вълна: Народният фронт Защита на свободата Ефективно разоръжаване и разпускане на полувоенните групи в съответствие със закона. Прилагане на предвидените от закана мерки в случаи на провокации, убийства и нарушения срещу сигурността на държавата. Оздравявана на обществения живот чрез признаване на несъвместимостта на парламентарния мандат с други функции...Отмяна на… извънредни декрети, ограничаващи свободата на мненията. Защита на мира Международно сътрудничество в рамките на ОН с цел осигуряване на колективната сигурност…Национализация на военната индустрия и забрана на частната търговия с оръжие… Икономически искания: Възстановяване на покупателната способност…Скъсяване на работната седмица без намаляване на заплащането…Борба срещу спекулата и поскъпването…Създаване на национален фонд за безработица… Програма на Народния фронт, януари 1936 г. Стабилизацията Франция трябва отново да заработи…Първо трябва да се поправи законът за 40-те часа според националните нужди и общата ситуация в Европа. Доколкото международната обстановка ще остане все така деликатна, трябва да се работи повече от 40 часа и до 48 часа в предприятията от отбранителната промишленост. Трябва без излишни формалности и безкрайни дискусии всяко предприятие, което има нужда, да може да работи не 40 часа на седмица, а толкова колкото са нужни за дейността му. Едуар Даладие, реч по радиото,21 август г. Документи: Урок № 11 начало план на урока 1 2 3 4 Народен фронт доку- менти доку- менти доку- менти изобра- жения Филм слайд № 10

11 Леон Блум Изображения: Избори във Великобритания
Урок № 11 начало план на урока 1 2 3 4 Леон Блум Народен фронт във Франция доку- менти доку- менти доку- менти изобра- жения Филм слайд № 11 Едуар Даладие( г.) Избори във Великобритания

12 Вид е оФилм 3 1 2 4 слайд № 12 Урок № ? начало план на урока доку-
менти доку- менти доку- менти изобра- жения Филм слайд № 12


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ"

Сходни презентации


Реклама от Google