Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

УЧИЛИЩНА “АКАДЕМИЯ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ”

Сходни презентации


Презентация по темата: "УЧИЛИЩНА “АКАДЕМИЯ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ”"— Препис на презентация:

1 УЧИЛИЩНА “АКАДЕМИЯ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ”
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ " ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПРОЕКТ BG051PO УЧИЛИЩНА “АКАДЕМИЯ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ” ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА АКТИВНО УЧАСТИЕ И ИЗЯВА НА ВСЕКИ УЧЕНИК

2 КЛУБ “РОДОЛЮБИЕ”

3 КЛУБ “ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО”

4 КЛУБ “МАТЕМАТИКА ЗА ВСЕКИ” СЕКЦИЯ “МАТЕМАТИКА”

5 КЛУБ “МАТЕМАТИКА ЗА ВСЕКИ” СЕКЦИЯ “ИНФОРМАТИКА”

6 КАКВО НИ ПРЕДСТОИ? Много и интересни инициативи в клубовете на Академията; Вестник „Академия”; Математически сборник „От деца за деца”; Общоучилищни и общоградски инициативи „Дни на младите учени” в ОУ „П.Р. Славейков”; „Лятна академия за млади учени”.

7 УЧИЛИЩНА “АКАДЕМИЯ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ” -
АКАДЕМИЯ ЗА УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ


Изтегли ppt "УЧИЛИЩНА “АКАДЕМИЯ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ”"

Сходни презентации


Реклама от Google