Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Mатематическа гимназия “Баба Тонка” - Русе

Сходни презентации


Презентация по темата: "Mатематическа гимназия “Баба Тонка” - Русе"— Препис на презентация:

1 Mатематическа гимназия “Баба Тонка” - Русе
Урок№ 1 начало план на урока Mатематическа гимназия “Баба Тонка” - Русе Електронен учебник по история и цивилизация за девети клас 1 2 3 4 изобра- жения речник въпроси и задачи документ 9клас слайд 1 Математическа гимназия “Баба Тонка” - Русе, 2014 / 2015, Иван Зартов

2 Византия - християнската империя на Новия Рим
18:04 Раздел първи: Формиране на средновековната цивилизация IV-X в. Урок№ 1 Византия - християнската империя на Новия Рим начало план на урока 1 1. Римската империя през III век 2. Константин Велики – първият християнски император 3. Триумфът на християнството 4. Ранна Византия и император Юстиниан Велики 2 3 4 изобра- жения речник Речник: Доминат, тетрархия, Миланския едикт, Първи вселенски събор, Никейския символ на вярата, арианство, ерес, “Корпус на гражданските закони”. Години; 313, 325, 330, 395 въпроси и задачи документ слайд 2

3 1. Римската империя през III век
А. Политически и социални трусове Урок№ 1 начало - Раздвижване на вар- варските народи. - Християните печелели все повече привърже- ници. план на урока 1 2 3 4 Римската империя в началото на III век Б. Възстановяване на реда при император Диоклециан ( ) - Мащабни реформи. - Оформяне на политическата система на домината. изобра- жения речник въпроси и задачи документ Диоклециан слайд 3

4 2. Константин Велики – първият християнски император
А. Тетрархията не проработила - Доброволната абдикация на Диоклециан недовела до очакваното спокойствие. - Империята била разтърсена от нова вълна граждански войни между претендентите за еднолична власт. - Победител излязъл Константин Велики, който установил контрол над цялата империя. Урок№ 1 начало план на урока 1 2 3 4 Б. Управлението на Константин Велики ( ) - Покровителствал многобройните християни. - През 313 г. той и неговия съуправител Лициний подписали Миланския едикт. - През 330 г. столицата била преместена във Византион (Константинопол). изобра- жения речник въпроси и задачи документ слайд 4 Константин Велики

5 3. Триумфът на християнството
А. Първи вселенски събор (Никейски събор) Урок№ 1 - Провежда се в малоазийския град Никея 325 г. и се приемат основните постулата на вярата - Никейския символ на вярата - Египетският свещеник Арий се обявил срещу някой положения на никейското православие . - Арианството се превръща в една от първите опасни ереси. - Император Юлиан Отстъпник ( ) подновил гоненията. начало план на урока 1 2 3 4 Б. Утвърждаване на Никейското православие - През 380 г. император Теодосий I Велики ( ) обявил езичеството извън закона. - Вторият вселенски събор в Константинопол през 381 г. осъдил ариан- ството и ред други ереси. Успоредно със съборния принцип се оформила и идеята за Вселенската църква като единен богочовешки организъм с 5 центъра – патриаршии (Рим, Константинопол, Александрия, Антиохия и Йерусалим). - Църквата става организирана структура със степени на духовенството. - Появява се отшелничеството като протест срещу общуването на църквата със светската власт. Появяват се монашески общежития – манастирти. Теодосий I Велики изобра- жения речник въпроси и задачи документ слайд 5

6 4. Ранна Византия и император Юстиниан Велики
А. Източната римска империя Урок№ 1 - Окончателното разделяне на Римската империя станало при император Теодосий (395). - През V век двете части на импе- рията се борели за оцеляване като западната загинала под ударите на варварите. начало план на урока 1 2 3 4 Б. Император Юстиниан Велики ( ) - През първата половина на VI в. прави усилие да възстанови единството на империята. Утвърдил християнския облик на Византия - закрил Платоновата Академия в Атина и изградил внушителния православен храм “Св. София”. - По негово време бил оформен “Корпус на гражданските закони”. изобра- жения речник въпроси и задачи документ слайд 6

7 Византийската църква музей "Света София" в Истанбул
Урок№ 1 начало план на урока 1 2 3 4 изобра- жения речник въпроси и задачи документ Византийската църква музей "Света София" в Истанбул слайд 7

8 Речник: Доминат – Тетрархия – Милански едикт – Първи вселенски събор – Арианство – “Корпус на гражданските закони” – форма на управление от IV-VI век в Древен Рим установена от Диоклециан- (284—305 г.), явяваща се открита робовладелческа диктатура и включва периода тетрархия. „Доминат“ произлиза от характерното за това време обръщение към императора — „господар и бог наш“ (dominus et deus noster). Урок№ 1 форма на управление, в която властта е поделена между четирима души (тетрарси). Въведена в Древен Рим от императорДиоклециан през 293 г.до 313 г., като държавата е разделена на 2 части, всяка от които управлявана отабсолютен монарх, наречен доминус (от латински: господар), и избран от него цезар, представляващ пряк негов наследник. Последица от тази система са гражданските воини. Характерен култ към личността на владетеля. начало план на урока 1 Едикт за веротърпимост, издаден в Милано през юни 313 от импера- тор Лициний ( ) със съгласието на император Константин I Велики. Всички религии се обявяват за равноправни, християнството е окончателно легализирано. 2 3 проведен в град Никея (днес Изник) през 325 г. Свикан е от император Константин I с цел да се спрат разногласията вцърквата предизвикани от арианството. Съборът осъжда учението на александрий-ския презвитер Арий като ерес и приема т.нар. Символ на вярата. В Никея се създава и традицията всички по-важни религиозни въпроси да се реша-ват на вселенски събори.. 4 христологически възглед, поддържан от последователите на Арий. Арианите отричат, че Иисус Христос и Бог Отец имат една и съща фундаментална природа, разглеждайки Сина като създадено същество, по-низше от Отеца. Арианството се разпространява бързо и за известен период става преобладаващият възглед сред християните. Първият никейски събор (325) след много спорове осъжда арианството и го обявява за ерес. Основните положения в учението, защитавано от Арий, са следните: Словото (Логос) и Бог (Отец) не са единосъщни; Синът (Словото) е първото и съвършено създание или творение Божие; Световете ("вековете") са били създадени чрез него, така че той е съществувал преди всички векове; но най-напред, преди Бог Отец да го сътвори, Синът не е съществувал. изобра- жения речник въпроси и задачи сборник на римското право, преосмислено в духа на християнския принцип на равенството на всички хора пред Бог, залегнал в основата на съвременната правна система. документ слайд 8

9 9 слайд Въпроси и задачи: 14. Кое описание съответства на ЕРЕС?
1. Кой римски император въвежда система на управление известна като тетрархия? Диоклециан Максимиан Галерий Констанций I Хлор 2. Тетрархия е: система на управление, в която властта е поделена между двама души (тетрарси) система на управление, в която властта е поделена между трима души (тетрарси) система на управление, в която властта е поделена между 4 души (тетрарси) система на управление, в която властта е поделена между пет души (тетрарси) 3. Кой римски император обявил християнството за равноправна религия? Диоклециан Константин I Лициний Юлиан Отстъпник Теодосий I Велики 4.  Кога християнството е обявено за равноправна религия? 313 г. 325 г. 330 г. 395 г. 5. Кое твърдение за Миланския едикт НЕ е вярно? издаден е през 313 г. издаден е от император Константин I Велики и неговият съуправител Лициний обявил християнството за равноправна на другите религии и края на гоненията на християните обявил християнството за официална и задължителна религия за всички римски граждани 6. Кой римски император преместил столицата от Рим в Константинопол? Диоклециан Константин I Велики Лициний Юлиан Отстъпник 7. Кога император Константин I Велики преместил столицата от Рим в Константинопол? г. 325 г. 330 г. 395 г. 8. Кое твърдение за император Константин I Велики НЕ е вярно? точното му име е Флавий Валерий Аврелий Константин и е 57-ми император на Римската империя от 306 до 337 година приел светото кръщение през детските си години останал в историята като първия християнски император и е удостоен с титлата „Велики“ за своите приноси към християнството Източноправославната църква почита Константин и неговата майка Елена като светци на 21 май 9. Кога е проведен Първия вселенски събор? г. 325 г. 330 г. 395 г. 10. Къде е проведен Първия вселенски събор? Рим Константинопол Антиохия Никея 11. Под егидата на кой император е проведен Първия вселенски събор в Никея? Диоклециан Константин I Велики Лициний Теодосий I Велики 12. Какво съдържал „Нкейския символ на вярата“? основните постулати на езичеството основните постулати на арианството основните постулати на всички ереси основните постулати на християнското православие 13. Кое твърдение за египетския свещеник Арий НЕ е вярно? създал свое собствено учение известно като Арианство по отношение на Христос и Бог Отец арианите приемат, че Сина като създадено същество е по-низше от Отеца Църквата се борила с Арианството и за кратко време го изкоренява Арианството се превърнало в една от първите опасни ереси и Църквата се борила с него в течение на векове 14. Кое описание съответства на ЕРЕС? етническа религия, почитаща Природата и различните нейни проявления религиозно учение, отклоняващо се от официалната догма на християнската църква политеистична религия базирана на определена митология и множество отделни култове общуване на човека със свръхестествени сили, често посредством „преминаване“ в други светове 15. Кое описание съответства на ЕЗИЧЕСТВО? отклонение от догмите, проповядвани от официалната християнска църква християнско религиозно учение, отклоняващо се от официалната догма на християнската църква отклонение от общоприетите, обичайните правила и норми на официалната християнска църква 16. Кой император през 380 г. обявил езичеството извън закона? Теодосий I Велики Юлиан II Отстъпник Константин I Велики Юстиниан I Велики 17. Кой император ( ) се опитал да поднови гоненията срещу християнството? Теодосий I Велики Юлиан Отстъпник Константин I Велики Юстиниан I Велики 18. Кога се провежда Втория вселенски събор в Константинопол? 313 г. 325 г. 330 г. 381 г. 19. Къде през 381 г. се провежда Втория вселенски събор? Рим Константинопол Антиохия Никея 20. Под егидата на кой император през 381 г. е проведен Втория вселенски събор? Юстиниан I Велики Константин I Велики Юлиан Отстъпник Теодосий I Велики 21. Кое твърдение за Втория вселенски събор НЕ е вярно? състои от май до 30 юни 381 година в Константинопол свикан е по нареждане на император Константин I Велики утвърдава Никейския символ на вярата приет на събора в Никея 325 г. Арианството, което е подкрепяно от загиналия през 378 г. император Валент е осъдено окончателно 22. Петте центъра на Вселенската църква утвърдени на Втория вселенски събор са: Рим, София, Александрия, Антиохия и Йерусалим Рим, Константинопол, Никея, Антиохия и Йерусалим Рим, Константинопол, Александрия, Антиохия и Йерусалим Рим, Константинопол, Александрия, Антиохия и Цариград 23. Коя е причината за появата на монаси отшелници? протест срещу общуването на църквата с еретиците протест срещу общуването на църквата с езичниците протест срещу общуването на църквата с друговерците протест срещу общуването на църквата със светската власт 24. Кое описание съответства на ОТШЕЛНИЧЕСТВО? 25. Кое твърдение за „Корпус на гражданските закони“ НЕ е вярно? сборник на римското право оформен при Юстиниан I Велики сборник на римското право, преосмислено в духа на християнския принцип за равенство на всички хора пред Бог сборник на римското право, чиито принципи са залегнали в основата на съвременната световна правна система сборник на римското право оформен при Константин I Велики Урок№ 1 начало план на урока 1 2 3 4 изобра- жения речник въпроси и задачи документ слайд 9

10 4. И бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан.
Символ на вярата (Символ верую)  Никео-Цариградски символ на вярата 1. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. 2. И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез Когото всичко е станало. 3. Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек. 4. И бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан.  5. И възкръсна в третия ден, според Писанията. 6. И възлезе на небесата и седи отдясно на Отца. 7. И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството Му не ще има край. 8. И в Духа Светаго, Господа, Животоворящия, който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците. 9. В едната, света, вселенска (съборна) и апостолска Църква. 10.  Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете.  11. Чакам възкресение на мъртвите. 12. И живот в бъдещия век! Амин Урок№ 1 начало план на урока 1 2 3 4 изобра- жения речник въпроси и задачи документ слайд 10


Изтегли ppt "Mатематическа гимназия “Баба Тонка” - Русе"

Сходни презентации


Реклама от Google