Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

НЕДОВЪРШЕНАТА ПРИКАЗКА или... приказки без край

Сходни презентации


Презентация по темата: "НЕДОВЪРШЕНАТА ПРИКАЗКА или... приказки без край"— Препис на презентация:

1 НЕДОВЪРШЕНАТА ПРИКАЗКА или... приказки без край
Групова работа с деца чрез използване на техники на библиотерапията

2 Предварителен план за работа
Цел: чрез метод на библиотерапията да се постигне процес на разсъждение върху различните възможни изходи от дадена житейска ситуация Целева група читатели: 11 год. деца - ученици от 5ти клас на МГ „Гео Милев“ Метод: библиотерапевтичната техника „стопиране на четенето“ Анализ на постигнатите резултати

3 Целева група читатели Ученици от 5 клас на МГ „Гео Милев“
Работа в учебна среда по време на отсъствие на учител или в час на класа Участници в работата: м/у 20 и 26 ученици от всяка от двете паралелки Особености: новопостъпили ученици най-малките в училище в период на адаптация

4 Библиотерапевтичен метод
Стопиране на четенето Мотиви за избор: Да могат учениците да участват активно Да имат повод за размисъл Да направят сами изводите за изход от житейската ситуация

5 Избор на работно произведение
Литературно произведение – приказка („Приказка за завистника и за човека, който вдъхва завист“ из „Приказки от 1001 нощ“ Не е от учебната програма и е малко позната на читателите Кратко произведение, подходящо за възрастта на децата Акцент върху завистта: читателите са в период, в който откриват най-различни емоции; темата е актуална за тях

6 Приказката, която четохме

7 Процес на групова работа
Работата се провежда в три етапа: 1. Прочит на творба, която е непозната за слушателите 2. Стопиране на четенето на определено от водещия място 3. Всеки от слушателите устно или писмено довършва историята

8 Устно или писмено довършване на творбата
5 а клас – устно обсъждане Eмоционално протичане Спонтанни реакции Възможност за защита на собствената теза Изслушване идеите на останалите участници Оформяне на групи симпатизанти на двете противоположни тези ПРОЧИТ на истинският край на приказката Задача за размисъл: ЗАЩО е точно такава развръзката на историята

9 5 б клас - писмено изложение за край на творбата
5 б клас - писмено изложение за край на творбата Възможност за по-задълбочено осмисляне на тезата Спокойствие при работа След приключване отговорите се обобщават и анализират от водещия занятието Съпоставка на отговорите – момичета и момчета Задача за размисъл: ЗАЩО краят е точно такъв?

10 Хората, избрали опрощението като изход (повече момичета)
Хората, избрали отмъщението (преобладават момчетата)

11 Изводи и обобщение за прилагане на библиотерапията в училищна среда
Библиотерапията успешно допълва работата на училищния библиотекар Подкрепя осъществяването на целите на Националната стратегия на МОН за насърчаване на четенето и повишаване на грамотността сред учениците Чрез методите и техниките на библиотерапията може да се повлияе върху мисленето на учениците, напр. предотвратяване проявите на агресия

12 Ето нашата библиотека:

13 „Най-важната истина може да откриеш с помощта на един прост разказ, както изгубената златна монета – на светлината на най-евтината свещ.“ БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ! Пенка Трифонова Математическа гимназия „Г. Милев“ - Плевен


Изтегли ppt "НЕДОВЪРШЕНАТА ПРИКАЗКА или... приказки без край"

Сходни презентации


Реклама от Google