Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
Урок № 10 начало план на урока ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ за ДЕВЕТИ клас 1 А,Б 1 В 2 А,Б 2 В-Д 3 доку- менти изобра- жения 9.клас изобра- жения Филм слайд № 1

2 Западните демокрации: Съединените Американски Щати
Раздел II: Светът от Първата световна война до 1945 г. Урок № 10 Западните демокрации: Съединените Американски Щати начало план на урока 1 А,Б 1 В 2 А,Б 1. „Бурните двадесет“ и ерата на републиканско надмощие 2.Обществените промени и консервативната реакция 3. „Голямата депресия“ и „Новият курс“ 2 В-Д 3 доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм Речник: Фондова борса, „Сухия режим“, „Ку Клукс Клан“, Изолационизъм, План „Дауес“, Пактът „Бриан-Келог“, „Черния вторник“, „Голямата депресия“, „Новият курс“ на Рузвелт. слайд № 2

3 1. „Бурнтните двадесет“ и ерата на републиканско надмощие
A. Индустрията Десетилетието на ускорения възход ( ) е наричано „бурните двадесет“. След него в САЩ избухва икономичес- ка криза, която обхваща целия свят. Въпреки безработицата, предизвикана от завръщането на войниците у дома, след 1922 година индустрията бележи двоен ръст. Брутният вътрешен продукт нараства с 40%. Доходите на населението се увеличават дръстично. Между 1922 и 1932 животът поевтинява. Започва масова употреба на автомо- били, радиоприемници и домакински уреди. Урок № 10 начало план на урока 1 А,Б 1 В 2 А,Б 2 В-Д 3 Увеличавне на продажбите на някой стоки ( ) Б. Промяна и успехи Висшето образование става все по-достъпно. Милиони американци пазаруват от универсалните магазини и ходят на кино. Символ на промяната е изборът за президент на популярния републиканец Уорън Хардинг ( ). Неговият съпартиец и наследник на поста Калвин Кулидж ( ) обобщава духа на епохата с думите: " Основният бизнес на американците е бизнесът". Пример за успех, основан на труд, инвестиции в модерни техноло- гии и масовизация на производството, е Хенри Форд. Благодаре- ние на конвейерното производство неговата компания успява да произведе 15 милиона автомобила до средата на 20-те години. доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм слайд № 3 Калвин Кулидж, президент на САЩ ( )

4 1. „Бурнтните двадесет“ и ерата на републиканско надмощие
В. Президентът „Хърбърт Хувър“ ( ) Следващият президент Хърбърт Хувър ( ) също отразява оптимизма на времето, когато казва: " В днешна Америка сме по-близо до окончателната победа над бедността от която и да е страна в човешката история" . Основание му дава икономическият възход на страната, който намира отражение в неудържимото покачване на цените на акциите на Нюйоркската фондова борса на "Уолстрийт". Все повече хора и корпорации вземат пари назаем и купуват акции. Банките лесно отпускат кредити на всички желаещи. Урок № 10 начало план на урока 1 А,Б 1 В 2 А,Б 2 В-Д 3 Хърбърт Хувър доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм слайд № 4 Строежът на Емпайър Стейт Билдинг

5 Държавен чиновник измерва дължината на банските костюми, 1922 г.
2. Обществените промени и консервативната реакция A. Икономиката Автомобилът променя облика на градовете и общест- вените порядки. Засилва се урбанизацията. Над половината от 106-те милиона американци жи- веят в градове. Възникват предградията, младежите откриват свободата, жените- еманципацията, работни- ците - ползата от членството в синдикатите, а всички заедно - расовото многообразие на САЩ. Масовата култура процъфтява сред всички обществени слоеве. Стремежът на жените към еманципация и към равен- ство с мъжете в социалния и политическия живот намира израз в освобождаването на нравите и скъся- ването на полите. Урок № 10 начало план на урока 1 А,Б 1 В 2 А,Б 2 В-Д 3 Държавен чиновник измерва дължината на банските костюми, 1922 г. Б. Джазът и киното Луис Армстронг и Ела Фицджералд са най-известните джазови изпълнители на XX в. Композиторът Джордж Гершун създава като класическа музика, така и мюзи къли като „Порги и Бес”, превърнали се в стандарти в това изкуство. В мюзикъли изгравят звездите Фред Астер и Джинджър Роджърс. Уолт дисни създава модерна анимация, Джо Луис е го- лемият боксов шампион на епохата, а Джо ди Маджо- легендарен бейзболист, прекарал цялата си кариера в отбора на „Ню Йорк Янкис”. доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм слайд № 5 Луис Армстронг (1901 – 1971 г.)

6 2. Обществените промени и консервативната реакция
В. "Сухия режим" През 1920 г. е приета XIX поправка на Конституцията, която въвежда актив- но избирателно право за жените. Същата година законът "Волстед“ въвеж- да пълна забрана на производството търговията и консумацията на алкохол и алкохолни напитки. Мафията се възползва от "Сухия режим" и натрупва пари и влияние от нелегалните доставки на алкохол. Особена известност придобива Ал Капоне. За да й се противопостави, американското правителство създава нова феде- рална служба – Федералното бюро за разследване (ФБР). В про- дължение на 48 год. негов ръководител е Джон Едгард Хувър.  Урок № 10 начало план на урока 1 А,Б 1 В 2 А,Б 2 В-Д Г. Закон за миграцията. "Ку Клукс Клан" Рязко нарасналата имиграция от Южна и Източна Европа предизвиква тре- вогата на консервативната част от обществото и Конгреса. В резултат през 1924 г. е приет силно ограничителен закон за имиграция. Той намалява квотите за италианци, славяни и евреи и напълно забранява достъп до САЩ на араби и азиатци. Надига глава и расизмът организацията "Ку Клукс Клан"е възстановена по време на войната и 1923г. има 4,5 млн. чл.  Д. Хувър 3 План “Дауес” пред-полагал прекратя-ване окупацията на Рур и подкрепа на икономиката на Германия, за да може тя да плаща репарациите. План “Дауес” доку- менти Д. Изолационизмът. План “Дауес”. Пактът "Бриан-Келог" Във външната политика доминира изолационизмът. САЩ отказват да влязат в Обществото на народите, но все пак договарят Плана"Дауес" (1924), който облекчава изплащането на репарации от Германия на стра- ните победителки във войната. Пактът "Бриан-Келог" (1928) има по-идеалистична цел - да премахне от корен причините за водене на войни.  Пактът „Бриан-Келог“ изобра- жения изобра- жения Филм Договор за отказване от войната като средство на държавна политика подписан от 62 страни, включи-телно България слайд № 6

7 3. „Голямата депресия“ и „Новият курс“ на Рузвелт
A. Криза на свръхпроизводството Краят на култа към бързото забогатяване настъпва на 29 октомври 1929 г. ,наричан "Черния вторник". Сривът на цените на акциите на борса на "Уолстрийт" е предизвикан от свръхпроизводството и липсата на контрол над спекулата с цените на акциите. Последиците за американската икономика са драстични- масови фалити, огромен спад на производството, безработица в невиждан мащаб. В САЩ затварят врати над 5700 банки с 5 млрд. долара ка- питал. Една трета от фермерите губят земята си, 25% от трудоспо- собното население остават без прехрана. Брутният вътрешен про- дукт се свива наполовина. Урок № 10 начало план на урока 1 А,Б 1 В 2 А,Б 2 В-Д 3 Б. „ Новият курс“ – възстановяване на икономиката Президентът Франклин Рузвелт ( ) предлага пакет от спешни мерки за възстановяване на икономиката и подпомагане на най-засегнатите известен като "Новия курс". Целта е чрез го- леми държавни инфраструктурни проекти да се създаде временна заетост, която да насърчи потреблението и производството. Законът за националната индустрия (1933) ангажира компаниите да подписват кодекси за лоялна конкуренция, да намалят работната седмица и да подписват колективни трудови договори с работници- те които защитават техните права. Майка превърнала се в символ на депресията доку- менти изобра- жения изобра- жения В. Изоставяне на изолационизма След 1938 г. Рузвелт управлява под знака на нарастващо междуна- родно напрежение, разтревожено от въоръжаването на Германия, той полага усилия да подсили отбранителната способност на САЩ. Общественото мнение минава на негова страна и изоставя изолационизма. Филм Франклин Делано Рузвелт ( ) слайд № 7

8 Документи: Франклин Делано Рузвелт (1882-1945) е най дълго управ-
лявалият президент в историята на САЩ. Роден е в Ню Йорк. Завършва университетите „Харвард” и „Колумбия”, докато президент на САЩ е далечния му братовчед Теодор Рузвелт. Практиващ адвокат, Рузвелт изоставя правото заради политиката и два пъти е избиран за губернатор на щата Ню Йорк. На 39-годишна възраст се разболява от полиомиелит, но с много воля се възстановява и печели президентската номинация на Демократическата партия за изборите през 1932 г. Тъй като до 1951г. конституцията не ограничава броя на мандатите на президента, Рузвелт е преизбран с големи мнозинства през 1936, 1940 и 1944 г. Урок № 10 начало план на урока 1 А,Б 1 В 2 А,Б 2 В-Д 3 ”Новият курс” Първата ми молба е Конгресът да осигури създаването на механизъм, който да позволи съгласувано въвеждане в цялата индустрия, с цел постогане на по-голяма заетост, на намалена работна седмица при запазване на достатъчно заплащане и предотваряване на нелоялната конкуренция и на гибелноо свръхпроизводство... Другото предложение дава на изпълнителната власт пълномощия да премине към мащабна приграма за пряка заетост. Внимателното проучване ме убеждава,ч е приблизително 3300 милиона долара може да бъдат вложени в полезно и необходимо обществено строителство и в същото време да се даде работа на максимално възможен брой хора. Обръщение на президента Рузвелт до Конгреса, 17 май 1933 г. доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм слайд № 9

9 Изображения: Оценките за „Новия курс“
Истриците се различават в оценките за „Новия курс“ на президента Рузвелт. Според едни това е прекомерно засилване на деспотичността на държавата, според други – смела и прогресивна реформена програма, според трети- козметични действия за спасяване на капитализма. Историкът и политик Артър Шлезинджър – младши смята, че „Новият курс“ реформира капитализма и в неговия край работниците и фермерите са много по-добре защитени. С негосе съгласява Уилям Лойхтънбърг, който обаче уточнява, че това е половинчата революция, защото с нищо не е подобрила положението на най-бедните и на афроамериканците. Бълтън Бърнстайн пък е на мнение, че „Новият курс“ е пропуснал много въможности, за да съхрани капитализма. Повечето учени все пак са на мнение, че политиката на Рузвелт е значимо реформено усилие, което смекчава най-острите черти на либерализма и придава социален оттенък на капиталистическата икономика и общество. Урок № 10 начало план на урока 1 А,Б 1 В 2 А,Б 2 В-Д 3 доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм Слайд № 10 Крахът на "Уолстрийт", 29 октомври 1929 г.

10 Изображения: Урок № 10 начало план на урока 1 А,Б 1 В 2 А,Б 2 В-Д 3 “В политиката, нищо не се случва по инцидент. Ако е станало, можеш да заложиш, че е трябвало да стане по този начин.”- Франклин Делано Рузвелт Ал Капоне доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм слайд № 11 Джон Едгар Хувър

11 Франклин Делано Рузвельт - 23,2 минути
Вид е оФилм и Франклин Делано Рузвельт ,2 минути Урок № 10 Ку Клукс Клан (Ккк) – 8,59 минути начало план на урока 1 А,Б 1 В 2 А,Б 2 В-Д 3 доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм слайд № 12


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ"

Сходни презентации


Реклама от Google