Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

УСПЕШНО ПОВЕДЕНИЕ НА МЛАДАТА ДАМА И МЛАДИЯ ГОСПОДИН

Сходни презентации


Презентация по темата: "УСПЕШНО ПОВЕДЕНИЕ НА МЛАДАТА ДАМА И МЛАДИЯ ГОСПОДИН"— Препис на презентация:

1 УСПЕШНО ПОВЕДЕНИЕ НА МЛАДАТА ДАМА И МЛАДИЯ ГОСПОДИН
ПРОЕКТ BG051PO „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз УСПЕШНО ПОВЕДЕНИЕ НА МЛАДАТА ДАМА И МЛАДИЯ ГОСПОДИН Ръководител: Стефка Иванова ИД – 25

2 ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището
привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

3 ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището
привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

4 ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището
привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

5 ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището
привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


Изтегли ppt "УСПЕШНО ПОВЕДЕНИЕ НА МЛАДАТА ДАМА И МЛАДИЯ ГОСПОДИН"

Сходни презентации


Реклама от Google