Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
Урок № 18 начало план на урока ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ за ДЕВЕТИ клас 1 2 3 4 доку- менти изобра- жения 9.клас изобра- жения Филм слайд № 1

2 Испанската гражданска война
Раздел: Светът от Първата световна война до 1945 г. Урок № 18 начало Испанската гражданска война план на урока 1 2 3 1. От монархия към република 2. Причини за гражданската война 3. Гражданската война 4. Последиците 4 доку- менти Доку* менти изобра- жения Филм Речник: Гражданска война, Фаланга, Интербригадисти ,Франкизъм. слайд № 2

3 1. От монархия към република
A. Засилване на авторитарните тенденции при Алфонсо XIII В началото на XX в. Испания е конституционна монархия. Начело с крал Алфонсо XIII, страната е далече от времената на своята слава и е загубила повечето си колонии. Автори- тарните тенденции в управлението се засилват. Урок № 18 начало план на урока 1 Б. Провъзгласяване на Испания за република след военната диктатура на Примо де Ривера На 13 септември 1923 г. генерал Примо де Ривера сваля законното правителство и установява военна диктатура. Той разпуска Кортесите (испанския парламент) и въвежда цензура, но след като остава без одобрението на армията и краля през януари 1931 г. подава оставка. Социалистите и обединените републиканци печелят местни- те избори в големите градове. За да избегне междуособица кралят абдикира и на 14 април 1931 г. Испания е провъзгла- сена за република, след което новата демократична власт при- ема нова конституция. 2 3 4 доку- менти Крал Алфонсо XIII (отляво) Примо де Ривера (отдясно) В. Тежкото наследство след първия опит за диктатура Каталунците и баските се стремят към независимост; цените и износът на земеделската про- дукция спадат; заплатите се понижават, а безрабтицата остава висока. Враговете на републиката - Католическата църква, едрите земевладелци, монархистите, генералитетът, запазват влияние. Доку- менти изобра- жения Филм слайд № 3

4 2. Причини за гражданската война
A. Началото на противопоставянето ( ) В Испания липсват демократични традиции. Културните, етническите и икономическите различия между регионите са големи. Правителствата често се сменят и опонентите с лекота прибягват до насилие. Противопоставянето започва с реформите на правителството на Мануел Асаня ( ). Област Каталуния получава известна автономия. Църквата е отделена от държавата, йезуитите са отстранени от образованието. Пенсиони- рани са много офицери и са затворени военни училища. Големите поземлени стоанства са национализирани, а работниците получа- ват осемчасов работен ден и право на платен отпуск. Урок № 18 Мануел Асаня начало план на урока 1 2 3 4 Б. Връщане на десницата на власт ( ) Най-силно е недоволството от поземлената реформа – смятана за начало на унищожаване на частната собственост по съветски образец. Според крайната левица – синдикалисти, комунисти и анархисти – тя не е достатъчна за пълното премахване на капитализма. Започват сблъсъци по улиците и десницата се връща на власт ( ). Испания в началото на Граждан-ската война (1936 г). Територии, контролирани от републиканци-те, авг.-септ. 1936, с червен цвят. В. Правителство на Народния фронт. Начало на гражданската война През февруари 1936 г. е направен нов политически завой. Обединени в Народен фронт, социалисти, републиканци и комунисти печелят изборите, но единството в редиците им е крехко. Противниците им възприемат всеки техен ход като стъпка към революцията. Особено се отличават привържениците на Фалангата – студенти, които влизат в улични боеве с комунисти и анархисти и спиралата на насилието се завихря. На 17 юли в Мароко най-опитните части на испанската армия се разбунтуват. Бунтът е ръководен от генералите Мола и Франко, които иска да свалят от власт Народния фронт. Превратът не успява, но дава началото на кървава гражданска война. Генерал Мола доку- менти Доку- менту изобра- жения Филм Филм слайд № 4 Франсиско Франко

5 3. Гражданската война A. Франко сключва съюз с набиращата сили Фаланга
В началото силите на армията са разделени поравно между лагерите. Същото се отнася и за селяните. Работниците, баските и каталунците подкрепят правителството. Те създават доброволчески милиции и държат големите центрове Мадрид и Барселона под негов контрол. Въпреки общия враг различните фракции на левицата враждуват поме- жду си. Средната класа, духовенството, индустриалците и банкерите застават зад бунтовниците. Техен лидер става ген. Франко, който сключва съюз с набиращата сили Фаланга. Урок № ? начало Испанска фаланга план на урока 1 2 Б. Републиканците и националистите Републиканците управляват предприятията и фермите, но ня- мат достъп до заеми отвън затова използват златните ресурси на страната за закупуване на оръжие. Националистите владеят най-важните земеделски райони и се ползват от богатството на едрия капитал и чужди банки. И двете страни разчитат на външна подкрепа. Официално вели- ките сили запазват неутралитет, но Италия и Германия пома гат на националистите, а СССР - на републиканците, като организира 40 хил. интербригадисти. 3 4 В. Националистите превземат Мадрид на 1 април 1939 г. Националистите на 1 април 1939 г. след дълга обсада превземат столицата Мадрид. Причините за успеха им се крият както в собствените им сили, така и в слабостите на противника. Те разполагат с отличното ръководство на ген. Франко и италианско-германската помощ. Макар храбри и ентусиазирани, републиканците са разединени, зле въоръжени и се придържат към отбранителната тактика. доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм Филм слайд № 5

6 4. Последиците A. Масово изтребване и разруха Б. Франкизмът
Войната се води с изключително ожесточение и от двете страни. Разрушенията са много, жертвите надхвърлят 300  хиляди души. Националистите избиват без жалост комунисти и анархисти, а републиканците - свещеници и филангистите. За първи път загиват повече цивилни, отколкото военни, а авиацията доказва зловещата си сила в бомбардирането на населени места. Самолетите, танковете и пехотата са координирани в една ударна сила. Гражданската война е смятана за генерална репетиция за Втората световна война. Чрез своя испански съюзник фашизма на практика достига Атлантическия океан и обкръжава Франция. Урок № ? начало план на урока 1 2 3 Град Герника 4 Б. Франкизмът Установена е диктатура на ген. Франко и водената от него испанска фаланга, която продължава 36 години. Франкизмът е еднопартиен режим с култ към вожда, наре- чен Каудильо, който осъществява терор над опонентите, въвежда цензура и контрол над образованието и младежта и прави опит да изгради корпоративен тип държава. Режимът на Франко е по-скоро авторитарен, отколкото тоталитарен. Франко не е привърженик на радикалните со- циални преобразувания, а Църквата и армията запазват го- ляма роля в държавата. доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм слайд № 6 Франсиско Франко

7 Документи: 1. Франсиско Франко ( ) завършва военна академия и служи в Мароко. Качествата и амбициите му го превръщат в най-младия генерал в Испания. През 1934 г. потушава бунтовете в Астурия и като началник на Генералния щаб спира реформите на Асаня в армията. През г. служи на Канарските острови, откъдето се свързва с подготвящите заговора срещу народния фронт офицери. Случайността го извежда начело към националистите. Култът към личността му се заражда още по време на Гражданската война и се разгръща в годините, когато е Каудильо (вожд) на испанския народ. Франсиско Франко Урок № 18 начало план на урока 1 3.Крал Алфонсо XIII и министър-председателят Примо де Ривера в Сената, 1930 г. Де Ривера се заема със строежа на жп линии, пътища и напоителни системи, насърчава индустрията. Затвърждава испанската власт в Мароко. Плановете за нова конституция, даваща избирателни права на жените, са прекъснати от Голямата депресия и влиянието на Де Ривера намалява. . 2 2. 3 4 4. Испания – република Чл. 1 Испания е демократична република на трудещите се от всички класи, изградена върху началата на свободата и справедливостта. Пълномощията на всички нейни органи произлизат от народа. Чл. 2 Всички испанци са равни пред закона… Чл. 36 Гражданите от двата пола, навършили 23 години, ще имат еднакви избирателни права… Чл. 52 Кортесите на депутатите са съставени от представители, избрани с всеобщо, равно, пряко и тайно гласуване. Конституция на Република Испания, 9 декември 1931 г. Генерал Ривера и Алфонсо XII доку- менти Доку- менти изобра- жения Филм слайд № 7

8 Документи: 5. Социални преобразувания
1.Отчуждаване без обезщетение на едрите земеделски, църковни и манастирски земи и незабавното им и безвъзмездно предаване на земеделските работници… 3.Общо подобряване на условията на живот и труд на работниците – повишаване на заплатите , изпълняване на колективните договори, пълна свобода на мненията, събранията, демонстрациите и печата. Програма на Народния фронт, 1935 г. Урок № 18 начало план на урока 1 6. Развой на Гражданската война ( ) През 1936 г. с германска помощ нацистите се прехвърлят от Мароко в Испания. През 1937 г. установяват контрол над северните области, през 1938 година разкъсват земите под властта на правителството, а в началото на 1939 г. завоюват Барселона. 2 3 4 7. Външната намеса във войната Германия и Италия оказват всестранна помощ на ген. Франко. Мусолини изпраща 70 000 войници, стотици танкове и самолети, а Хитлер-легиона „Кондор“ от елитни пилоти и самолети. Републиканците са подпомогнати от СССР с 2000 инструктори и оръжия. Голямата заслуга на Москва са интербригадистите. С нейно съдействие пристигат 40 000 доброволци от цели свят. Правителството невинаги се радва на съветска помощ, защото тя засилва влиянието на комунистите. В годините на войната те увеличават членската си маса 10 пъти – до 400 000 души. Докато тоталитарните режими изпробват оръжията си и трупат военен опит на испанска земя, Великобритания и Франция запазват неутралитет. Те се опасяват да не допринесат за установяване на болшевишки режим. Помощ СССР Германия Италия самолет 648 621 632 танкове 407 250 150 оръдия 1186 700 1930 картечници 20 486 31 000 3436 пушки доку- менти Доку- менти изобра- жения Филм слайд № 9

9 Документи: 5. Лицата на войната
А. Началото. Гражданска война ни е налагана от онези, които се стремят към властта с революция, и е подържана от апатичното правителство… Когато избухна гражданската война, оръдията вече бяха заредени от нехайното правителство, неспособно да изпълни задълженията си към онези групи, които стриктно спазваха закона. Жил-Роблес, лидер на десницата в Парламента, 1936 г. Б. Краят. На 26 януари 1939 г. Барселона падна, съпротивата, бе вяла… не бе останало нищо от ентусиазма от ноември 1936 г. Какво изгарящо желание за битка преди сам две години и какво отчаяние сега! Барселона е мъртъв град… тя бе изгубена, защото вече нямаше желание да се съпротивлява. Висенте Рохо, началинк- щаб на републиканците, 1939 г. В. Пропагандата. Франко е скромен, смел и интелигентен. Запазва спокойствие пред лицето на огъня. Остава тих, изправен пред народните демонстрации. Той прощава на своите врагове. Той е обичан от испанският народ. Той му принадлежи. Испания за испанците! Социална справедливост за всички! Това е неговото послание. Заради него той няма да се предаде. Е. Коран, „Франко. Кой е той и за какво се бори“, 1937 г Урок № 18 начало план на урока 1 2 3 4 6. Разрушенията в гр. Герника Баските, преминали на страната на републиканските сили заради обещаната им автономия, са сурово наказани от националистите. На 29 април 1937 г. самолетите на немския легион „Кондор“ подлагат на тричасова атака гр. Герника. Денят е пазарен и много хора по улиците са безжалостно разстрелвани от картечниците на месершимитите. Следват бомбите, които разрушават почти всички сгради. Малкото градче се превръща в големият символ на безумието на войната. доку- менти Доку- менти изобра- жения Филм слайд № 9

10 Изображения: Ген. Примо де Ривера Мануел Асаня Франсиско Франко
Урок № 18 начало план на урока 1 2 3 4 Ген. Примо де Ривера Мануел Асаня Франсиско Франко Алфонсо XIII доку- менти Доку- менти изобра- жения Филм Слайд № 8 Генерал Мола Испанската гражданска война Град Герника

11 Гражданската война в Испания 1936 - 1939 год. ! 2.10 мин. ..старт..
Вид е оФилм и Гражданската война в Испания год. ! 2.10 мин старт.. Испанската анархо-комунистическа революция` реализирана утопия мин. ..старт.. Анархистите в Испанската Гражданска Война (1936) 8.02 мин старт.. Урок № ? начало план на урока 1 2 3 4 доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм Испания в началото на Гражданската война (1936 г). Територии, контролирани от републиканците, август-септ. 1936, с червен цвят. слайд № 10


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ"

Сходни презентации


Реклама от Google