Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Замърсяване и пречистване

Сходни презентации


Презентация по темата: "Замърсяване и пречистване"— Препис на презентация:

1 Замърсяване и пречистване
на водите Човекът и природата 4 клас Булвест

2 Хората със своята дейност замърсяват
водите в природните водоеми.

3 Коя вода е чиста? В природната вода има различни вещества.Някои от тях са необходими и полезни за живите организми. Но когато са в големи количества те стават вредни. Те замърсяват водата и тя става негодна за употреба. Чистата вода не съдържа вредни и отровни за живите организми вещества.

4 Кои са основните замърсители на водата? Промишлените предприятия Заводите, мините и други предприятия използват чиста вода и след това я изхвърлят замърсена с различни отпадъци.

5 Нефтът и нефтопродуктите
Нефтът се пренася с кораби.При аварии част от него изтича във водата.Нефтът замърсява водата и плажовете.Измират морски обитатели.

6 Битовите отпадъци хартии, опаковки отпадъци от тоалетните твърди отпадъци

7 Основните замърсители на водите са:
нефтът , промишлените и битови отпадъци.

8 Пречистване на питейната вода

9 Как се пречистват замърсените води?
1 3 обработват се естествените и хранителните отпадъци прецеждане 2 Отстраняват се пясъка и мазнините 4 отстраняване на тинята

10 Приказка за водата Имало едно време на Земята само две царства – на чистотата и на мръсотията. В царство Чистота живеела принцеса Вода и се радвала на любовта на поданиците си, а в царство Мръсотия властвал жестокият принц Замърсител. Принц Замърсител искал да вземе принцеса Вода за жена и да завладее земите и. Принцесата била толкова чиста, добра и нежна, а принцът – толкова мръсен и мрачен, че поданиците на принцесата я замолили да откаже. Вбесен, Замърсител атакувал царство Чистота, разрушил стените му и започнал да избива гражданите му. Щом тези набези на Замърсител стигнали до ушите на граф Пазител, най-верният поданик на принцесата, той събрал хората си и потеглил срещу врага. Запомнете: В истинския живот принц Замърсител са хората, които нехаят за бъдещето на Земята, принцеса Вода е водното богатство на планетата, а граф Пазител са онези, които се борят за чистотата на природата и водата. Но щом пристигнал, вече било късно. Замърсител отвлякъл принцеса Вода и я оковал във вериги, защото не искала да се откаже от любовта си към хората. Самият той станал единствен владетел на цялата Земя. А хората по Земята, лишени от принцеса Вода и под властта на злия Замърсител, тънели в болести, глад и мизерия. Влязъл в бой със Замърсител, победил злия принц, оженил се за принцесата и заживели щастливо. Под грижите на цар Пазител и царица Вода хората по цялата Земя заживели здрави, свободни и благоденстващи.

11 Пазете водите и природата
чисти!


Изтегли ppt "Замърсяване и пречистване"

Сходни презентации


Реклама от Google