Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Урок № 6 начало план на урока ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ за ДЕВЕТИ клас 1 2 3 4 ? ? изобра- жения 9.клас изобра- жения Филм слайд 1

2 Тоталитарните режими: германският националсоциализъм
Раздел: Светът от Първата световна война до 1945 г. Тоталитарните режими: германският националсоциализъм начало план на урока 1 2 3 1. Ваймарската република 2. Поява и идеи на националсоциализма 3. Пътят на Хитлер към властта 4. Националсоциалистическата диктатура 4 ? ? изобра- жения изобра- жения Филм Речник: Ваймарска република, Канцлер, Националсоциализъм, “Биреният пуч” Арийска раса, Антисеметизъм, Суспендиране, Фюрер. слайд 2

3 1. Ваймарската република
A. Ваймарската конституция На 9 ноември 1919 г. Германия е обявена за република. Изработената в гр. Ваймар конституция въвежда демо- кратично парламентарно управление. Тя гарантира правата и свободите на гражданите, разделение на властите, всеобщо избирателно право и автономия на провинциите. В нея са заложени авторитарни принципи, например при криза президентът има правомощия да управлява с декрети. Ваймарската република е изправена пред тежки изпи- тания, но оцелява. начало план на урока 1 2 3 4 Die Verfassung des Deutschen Reichs, по-известна като Ваймарска конституция Б. Германия излиза от международната изолация През 1918 – 1919 г. тя избягва гражданската война и бол- шевизацията благодарение на споразуменията на управляващите социалдемократи с армията и едрия бизнес. През 1923 г. успешните финансови реформи на канцлера Густав Щреземан спомагат за излизането ѝ от международната изолация. До края на 20-те години водещите партии отстояват де- мокрацията, а влиянието на комунистите и нацистите е слабо. ? ? изобра- жения изобра- жения Филм слайд 3 Ваймарската република

4 2. Поява и идеи на националсоциализма
A. Поява на НСГРП През 1922 г. Адолф Хитлер става лидер на малката Германска работ- ническа партия в Бавария. Осъзнал огромния потенциал на национа- листическите и на социалистическите идеи, той ги преплита в програмата и в названието на своята партия. На политическата сцена се появява Националсоциалистическата германска работническа партия (НСГРП) със свой партиен орган в. “Народен наблюдател”, с военизирано крило – СА (щурмоваците), и собствена символика. начало план на урока 1 2 3 Б. “Биреният пуч” (8 ноември 1923г.) 1923 г. Хитлер организира “Биреният пуч” – неуспешен поход за завземане на властта и е арестуван и хвърлен в затвора. Там написва книгата “Моята борба”, в която развива идеите на национализма. Освободен предсрочно, бъдещият водач се заема с изграждането на НСГРП като общонационална партия и използването ѝ за легално спечелване на властта. 4 По време на престрелката нацистите губят 16 човека В. Обещания и идеи за Фюрерпринципа, арийска раса и “жизненото пространство” Национализмът обещава единство, просперитет и работа чрез освобождаване от болшевизма, версайските окови, евреите, както и заличаване на класите. Обявява демокрацията за неефек- тивна и я заменя с еднопартийна диктатура. Либералните идеи са обявени за опасни. Пълното подчинение на гражданите на държавата трябва да се извърши чрез превъз- питаниие, пропаганда и терор. В култ са идигнати насилието и войната. Основополагащи са фюрерпринципа – единоначалие (безпрекословно подчинение на непогрешимия лидер), расовата теория и антисеметизма.Чрез нацизма арийската раса ще господства над нисшите раси на евреи, славяни, чернокожи, цигани и др. За триумфа ѝ е нужно “жизнено пространство”за сметка на несъвършените народи.. ? ? изобра- жения изобра- жения Филм слайд 4

5 3. Пътят на Хитлер към властта
A. Икономическа криза г. и отстъплението на демократичните сили През 1929 г. светът е обхванат от икономическа криза, която е катастрофална за Германия и предизвиква социална и политическа криза. В обедняващото общество демократичните сили отстъп- ват пред комунистите и нацистите. Между 1930 и 1932 г. старият консервативен елит управля- ва без мнозинство в Райхстага (германския парламент), като се опира на извънредните правомощия на президента Хинденург. начало план на урока 1 2 3 Паул фон Хинденбург 4 Б. НСГРП става най-голямата партия. Пътят към унищожението на демокрацията е открит. На него стъпва и Хитлер. За две години НСГРП става най-голямата партия. Популярността ѝ се дължи на личните качества и хариз- мата на Хитлер.Той с лекота обещава всичко на всеки. ? ? изобра- жения В. Хинденбург назначава Хитлер за канцлер Въпреки че НСГРП не печели мнозинство на изборите през 1932 г. Хинденбург и обкръжението му са убедени, че водачът на нацистите може да бъде контролиран. На 30 януари 1933 г. президента Хинденбург назна- чава Хитлер за канцлер (министър-председател). изобра- жения Филм слайд 7

6 4. Националсоциалистическата диктатура
A. Хитлер унищожава демокрацията На 5 март 1933 г. Хитлер провежда предсрочни избори и печели със заплахи и насилие. Новият Райхсраг му дава право да пише зако- ни, да сключва договори, опозицията е изгонена, суспендира кон- ституцията и обезличава парламента. Унищожава демокрацията като забранява партиите и синдикатите с изключение на НСГРП и подчиненият ѝ Трудов фронт. Премахва автономията на провинциите и централизира властта, прочиства администрацията, налага цензура и подчинява образованието на расовата теория. Сградата на Райхстага начало план на урока 1 2 Б. Главните задачи в икономиката и религията: Намаляване безработицата и инфлацията, мащабно обществено строителство, ограничен вноса и въвеждане на автаркия, възраждане на военната индустрия, контрол над производството. Религията става подвластна на държавата. Християнството не е забранено, но е възроден култът езическото минало и преклонение към силата. 3 4 В. Пропагандата и терорът Министерството на просвещението и пропагандата оглавено от Йозев Гьобелс, поста- вя под контрол печата, радиото, киното, литературата, театъра, музиката и изкуството. Насилието става целенасочена дъжавна политика. В репресивния апарат освен редов- ната полиция се включват и щурмуваците от СА, тайната полиция Гестапо и злокобната СС. Жертви на терора стават всички другомислещи и различните (недъгави, хомосексуалисти). Насилието над евреите ескалира от бойкот през ограничаване на правата, погроми над магазини, домове и синагоги, конфискации и затваряне в концентрационни лагери. Й. Гьобелс ? ? изобра- жения изобра- жения Филм Г. Хитлер става фюрер В центъра на системата е Хитлер, а движещата ѝ сила – неговата воля. Диктаторът установява тоталитарен режим. На 2 авг г. възползвайки се от смъртта на президента, той слива поста му с канцлерския и става фюрер на германския народ. слайд 5

7 ? 1 2 3 4 слайд 6 начало план на урока ? изобра- жения изобра- жения
Филм слайд 6

8 ? 1 2 3 4 Слайд 8 начало план на урока ? изобра- жения изобра- жения
Филм Слайд 8

9 ? 1 2 3 4 слайд 9 начало план на урока ? изобра- жения изобра- жения
Филм слайд 9

10 ? 1 2 3 4 слайд 10 начало план на урока ? изобра- жения изобра- жения
Филм слайд 10


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"

Сходни презентации


Реклама от Google