Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Митоза.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Митоза."— Препис на презентация:

1 Митоза

2 Обща характеристика Митозата е универсален начин на делене на ядрото на еукариотните клетки Митозата води до увеличаване на броя на клетки, едновременно със запазване на съдържащата се в тях генетична информация.

3

4 Фази на митоза и основни събития
Прието е в митоза да се разграничават пет фази: Профаза Прометафаза Метафаза Анафаза Телофаза

5 Профаза По време на тази фаза в ядрото се формират митотични хромозоми от хроматина, които преминават през няколко последователни равнищана компактизиране.

6

7 Прометафаза То е преходен период между профазата и метафазата

8

9 Метафаза През метафазата хромозомите са най компактни
Правилно разположение на хромозомите през метафазата е една от контролните точки на клетъчния цикъл. Когато тази фаза завърши, клетката може да премине през останалите периоди и да завърши деленето.

10

11 Анафаза През нея се осъществява разделянето на хромозомите на два комплекта. Преходът на метафаза към анафаза се иницира от разрушаването на връзките между сестринските хроматиди.

12

13 Телофаза В тази фаза хромозомите достигат до полюсите на делителното вретено, където се формират двете нови дъщерни ядра.

14

15 Цитокинеза При растителните клетки мембранни вакуоли образувани от апарата на Голджи запълнени с полизахариди се транспортират към екваториалната област на клетката чрез структура образувана от полюсните микротуболи. Сливането на тези вакуоли води до образуване на дисковидна мемранна структура.

16


Изтегли ppt "Митоза."

Сходни презентации


Реклама от Google