Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

и математика по Катя Гетова

Сходни презентации


Презентация по темата: "и математика по Катя Гетова"— Препис на презентация:

1 и математика по Катя Гетова
ПРИКАЗКАТА “Бременските градски музиканти” и математика по Катя Гетова

2 В приказката се разказва за приключенията на магарето Ушко, кучето Рони, котарака Пуси и петела Герчо. Всички остарели, били негодни за работа и се наложило да избягат от господарите си. Събрали се и решили да станат градски музиканти. Тръгнали нашите побратими към град Бремен.

3 Станали ли са градски музиканти
Станали ли са градски музиканти? Отговорът е в края на приказката, но до него ще стигнеш само след верен отговор на моите Oтговориш ли вярно, ще научаваш и нова случка по пътя на побратимите към град Бремен. Когато си готов(a) да започнем, натисни бутона ? СТАРТ

4 ? Вече можеш да броиш и познаваш цифрите. Колко са героите от приказката? 4 1 5 3 2

5 Коя част от денонощието е?
Град Бремен бил далеко. Не могли побратимите да стигнат за един ден. Стъмнило се. Изгрели звездите. Решили да пренощуват в гората. Спрели до най-голямото дърво. Всеки от тях си избрал удобно място и заспал. ? Коя част от денонощието е?

6 Разглетай внимателно картинката. Запомни кой къде е!

7 ? Кои животни са легнали под дървото?

8 ? Кое животно е легнало в клоните на дървото?

9 ? Кое животно е легнало на върха на дървото?

10 ? Кое животно е легнало между кучето и петела?

11 Преди да заспи, петелът Герчо се поогледал още веднъж на всички страни
Преди да заспи, петелът Герчо се поогледал още веднъж на всички страни. Сторило му се, че в далечината блещука светлина. Извикал котарака Пуси. Наистина, там някъде в гората се виждала светлина.

12 Казали на другарите си, че наблизо сигурно има къща и запустял замък
Казали на другарите си, че наблизо сигурно има къща и запустял замък. Зарадвали се всички, защото в гората не се спи удобно.

13 Герчо и Пуси започнали да спорят накъде да тръгнат.
Герчо настоявал, че правилната посока към къщата със светещи прозорци е надясно.Пуси пък казвал, че за да стигнат до нея, трябва да тръгнат наляво.

14 ? Кой от двамата се е ориентирал правилно?

15 ? Коя посока избра петелът Герчо?

16 Тръгнали нашите герои по пътеката надясно
Тръгнали нашите герои по пътеката надясно. Светлината ставала все по-голяма и по-ярка. Ето че най-после стигнали до къщата. Побратимите се споразумели най-високият от тях да надникне през прозореца.

17 ! Разглетай внимателно четиримата побратими.

18 Кой от героите е най-висок?

19 А кой от героите е най-нисък?

20 Магарето, като най-високо от четиримата, видяло всичко и разказало за вкусната трапеза и за насядалите около нея разбойници.

21 ? Колко са разбойниците? 2 1 4 3 5

22 ? Разбойниците толкова ли са, колкото са животните?

23 Мислили побратимите какво да направят, та да прогонят разбойниците
Мислили побратимите какво да направят, та да прогонят разбойниците. Поогледали се и видели разхвърляни на поляната тояги. Първо взели най-късата тояга, но не могли да достигнат прозореца. След това взели най дългата тояга, пак не могли да достигнат прозореца.

24 ? Коя тояга е най-къса?

25 ? Коя тояга е най-дълга?

26 Накрая измислили: Магарето скочило с предните си копита на прозореца, кучето се покатерило на гърба на магарето, котаракът – върху кучето, а петелът кацнал на главата на котарака. Запели в хор.

27 Разбили прозореца и се втурнали в стаята
Разбили прозореца и се втурнали в стаята. Разбойниците се уплашили и хукнали да бягат презглава. А нашите герои сладко-сладко си похапнали и легнали да спят.

28 Сигурно щели да спят всички до обяд, ако не бил петелът Герчо
Сигурно щели да спят всички до обяд, ако не бил петелът Герчо. Запял с пълно гърло. Събудил другарите си. Котаракът Пуси се размъркал недоволно, но Слънчо му се усмихнал през счупения прозорец.

29 Коя част от денонощието е?

30 ! Оцвети слънцето с подходящ цвят.

31 БРАВО!

32 Излезли да огледат къщата. Що да видят – прозорецът счупен
Излезли да огледат къщата. Що да видят – прозорецът счупен. Захванали се за работа. Магарето Ушко и кучето Рони решили да оправят прозореца.

33 Кое парче стъкло Ушко и Рони могат да сложат на прозореца?
Кое парче стъкло Ушко и Рони могат да сложат на прозореца?

34 На четиримата побратими толкова им харесала къщата в гората, че и не помислили да продължат по пътя към града.

35 Наблизо до къщата имало поляна. Там бълбукало поточе
Наблизо до къщата имало поляна. Там бълбукало поточе. Уморен и жаден, котаракът Пуси отишъл за водица. В поточето весело подскачала жаба Кекерица. Спрял учуден пред жабата. Всъщност той малко се страхувал от нея. Не знаел какво е това животно.

36 А жабата запяла: “Аз съм жаба Кекерица, най-известната певица
А жабата запяла: “Аз съм жаба Кекерица, най-известната певица!” Дошли и другите животни.

37 Колко животни се събрали край езерото?
Колко животни се събрали край езерото? 4 3 1 5 4

38 ! Покажи животните, които не могат да плуват.

39 Кои са повече? ?

40 Така побратимите от четирима станали петима
Така побратимите от четирима станали петима. От градски станали горски музиканти. Направили си естрада и от сутрин до вечер изнасяли концерт пред горските животни.

41 Така завършва приказката “Бременските градски музиканти”
От градски станали горски музиканти. Така завършва приказката “Бременските градски музиканти”

42 До нова среща, приятелю на приказките и математиката!
КРАЙ До нова среща, приятелю на приказките и математиката!


Изтегли ppt "и математика по Катя Гетова"

Сходни презентации


Реклама от Google