Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Природните забележителности

Сходни презентации


Презентация по темата: "Природните забележителности"— Препис на презентация:

1 Природните забележителности
Природните забележителности на България Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос

2 Природада на България е уникална със своето разнообразие.
Природада на България е уникална със своето разнообразие. „Когато Господ давал на народите земя, българите били най-накрая и когато отишли при Него, всичката земя била раздадена. Затова Той помислил за минута, откъснал едно парче от рая и го дал на българите.” Много красиво е казано! Наистина, сякаш родината ни е рай – имаме си и море, и равнини, и планини – каквото душа ти пожелае. Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос

3 Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос
Особено красиви са скалните природни забележителности. Като величествения Искърски пролом. В коя планина се намира той? Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос

4 Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос
Неповторимите Белоградчишки скали Какво знаете за тях? Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос

5 Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос
Белоградчишките скали са номинирани за участие в световната класация за новите чудеса на света. Световното онлайн допитване, което ще определи новите седем чудеса на света, ще продължи до 2011 година. До 7 юли ще бъдат избрани 77 финалисти от общо 261 обекта от 222 държави, определени в края на миналата година. Природният феномен в Белоградчик се състезава в категорията “Пещери, скални образувания и долини”. В допитването може да се гласува на сайта А защо да не приключим като победител в тези номинации? Гласувайте. Запознайте и вашите близки с кампанията. Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос

6 Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос
Чудните мостове в Родопите Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос

7 Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос
Мелнишките пирамиди в подножието на Пирин Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос

8 Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос
Чудната ръка на природата е създала и пещерите. Магурата в Предбалкана Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос

9 Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос
Леденика край гр. Враца Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос

10 Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос
Дяволското гърло в Родопите Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос

11 Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос
Най-дългата българска пещера е Духлата във Витоша. Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос

12 Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос
Друга природна забележителност са езерата ни. Седемте рилски езера Познахте ли кои са тези езера? Къде се намират те? Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос

13 Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос
А това е Поповото езеро в Пирин. Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос

14 Не по-малко забележително е езерото Сребърна.
Какво знаете за него? Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос

15 Страната ни е богата и на многобройни лечебни извори.
Лековитата вода в Хисаря, Кюстендил, Сандански е известна далеч зад пределите на България. Кюстендил Хисаря Сандански Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос

16 Ценни природни забележителности са някои стари дървета.
Ценни природни забележителности са някои стари дървета. Дъбът край село Гранит, най-старото дърво у нас, разположено недалеч от гр. Чирпан. Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос

17 Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос
В Пирин се намира “Байкушевата мура” , която по възраст е колкото българската държава над 1300 години. Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос

18 Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос
Сред другите природни забележителности са редки растителни видове като: еделвайс пясъчна лилия Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос

19 Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос
витошкото лале рилска иглика Знаете ли други защитени растителни видове? Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос

20 Редки животински видове, които обитават нашата природа , са:
Редки животински видове, които обитават нашата природа , са: муфлон черен щъркел Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос

21 Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос
къдроглав пеликан белоглав лешояд Знаете ли други редки животински видове? Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос

22 Белоградчишките скали са природна забележителности в:
Да проверим какво знаем? Белоградчишките скали са природна забележителности в: а) Предбалкана в) Витоша б) Средна гора г) Родопите Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос

23 Пещерата Дяволското гърло е в:
Да проверим какво знаем? Пещерата Дяволското гърло е в: а) Стара планина в) Родопите б) Рила г) Предбалкана Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос

24 Красивото Попово езеро е в:
Да проверим какво знаем? Красивото Попово езеро е в: а) Пирин в) Родопите б) Рила г) Средна гора Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос

25 Известната 1300-годишна Байкушева мура е в:
Да проверим какво знаем? Известната годишна Байкушева мура е в: а) Стара планина в) Пирин б) Предбалкана г) Дунавската равнина Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос

26 Кой от растителните видове не е защитен от закона ?
Да проверим какво знаем? Кой от растителните видове не е защитен от закона ? а) рилска иглика в) къпина б) пясъчна лилия г) родопско лале Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос

27 Кое от посочените животни не попада в Червената книга на България?
Да проверим какво знаем? Кое от посочените животни не попада в Червената книга на България? а) къдроглав пеликан в) черен щъркел б) белоглав лешояд г) яребица Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос

28 Природни забележителности край град Айтос
Уникални са скалните образования край Айтос - “Трите братя” Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос

29 Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос
и “Кралимарковски стъпки”. Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос

30 Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос
Легенда за “ Тримата братя” В местността Казаните се намира чудно скално образование от три скали, изваяни от природата, така, че наподобяват трима великани. От тази причудлива природна скална група измъчвания поробен народ е създал легенда - епос. Той е оприличил трите скални великана на трима братя-борци и защитници на потиснатите. Повтаряна и обогатявана от уста на уста, от поколение на поколение, тя е блестящо доказателство за отношениято, което нашият народ е имал и има към борците за свобода. Героични битки водили по тези места трима братя - юнаци. Скалите, по които стъпвали, се огъвали по тежките им кралимарковски стъпки и оставали големи вдлъбнатини, широки и дълбоки колкото казани. Затова местността, където се намират тези природни вдлъбнатини, се нарича Казаните. Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос

31 Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос
Вечер тримата братя-юнаци се прибирали, за да си отдъхнат след тежките дневни боеве. За да се прикриват от враговете си, те се превръщали в три сини скали. Когато тежката бран свършила и враговете били окончателно разгромени, тримата братя - юнаци отново се прибирали в подножието на скалната планина на дълъг отдих. И днес те, вкаменени, сложили огромните си кралимарковски тела върху земята, продължават да почиват до появата на нови вражи сили. Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос

32 Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос
“Айтоската кория” е единствената в страната изкуствено засадена дъбова гора. Тя е защитена природна забележителност, която съществува над 400 години. Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос

33 Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос
Интерес представлява и ждрелото “Джендема” край село Карагеоргиево, “Водопадчето” край село Пирне, поречието на “Бяла река” . Центъра на град Айтос Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос

34 Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос
Айтос е изходен пункт за посещение на “Чудните скали” в долината на р. Луда Камчия. Намират се на границата между Бургаска и Варненска област, до село Билка. Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос

35 Пазете природата, за да се радват на красотата й и вашите деца!
Емилия Петкова СОУ"Христо Ботев" гр.Айтос


Изтегли ppt "Природните забележителности"

Сходни презентации


Реклама от Google