Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград

Сходни презентации


Презентация по темата: "Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград"— Препис на презентация:

1 Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
Числата от до Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград

2 Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
Зад.1 а) Запишете числата, представени на бодливото сметало. 4 12 315 1000 Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград

3 Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
б) С помощта на колко цифри се записват числата до 1000 и кои са те! Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград

4 Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
в) За редицата изучени числа до 1000 вярно ли , че….. 0, 1, 2,…, 9, 10,11,…,99 ,100, …, 999, 1000, …. …всяко следващо число е с 1 по-голямо от предходното. Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград

5 Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
Зад.2 Бройте: по стотици от до по десетици от до по единици от до Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград

6 Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
Зад.3 Попълнете така, че да е вярно: 10 ед. = 1 ________ 1 десетица 10 дес. = 1 _______ 1 стотица 10 _______ = 1 хиляда стотици Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград

7 Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
Като използвам това, което знам за числата до 1 000, се досещам как да продължа редицата от числа след Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград

8 Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
Зад.4 Разгледайте бодливите сметала. Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград

9 Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград

10 Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
10 хиляди = 1 десетохиляда (10 хил. = 1 десетох.) ! Числата , 1 001, …, 1 999, 2 000, …, 6 374, …, 9 999 са четирицифрени. Числото се записва с пет цифри. Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград

11 Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
! При числата до можем да броим по единици, десетици, стотици. При числата след броим по хиляди. Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград

12 Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
Зад.5 Прочетете записаните числа и попълнете пропуснатите. а) 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 б) 8 300 8 400 8 000, 8 100, 8 200, ________, _______, 8 500, 8 600, Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград

13 Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
в) 3 140 3 150 3 110, 3 120, 3 130, ________, _______, 3 160, 3 170 3 180 ______, ______, 3 190, 3 200, 3 210, 9 994 9 995 г) 9 991, 9 992, 9 993, _______, _______, 9 996, ______, ______, ______, 9 997 9 998 9 999 Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград

14 Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
10 000 ! Когато записваме тези числа, между цифрата на стотиците и тази на хилядите оставяме малко по-голямо разстояние. Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград

15 Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
Зад.6 Бройте от : до до до Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград

16 Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
Чудесно се справихте! Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград


Изтегли ppt "Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград"

Сходни презентации


Реклама от Google