Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Урок № 3 начало план на урока 1 ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ за ДЕВЕТИ клас 2 3 4 доку- менти изобра- жения 9.клас Филм слайд 1

2 Русия: От Тиранична империя до СССР
Раздел II Светът от Първата световна война до 1945 г. Урок № 3 Русия: От Тиранична империя до СССР начало план на урока 1 2 1. Февруарска революция (1917) и временно правителство 2. Октомврийската революция 3. Вместо “световна революция” – Гражданска война 4. От “военен комунизъм” към НЕП 3 4 запомни изобра- жения Речник: Диктатура, Купонна система, Болшевизъм, Съвети, Есери, Меншевики, Декрет, Дума, ЧеКа, “Диктатура на пролетариата”, Сепаративен мир, Световна революция, Гражданска война, “Червен” и “Бял” терор, СССР, Коминтерн “Военен комунизъм”, НЕП (Новая экономическая политика, НЭП). Филм слайд 1

3 1. Февруарска революция (1917) и временно правителство
A. Стачка по повод годишнината от “Кървавата неделя” 1905 г. ПСВ е непосилно бреме за Русия. Липсата на муниции и провизии на фронта, инфлацията, гладът и дезорганизацията в тила стават причина за бурно недоволство сред военни и цивилни. На 9 януари 1917 г. над работници отбелязват със стачка го- дишнината от “Кървавата неделя” 1905 г. въвеждането на купонна система и разпускането на Думата наливат масло в огъня. Гарни- зонът на столицата Петроград се присъединява към стачкуващите. Урок № 3 начало план на урока 1 2 3 Б. Временното правителство на княз Лвов след абдикацията на император Николай II. На 2 март 1917 г. императорът абдикира . Княз Лвов оглавява времен- но правителство, признато от Великобритания и Франция. Временното правителство обявява,че ще спазва конституционния ред. Отменя смъртното наказание, дава амнистия и свобода на словото, но противно на обществените нагласи Русия остава във войната. 4 Николай II Княз Лвов В. Съвети на работническите, войнишки и селски депутати Недоволните се организират в Съвети на работническите, войнишки и селски депутати – паралелна форма на политическо представител- ство, първоначално доминирана от есерите и меншевиките. В Русия се завръща лидерът на болшевиките Владимир Илич Ленин и болшевиките печелят все повече подкрепа сред работниците и войниците в столицата с лозунга “Мир, хляб и земя”. След безредици през юли начело на временното правителство застава Керенски и кани в него социалисти от различни групи, но не се решават най-належащите проблеми. След опит за военен преврат опасността от реставрация на монархията нараства и това кара Ленин да бърза. запомни изобра- жения Филм слайд 1

4 2. Октомврийската революция
A. Курс към насилствено завземане на властта Болшевиките поемат курс към насилствено завземане на властта. На 25 окт.(7 ноември, нов стил) 1917 г. Временното правителство е аре- стувано от Военнореволюционния комитет на Петогрсдския съвет. На следващия ден Ленин издава два декрета, с които призовава към забрана на частната собственост и незабавни мирни преговори. Урок № 3 начало план на урока 1 2 Б. Втори общоруски конгрес на съветите След Петроград болшевиките овладяват Москва, но не са в състоя- ние да спрат изборите за Учредително събрание (Дума). След като губят изборите, през януари 1918г. те разпускат Думата и сформират ново правителство. Свикан е Вторият общоруски конгрес на съветите, който трябва да придаде законност на преврата. Крайцерът „Аврора“, дал началото на революцията 3 4 В. Първата конституция на РСФСР “Диктатурата на пролетариата” – като политическа система Аристокртичните титли и привилегии са отменени. Новата власт създава ЧеКа (извънредна комисия) към правителст- вото за борба със съботажите и контрареволюцията. Руската федеративна социалистическа република (РСФСР) е новото държавно образование, което заменя монархията. Първата конституция на РСФСР (1918г.) определя поли- тическата система като “диктатура на пролетариата”, коятоне допуска разделение на законодателната, изпълни- телната и съдената власт. Москва става столица. запомни изобра- жения Филм слайд 1

5 3. Вместо “световна революция” – Гражданска война
A. Сепаративен мир с Германия в Брест-Литовск Първата работа на новата власт е да извади Русия от войната. Ленин подпис- ва сепаративен мир с Германия в Брест-Литовск (3март 1918г.) с убеждение- то, че световната революция е неизбежна и Германия ще бъде в авангарда ѝ. Вместо това Русия губи обширни територии и доверието на съюзниците си Великобритания, Франция и САЩ. Урок № 3 начало план на урока 1 Б. Гражданската война и чуждестранната интервенция Разгаря се Гражданска война между новосъздадената Червена армия, ръководена от сподвижника на Ленин Лев Троцки, и привърженигите на монархията (“белите”). Бившите съюзници също воюват срещу болшевиките (чужде- странна интервенция). Мирното население става жертва на “червен” и “бял” терор. Милиони губят живота си по фронто- вете и в тила от глад и болести. През юли 1918г. императорът и семейството му са екзикутирани Червените надделяват в Южна Русия и Сибир и до 1922 г. пече- лят войната. 2 3 4 Американски войски във Владивосток  през август 1918 г. В. Създаване на СССР и “износ на революция” През 1922 г. от Руската, Закавказката, Украинската и Белоруската Съветски републики е създадена новата федеративна държава Съюз на съветските социалистически репулики (СССР). През март 1919г. е създаден Комунистическият интернационал (Коминтернът) със седалище в Москва с цел ръководство и съгласуване революционните марксистки движения по цял свят. Организацията се стреми да подчини световната революция на СССР и затова включва национални секции, които контролират чуждите комунистически партии. запомни изобра- жения С С С Р Филм слайд 1

6 4. От “военен комунизъм” към НЕП (Новая экономическая политика, НЭП)
Урок № 3 A. Ликвидиране на частната собственост Гражданската война ражда т.нар. “военен комунизъм” – фор- ма на управление, чиито белези са насилието и политически- те репресии. Властта обявява края на частната собственост. Национализирани са всички предприятия, банки, владения на Църквата, имения на аристократи и по-големи земеделски стопанства. През 1920 г. земеделското производство е 50% от довоенното, а индустриалното едва 0,1 %. През 1921 г. изухват стачки и бунт на моряците в Кронщад. Гладът в Поволжието убива милиони. начало план на урока 1 2 3 4 Труповете на умрели от глада през декември 1921 г.  Б. Възстановяване на пазарната икономика и частната инициатива Владимир Илич Улянов - Ленин проявява прагматизъм и от- стъпва. На X конгрес на Руската комунистическа партия (бол- шевики) той обявява смяна на курса. Възстановяват се па- зарната икономика и частната инициатива, на селяните е позволено да продават излишъка от продукцията си. Този обрат, известен като “нова икономическа политика” (НЕП), спомага за повторното легитимиране на болшевишка- та власт. Започва и програма за електрификация на страната. Създа- дени са технически училища, които да подготвят инженери за нейната модернизация. запомни изобра- жения Филм слайд 1 Сребърна рубла от 1924 г.

7 1 2 3 слайд 1 слайд 7 Урок № 3 начало план на урока изобра- жения Филм
4 запомни изобра- жения Филм слайд 1 слайд 7


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"

Сходни презентации


Реклама от Google