Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
Урок № 19 начало план на урока ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ за ДЕВЕТИ клас 1 2 3 4 доку- менти изобра- жения 9.клас изобра- жения Филм слайд № 1

2 Международните отношения (1929-1939)
Раздел: Светът от Първата световна война до 1945 г. Урок № 19 Международните отношения ( ) начало план на урока 1 2 3 1. Влиянието на Голямата депресия 2. Външната политика на Хитлер 3. Умиротворяването и неговите жертви 4. Пактът „Рибентроп – Молотов“ и последиците му 4 доку- менти изобра- жения Речник: Aншлус, Манджукуо, Марионетна държава, Мюнхенска сделка, Оста Рим – Берлин, Стоманеният пакт, Антикоминтерновски пакт, Пактът „Рибентроп – Молотов“ . . изобра- жения Филм слайд № 2

3 1. Влиянието на Голямата депресия
A. Влошаване на международните отношенията Кризата прогонва духа на сътрудничество и добросъседство, разделя страните на „имащи“ и „нямащи“, с което победителите като Япония и Италия стават противници на статуквото. Тя подкопава страните със слаби демокрации, проправяйки пътя на популизма. Без нея възходът на Хитлер е немислим. Справянето с Депресията е борба за оцеляване, в която държавите все по-малко търгуват. Връзките между традиционните партньори отслабват, води се политика на протекционизъм. Урок № 19 начало план на урока 1 2 3 Б. Зараждане на агресията на Япония. Манджукуо Най-тежко пострадалите страни предприемат агресивни стъпки. За поддържат автаркията, те увеличават колониалните си империи. През 1931 г. нуждата от суровини кара Япония да окупира китайската провинция Манджурия и създава марионетна държава Манджукуо ( ). След критиката на Обществото на народите Япония напуска организацията. Великобритания, Франция и САЩ, които нямата интереси в региона, не й оказват натиск. 4 В. Системата на колективна сигурност не работи 1935 г. Италия също се устремява към разширяване на колониите си и жертва става Етиопия – единствената свободна страна в Африка. Икономическите санкции на ОН не дават резултат. Половинчата е политиката на Великобритания и Франция. Макар и длъжни да отстояват автори- тета на ОН, в лицето на Италия те не искат да загубят съюзник срещу Германия. Кризите доказват, че системата на колективна сигурност не работи, ОН се проваля като ми- ротворец, стожерите на Версайския ред са разединени. Проправя се пътя на сближаване между агресорите, а Германия, че може да продължава безпроблемно борбата си срещу статуквото. Манджукуо доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм слайд № 3

4 2. Външната политика на Хитлер
A. Целите на Хитлер Хитлер преследва няколко цели: да отхвърли версайските ограничения, да обедини всички немски земи, да се разправи с Франция на запад и да заво- юва „жизнено пространство“ чрез поход на изток. Контролът над Източна Европа означава ресурси, пазари и работна ръка, премахване на заплахата от болшевизма и славяните и тържество на „арийската раса“. Още с идването си на власт Фюрерът се заема с мирна ревизия на Версайския договор. Той оттегля Германия от конференцията по разоръжаването в Женева и от ОН, връща наборната армия и увеличава числеността й. След това въвежда войски в (ремили- таризира) Рейската област. През 1935 г. след плебисцит Хитлер си връща Саарската област. За да продължи агресивната си политика, той се пакт нуждае от нови съюзници и военна мощ. Урок № 19 начало Версайски я договор план на урока Саарската област 1 2 3 4 Б. Създаване на оста Рим – Берлин и подписване на Антикоминтерновски пакт През 1936 г., разочарована от лицемерието на Париж и Лондон по етиопската криза, Италия изоставя общия фронт срещу Германия. Мусолини и Хитлер създават оста Рим – Берлин и заедно подпома гат националистите на ген. Франко в Гражданската война. С Япо- ния е подписан Антикоминтерновски пакт, насочен срещу СССР. Хитлер и Мусолини Подписване на Антикомин- терновски пакт В. Аншлус с Австрия и договор за ненападние с Полша Освен съюзници, към 1938 г. Германия има армия от души, 21 тежки кораба, 47 под- водници и 5000 самолета. През март 1938 г. Хитлер извършва мирно Аншлуса с Австрия. Вер- сайският договор не само е обезсилен, но от картата на Европа започват да изчезват държави. Хитлер печели с пропагандни трикове, без да пролее кръв. Така например след провала на прего- ворите за разоръжаване сключва договор за ненападение с Полша (1934), след ремилитаризация на Рейнската област говори за 25-годишен мир със западните демокрации. Следващият му ход изисква от тях дори по-голямо съдействие. доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм Филм слайд № 4

5 Мюнхенска конференция.Чембърлейн, Даладие, Хитлер, Мусолини и Чано
3. Умиротворяването и неговите жертви A. Стратегия за поддържане на мира или слабост на противниците на Хитлер Политиката за умиротворяване има за цел да се избягва войната чрез разумни отстъпки пред Германия. Според британския премиер Невил Чембърлейн това не е ком- промис, а стратегия за поддържане на мира. Тази по- литика се развива през 30-те години. За Хитлер тази политика е признак на слабостта на про- тивниците му и затова проявява претенции към Судетската област в Чехословакия, в която живеят 3 милиона германци. Готовността на СССР да защити Чехословакия, не допада на Полша и Румъния и те отказват съветската армия да мине през територията им. Франция и Великобритания настояват Прага да направи отстъпки в духа на самоопределението и умиротворяването. Урок № 19 начало план на урока 1 2 3 4 Судетската област върху картата на Чехия Б. Мюнхенската конференция На 30 септ г., в Мюнхен сe провежда конферен- ция, в която участват Нвил Чембърлейн, Едуард Деладие, Бенито Мусолини и Хитлер и се споразу- мяват Судетите да станат част от Германия. След „върха на умиротворението“ идва и неговият крах. Докато политиците осъзнаят грешката си, от картата на Европа продължават да изчезват държави. На 15 март 1939 г. Хитлер завладява цяла Чехослова- кия, а след него Мусолини окупира Албания. доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм Филм Бенито Мусолини Мюнхенска конференция.Чембърлейн,  Даладие, Хитлер, Мусолини и Чано слайд № 5

6 4. Пактът „Рибентроп – Молотов“ и последиците му
A. Стоманеният пакт с Мусолини След Мюнхен сътрудничеството с европейските демокрации се изчерпва. За следващата си цел – Полша, Фюрерът се нуждае от укрепване на връзките със стар съюзники привличане на нов. 1939г. скючва Стоманеният пакт с Мусолини. През август се договаря със Сталин. На 23 август 1939 г. Германия и СССР подписват Пакт за не- нападение, в който си обещават дружески неутра- литет. Със секретен протокол към пакта диктато- рите си поделят Централна Европа. Така идеоло- гическите врагове стават геополитически съюз- ници. Хитлер е спокоен, че няма да води война на два фронта. Урок № 19 начало план на урока 1 2 Подписване на Стоманения пакт 3 4 Б. Германия и СССР - Пакт за ненападение Сталин отдалечава германската агресия от гра- ниците си и получава контрол над Прибалтика, Бесарабия и половин Полша. Но неговите импер- ски стремежи не могат да получат одобрението на западните демокрации. Затова Сталин прекъсва контактите си с тях и се сближава с Германия. доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм Подписването на пактът “Рибентроп-Молотов” В. Болшевиките и нацистите стават съюзници За по-малко от една година европейските сили извървяват пътя от мира до войната. Заклетите идеологически врагове – болшевиките и нацистите, стават своеобразни съюзници. слайд № 6

7 Документи: 3 1 2 4 слайд № 7 Урок № 19 начало план на урока доку-
изобра- жения изобра- жения Филм слайд № 7

8 Съюзниците Мусолини и Хитлер Изображения: Судетската област  3 1 2 4
Урок № 19 начало план на урока 1 2 3 4 Съюзниците Мусолини и Хитлер доку- менти Судетската област  изобра- жения изобра- жения Филм Слайд № 8

9 Йоахим фон Рибентроп Йосиф Сталин Изображения: Вячеслав Молотов
Урок № 19 начало план на урока 1 2 3 4 Йоахим фон Рибентроп Вячеслав Молотов Йосиф Сталин доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм слайд № 9 Едуар Даладие

10 Мюнхенска сделка - Германски кинопреглед
Вид е оФилм Урок № 19 начало план на урока Мюнхенска сделка - Германски кинопреглед от г мин Пактът „Рибентроп – Молотов“ – 051 мин Антикоминтерновския пакт мин 1 2 3 4 доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм слайд № 10


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ"

Сходни презентации


Реклама от Google