Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Нека припомним: Какво е предназначението на програмата Excel?

Сходни презентации


Презентация по темата: "Нека припомним: Какво е предназначението на програмата Excel?"— Препис на презентация:

1 Нека припомним: Какво е предназначението на програмата Excel?
Каква е нейната структура? Какъв тип данни може да съдържа дадена клетка? Какви форматирания можем да направим в таблица? Защо са необходими те? Защо използваме формули и функции? Какво печелим като използваме тях? Какви видове адреси различаваме? Как определяме, че адресът е абсолютен?

2 Каквво улеснява сортирането?

3 Сортиране да данни в електронна таблица

4 1. Сортиране на данни в таблица
Цели на сортирането- по- лесно намиране и сравнение.

5 2. Начин на сортиране на Excel
Пренарежда редовете спрямо съдържанието на избраната от нас колона. Сортирането може да бъде: Числено; По азбучен ред; По дати. Сортирането може да се извърщи с повече от един критерий, но трябва да се определи кой от тях трябва да се покаже по- напред.

6 Каквво улеснява сортирането?


Изтегли ppt "Нека припомним: Какво е предназначението на програмата Excel?"

Сходни презентации


Реклама от Google