Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Ако имате авторски достъп до профила на дисциплината, на всяка страница ще виждате връзката за активиране на редактор.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Ако имате авторски достъп до профила на дисциплината, на всяка страница ще виждате връзката за активиране на редактор."— Препис на презентация:

1 Ако имате авторски достъп до профила на дисциплината, на всяка страница ще виждате връзката за активиране на редактор.

2 За да продължите, трябва да изберете език (предполага се, че ще е български).
Ако решите,че ще продължите друг път, може да се откажете, като щракнете тук.

3 Така попадате в текстов редактор, подобен на MS Word, където може да оформите съдържание на позицията. След приключване на редактирането, се щраква върху бутона “запиши”. Ако искате да се върнете назад без да се запишат направените промени, трябва да щракнете върху бутона “затвори”.

4 Връщате се в познатия вече прозорец, където завършвате процедурата като щракнете тук.

5 При дисциплините, за които нямате авторски достъп, тази връзка за редактиране ще остане невидима за Вас.. Направените промени се появяват в текстовото поле на съответната позиция.

6 Ако възможностите на текстовия редактор не Ви удовлетворяват, може да заявите лично дисково пространство, където да разположите материали според собствените Ви предпочитания. Това става по следния начин: Тъй като заявката става в началното меню, първо трябва да излезем от профила на дисциплината.

7 В началното меню щракаме върху
бутона за заявка, и след това – върху заявката за дисково пространство.

8 Така попадаме в профила за управление на дисково пространство, аташирано към дисциплината. Това разбира се ще видим само ако имаме авторски достъп. Функциите на управляващите бутони са сходни с бутоните, използвани в MS Windows. След като бъдат вкарани в дисковото пространство, материалите могат да бъдат използвани с подходяща връзка. Адресът за връзка изглежда така: http//:else.uctm.edu/users/номер/файл.разширение където “номер” е номерът на директориата, който системата задава автоматично, а “файл.разширение” – записаният материал. Номер на директорията.

9 Например връзката към този материал е
Системата прави разлика между малки и големи букви.


Изтегли ppt "Ако имате авторски достъп до профила на дисциплината, на всяка страница ще виждате връзката за активиране на редактор."

Сходни презентации


Реклама от Google