Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Урок № 24 начало план на урока 1 АБВ ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ за ОСМИ клас 1 Ги Д 2 3 запомни изобра- жения 8.клас Филм слайд 1

2 Културата на Индустриалната епоха
Раздел III Векът на национализма (XIX в.) Урок № 24 Културата на Индустриалната епоха начало план на урока 1 АБВ 1 Ги Д 2 1. Романтизъм, реализъм и импресионизъм 2. Буржоазната култура 3. Религия, наука и образование 3 запомни изобра- жения Филм Речник: Романтизъм, Реализън, Импресионизъм, Консумативна култура, Атеизъм. слайд 2 „Импресия, Изгряващо слънце“, худ. Клод Моне

3 1. Романтизъм, реализъм и импресионизъм
A. Поява и същност на романтизма  Първата половина на XIX в. се отличава с особена духовна ат- мосфера. След края на революционната епоха настъпва ерата на индустриализацията. Придружаващите я обществени нас- троения предизвикват объркване в духовния свят на човека. Господството на “разума” от Просвещението отстъпва място на “чувствата” и Романтизма. Терминът романтизъм се появя- ва още през XVIII в. и означава меланхолично (тъжно, печално), мрачно настроение, вдъхновено от средновековните романи. В началото на XIX в. то намира отражение в живопистта, литературата и музиката. Образци на това изкуство има в творбите на испан- ския художник Франсиско Гоя, на френските май- стори на четката Теодор Жерико и Йожен Дьолакроа.. Урок № 24 начало план на урока 1 АБВ 1 Ги Д   Франсиско Гоя „Разстрел“ („ 3 май 1808“) 2 3 Б. Началото на Романтизма в литературата Началото на Романтизма в литературата се свързва с английските поети Уилям Уърдсуърт и Самюъл Колридж. В общата им стихосбирка “Лирически балади” (1798) “чувст- вото и въображението” надделяват над “разума и логиката”. запомни изобра- жения Теодор Жерико, „Салът на Медуза“, г., маслени бои върху плат-но (491 /716 см), Лувър, Париж, Филм В. Романтизма в музиката Най продължително и силно е влиянието на Романтизма в музиката. На мястото на пищната барокова опера със сюжети от Античността се появява живата музика на Ференц Лист, Фредерик Шопен и Джузепе Верди с героични и революционни сюжети. слайд 3

4 Г. Течението на реализма
В средата на XIX в. идва нова промяна. Светът става все по-подвластен на науката и Романтизмът трябва да отстъпи на логиката на индустриалната революция. Като отхвърлят идеализма на романтиците, новите твор- ци реалисти се опитват да показват своето време такова, каквото е. Течението на реализма е най-добре изразено от художниците Гюстав Курбе (обръща внимание на обществени проблеми - бедност и социалното неравенство, рисува реални пропорции на женското тяло) и Жан Миле. Бележити писатели реалисти са англичанинът Чарлз Дикенс и французите Гюстав Флобер и Емил Зола. Урок № 24 начало план на урока 1 АБВ Трошачи на камък,Гюстав Курбе,1849 1 Ги Д 2 3 Д. Импресионизъм (впечатление) През 60-те години на XIX в. увлечението по научното обяс- нение на света поражда импресионизма в изобразителното изкуство. Импресионистите са повлияни от разлагането на светлината. Те работят с леки докосвания върху платното, за да създадат впечатление (на френски импресия) за нежно преливане Развитието на Импресионизма в изобразител- ното изкуство води до зараждане на аналогич- ни стилове в музиката и литературата. Името на движението произлиза от творбата на Клод Моне: „Събирачки на класове“, 1857 г., Миле запомни изобра- жения Филм слайд 4 „Импресия, Изгряващо слънце“

5 2. Буржоазната култура A. Новата консумативна култура
До нач. на XIXв. водеща сред селяните и занаятчиите е традиционна- та народна култура предавана устно с ритуалите (кръщене, сватби, погребения) и празниците (Коледа, Великден, карнавали).Голямо мя- сто в нея заемат суеверието и магическото от предмодерната епоха. Урбанизацията и идустриализацията водят до упадък на традицията и пораждат нова култура по градски образец. Стоките се предлагат по модерен начин – в магазини опаковани и с етикети. Новата консумативна култура се изразява ярко чрез модата и се разпространява чрез каталози, реклама, пътуващи търговци. Появяват се универсални магазини “Бон Марше” и“Хародс”. Урок № 24 начало план на урока 1 АБВ 1 Ги Д 2 3 Б. Появата на многотиражния вестник Градския живот през XIX в. води до появата на многотиражния вестник. Въвежда се механичната преса, пишештата машина и илюстрацията, а ЖП мрежа позволява бързо разпространяване на вестниците. Телеграфът и подводните кабели ускоряват предаването на новини. Основани са първите информационни агенции: “Авас” във Франция (1835),“Волф” в Германия (1849) и “Ройтерс” в Англия (1851), които предават новините на вестниците. „Релацион”- първия вестник в света запомни изобра- жения В. Проблема за свободата на словото Влиянието на печата извежда на преден план проблема за свободата на словото. Правителствата се опитват да контролират печата или преко – чрез цензура, или непряко – чрез данъци, които оскъпяват вестника и ограничават разпространението му. Верликобритания дава пример за свобода на печата с премахването на гербовия данък през 1861 г. Във Франция това право идва 1881 г., но в Централна и Източна Европа вестниците са стриктно следени и ограничавани. Филм слайд 5

6 3. Религия, наука и образование
A. Атеизма Европейското общество през XIX в. си остава дълбоко проникнато от християнството, въпреки че индустриализацията и социалната революция улесняват напредъка на атеизма. В един свят на разума и науката поддържането на вярата става трудна задача. Научните открития, еволюционната теория на Чарлс Дарвин и истори- ческата критика на Жозеф Ернест Ренан към данните за живота на Христос поставят под въпрос традиционното тълкуване на Библията. Урок № 24 начало план на урока 1 АБВ 1 Ги Д 2 3 Б. Образованието заема централно място Въпреки съпротивата на Църквата, към средата на XIX в. в Евро- па се налага културата на новото индустриално общество, в коя- то централно място заема образованието. В повечето европейски страни основното образование осигурява масова грамотност. Средното и висшето образование обаче са запазени за елита. В университетите се приемат само мъже. Едва през 1867 г. във Фран- ция се създават платени обществени курсове, в които могат да се записват и момичета, а през 1880 г. – първите женски гимназии. Жозеф Ернест Ренан - френски философ, писател, археолог, историк на религията и филолог. Представя Исус като личност, обоже-ствена от своите последо-ватели след смъртта му. Той разглежда историята на религиите като паради-гма на еволюцията, като развитие на човечеството и на моралното усъвършен-стване. запомни изобра- жения В. Светът става достъпен, обясним близък и познаваем. През втората половина на XIX век в Европа се налага културата на новото индустриално общество. За пръв път в човешката история благодарение на новите начини за комуникация светът става достъпен, обясним близък и познаваем. Филм слайд 6

7 Помислете, обяснете, обсъдете
1. Обяснете областите, в който се осъществяват най-големите културни промени през втората половина на XIX в. 2. Характеризирайте Романтизма, реализма и импресионизма в изобразителното изкуство в таблица по следните показатели: предпочитани сюжети; принципи на композицията (симетрия/липса на симетрия, прави/заоблени линии, движение/ неподвижност; артистични влияния). 3. Обяснете разликата между традиционната и модерната градска култура. 4. Обяснете как се отразяват социалните различия в развитието на образованието. 5. Обсъдете кои новости допринасят за разпространението на модерната култура. Сравнете с положението днес. Урок № 24 начало план на урока 1 АБВ 1 Ги Д 2 3 „Разстрел на въстани-ци в нощта на 3 май 1808 г.“, е историческа картина на испанския художник Франсиско Гоя, нарисувана през 1814 г. и изложена в мадридския музей Прадо.  запомни изобра- жения „Атаката на мамелюците“  „2 май 1808“ - въоръжен бунт На жителите на Мадрид против окупацията на града от войските  на Наполеон Бонапарт.  Филм слайд 7   „Разстрел“  „ 3 май 1808“

8 „Свободата води народа“, 1830 г., худ. Йожен Дьолакроа
Урок № 24 начало план на урока 1 АБВ 1 Ги Д 2 3 запомни изобра- жения Филм Слайд 8 „Свободата води народа“, 1830 г., худ. Йожен Дьолакроа


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"

Сходни презентации


Реклама от Google