Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Урок № 12 начало план на урока ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ за ОСМИ клас 1 2 3 4 5 изобра- жения 8.клас Филм слайд 1

2 Френският абсолютизъм
Раздел: Началото на Новото време (XVI - XVII в.) Урок № 12 Френският абсолютизъм начало план на урока 1 2 3 1. Утвърждаване 2. Кралят слънце 3. Реформите 4. Външна политика 5. Европа говори френски 4 5 изобра- жения Филм Речник: ”кралят слънце, абсолютизъм (абсолютна монархия), “сивият кардинал”, фронда, меркантилизъм (колбертизъм), манифактура, Нантски едикт, регалии. слайд 2

3 1. Утвърждаване A. Монархията – обединителна сила
Към 1600 г. Франция има 16 млн. жители, развито земеделие и търговия, но територията ѝ е разпокъсана на 40 провинции със свои закони, традиции и дори свой език. Обединителна сила за голямата държава може да е само монархията. Урок № 12 начало план на урока Б. Идеята за силен център – “сивият кардинал” Развитието на идеята за силен център е дело на кардинал Арман Жан дю Плеси дьо Ришельо – “сивият кардинал” . Като пръв министър на крал Луи XIII, той работи за централизиране на страната, ограничаване вла- стта на едрите аристократи и утвърждаване на кралската власт. Главната идея е да се изгради съзнание за държав- но единство чрез абсолютната монархия. 1 Кардинал Ришельо 2 3 4 5 В. Основни черти на абсолютната монархия Основните черти на абсолютната монархия са: авторитетен крал, който държи в свои ръце всички нишки на властта, силна армия и центра- лизиран чиновнически апарат. Поддържането на голямата армия и чиновници изисква развита икономика, затова кралят трябва да подпомага производството и търговията. изобра- жения Филм слайд 3

4 2. Кралят слънце A. Въстание на аристокрацията - т. нар. Фронда
След смъртта на Луи XIII през 1643 г. тронът е наследен от пет годишния Луи XIV (р ). Новият пръв министър кардинал Мазарини продължава поли тиката на Ришельо, но при малолетния крал монархията изпада в криза. През 1648 г. в Париж избухва въстание на аристокрацията - т.нар. Фронда. Урок № 12 начало план на урока 1 2 Б. “Държавата – това съм аз!”. След потушаването на Фрондата и смъртта на Мазарини (1661г.) започва утвърждаване на абсолютизма. Луи XIV обявява, че няма да назначава пръв министър, и сам поема управлението. Възпитан от дете, че носи отговорност само пред Бог, Луи XIV е убеден, че Франция му принадлежи. Луи XIV отъждествява личността си с кралството чрез фразата “Държавата – това съм аз!”. 3 4 5 Луи XIV В. Външен израз на абсолютизма Външен израз на абсолютизма е сложният и строг дворцов церемониал, а дворът става център на властта, като владе- телят е оприличаван на Слънцето. Оттук идва и прозвището “кралят Слънце”, около когото всички се въртят в очакване на живот и топлина. Да бъдеш в двора става привилегия и извор на блага. Символ на властта е новата кралска резиденция във Версай, където най-добрите архитекти създават величествени сгради. изобра- жения Филм слайд 4

5 Отвесни станове за тъкане на гоблени
3. Реформите A. Политика на меркантилизъм (колбертизъм) Централен орган на управлението е кралския съвет от министри и съветници, избрани лично от краля. Един от най-способните е Жан-Батист Колбер, който води поли- тика на меркантилизъм – подпомага манифактурите, внедрява нови технологии и привлича специалисти от чужбина. Изградени са големи кралски манифактури за дантели, гоблени, порцелан и коприна. Част от продукцията им се изнася в чужбина и налага френския стил и мода в цяла Европа. Урок № 12 начало план на урока 1 2 3 Б. Френската икономика най-развитата в Европа За нуждите на търговията се строят пътища, прокарват се канали, разширяват се пристанища. Външната търговия се поощрява чрез привилегии за морските търговски компании. Така френската икономика става една от най-развитата в Европа. 4 Жан-Батист Колбер 5 В. Oтмянята на Нантския едикт – удар върху икономиката Наред с успехите има и грешки. Крал Луи XIV отнема религиозните свободи на протестантите и отменя Нантския едикт на Анри IV. Този акт нанася удър върху икономиката, 500 хиляди хухеноти се изселват в Прусия, Холандия, Англия и Америка, като отнасят със себе си капитали, опит и умения. изобра- жения Отвесни станове за тъкане на гоблени Филм слайд 5 Нантски едикт

6 4. Външна политика A. Войната – основно средство в международната политика До средата на XVII в. Франция се бори с Хабсбургите, но при Луи XIV тя вече се стреми да наложи своето върховенство в Европа “извън естествените граници” Пиринеите, Алпите и р. Рейн. Както повечето държави по това време Франция търси разширение чрез завладяване на чужди територии. Войната става основно средство в международната политика. Луи XIV води пет официално обявени войни, които обхващат почти цялото му управлeние. Урок № 12 начало план на урока 1 2 3 4 Б. Реформи в армията и военното дело Войните налагат реформи в армията и военното дело. Създадена е постоянна наборна армия от 170 хил души. Подобрено е въоръжението, въведени са униформи и разделяне по родове войски. Офицерите се набират само от аристокрацията. Колберт създава военноморски флот от 230 кораба, които да бдят за сигур- ността на мощния търговски флот от 600 съда. Така Франция става страната с най- добра армия в Европа и морска сила отстъпваща само на Англия 5 Френско-испанска война (1635 – 1659) Подписване на мирния договор между Филип IV и Луи XIV. изобра- жения Филм слайд 6

7 5. Европа говори френски A. Времето на класицизма и Френската академия
През XVII в. културата става средство за налагане на абсолю- тизма и достига еди от своите върхове. Това е времето на класицизма – стил, който съчетава античното наследство с френските традиции и изискванията на абсолютизма. През 1635 г. е създадена Френската академия , която организира литературата и изкуствата, и бди за чистотата на езика. Тя утвърждава френския литературен език (писмен и говорим), употребяван от всички образовани хора в цялата държава. Урок № 12 Френската академия начало план на урока 1 2 3 Жан- Батист Расин 4 Б. Бележити автори Драмите на Пиер Корней и Жан-Батист Расин полагат основите на модерния театър. Олицетворение на френското остроумие е създателят на модерната комедия Жан-Батист Молиер, който не само се шегува и осмива, но и наставлява, тъй като разглежда сериозни обществени проблеми. През този период работи Шарл Перо, автор на популярни приказки, като “Пепеляшка” и “Котаракът в чизми”. Живопистта е представена от Никола Пусен с митологични и исторически картини, в които напреден план са изведени благо- родството и изпълнението на дълга. Пиер Корней 5 Жан- Батист Молиер Шарл Перо изобра- жения Филм В. Модел за подражание в цяла Европа. През епохата на абсолютизма френската мода и церемониал, пиеси и опери, декорации и паркове, строежи и музика се пре- връщат в модел за подражание в цяла Европа. слайд 7 Спасяването на Мойсей. Худ. Никола Пусен


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"

Сходни презентации


Реклама от Google