Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ. СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР

Сходни презентации


Презентация по темата: "ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ. СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР"— Препис на презентация:

1 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ. СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ. СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР ОБЛАЧНИ УСЛУГИ АКСТЪР 2013

2 Съдържание на презентацията
Програмният комплекс АКСТЪР Визия 2013 Облачни услуги – какво? Облачни услуги – защо? Акстър Договори Акстър Web Услуги Акстър Контрол Алтернатива на облачни услуги – софтуер под наем Акстър ГИС

3 Основна функционалност
ХРАНЕНЕ в ДЕТСКИ ГРАДИНИ и СОЦИАЛНИ ДОМОВЕ ТЕМИДА ДОГОВОРИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЖИЛИЩНА КАРТОТЕКА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЪРГОВИЯ ВЗЕМАНИЯ ИМОТИ НАЕМИ КАСА

4 Основна функционалност
АКСТЪР ГИС КАДАСТЪР АКСТЪР УЛИЧНО ОСВТЛЕНИЕ ГИС ХРАНЕНЕ в ДЕТСКИ ГРАДИНИ и СОЦИАЛНИ ДОМОВЕ ТЕМИДА ДОГОВОРИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЖИЛИЩНА КАРТОТЕКА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ BACK ОФФИС ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЪРГОВИЯ ВЗЕМАНИЯ ИМОТИ НАЕМИ КАСА

5 Основна функционалност
АКСТЪР Е - ПОДПИС АКСТЪР ОФИС АКСТЪР PKI ГИС АКСТЪР ГИС КАДАСТЪР АКСТЪР УЛИЧНО ОСВТЛЕНИЕ ХРАНЕНЕ в ДЕТСКИ ГРАДИНИ и СОЦИАЛНИ ДОМОВЕ ТЕМИДА ДОГОВОРИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЖИЛИЩНА КАРТОТЕКА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ BACK ОФФИС ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЪРГОВИЯ ВЗЕМАНИЯ ИМОТИ НАЕМИ КАСА

6 Основна функционалност
КОНТРОЛ WEB УСЛУГИ WEB ГИС WEB ПОРТАЛ ФЕД. ПОРТАЛ WEB АКСТЪР SMS ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ АКСТЪР КМЕТСТВА ФРОНТ АКСТЪР Е - ПОДПИС АКСТЪР ОФИС АКСТЪР PKI АКСТЪР ГИС КАДАСТЪР АКСТЪР УЛИЧНО ОСВТЛЕНИЕ ГИС ХРАНЕНЕ в ДЕТСКИ ГРАДИНИ и СОЦИАЛНИ ДОМОВЕ ТЕМИДА ДОГОВОРИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЖИЛИЩНА КАРТОТЕКА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ BACK ОФФИС ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЪРГОВИЯ ВЗЕМАНИЯ ИМОТИ НАЕМИ КАСА

7 Каква е използваемостта
Акстър – 24 основни програмни модула Общини 150

8 Облачни услуги -визия 2013 Поддръжката на сървърна инфраструктура е вторична дейност за общините – тя не носи стойност нито за гражданите, нито за общината В условията на криза малко администрации могат да си позволят големи инвестиции в закупуване на хардуер и софтуер Облачните услуги позволяват оптимизиране на разходите и внедряване на необходимия софтуер без предварителни инвестиции

9 Облачни услуги – какво?

10 Облачни услуги

11 Облачни услуги – защо? Улеснена администрация
Администрирането на сървърите се извършва от доставчика на услугата Облачните услуги не изискват инсталация на работните станции на служителите => Работата на общинските администратори е значително улеснена Всички ползи без големи инвестиции Общината започва да използва софтуера веднага Всички инвестиции в сървъри и персонал са за сметка на доставчика Не се плащат големи суми “на куп” за закупуване на софтуер

12 АКСТЪР ДОГОВОРИ Автоматизира процесите по Управление на риска
Управление на проекти Възлагане на обществени поръчки Управление на сключени договори Срокове Плащания Метрики (качество на изпълнение) Управление на риска Сигнализиране за проблемни договори на ранен етап История на отношенията с контрагенти 12

13 АКСТЪР ДОГОВОРИ Основни функции Регистриране на проекти
Регистриране на договори Анексиране Изготвяне на план на плащанията Регистриране и одобрение на заявки за плащане Следене на етапи и срокове за изпълнение Следене на доставяно ниво на обслужване 13

14 АКСТЪР ДОГОВОРИ Справки Активни договори Плащания по време
Наближаващи крайни срокове Фактури за одобрение Чакащи плащания Плащания по време Отклонения в метрики Закъснение в изпълнението Доклад за договор

15 WEB УСЛУГИ

16 WEB УСЛУГИ

17

18 WEB УСЛУГИ

19 Акстър Контрол

20 Софтуер под наем Програмите и базите данни са в общината
Вместо голяма сума в началото се заплащат малки месечни вноски Можете да спрете по всяко време Преференциални цени при покупка на безсрочен лиценз

21 АКСТЪР “ГИС ОФИС” Регулация Кадастър Много други Сгради Релеф

22 Много други.. Графични слоеве Кадастър Паро- и газопреносна мрежа
Регулация Лесоустройствен план Телефонна мрежа Пътна инфраструктура Застроителен план Улично осветление Екология Водопровод Градски транспорт Канализация Много други.. Слаботокова мрежа Силнотокова мрежа АКСТЪР ГИС ОФИС 22

23 Потребители и права АКСТЪР ГИС ОФИС

24 Тематични карти АКСТЪР ГИС ОФИС

25 Публикуване в интернет
Позволява публикуване на картна информация на сайта на общината Отговаря на Евродирективата INSPIRE

26 Управление Отдалечено управление Наблюдение и контрол
Включване и изключване по разписание Наблюдение и контрол Отдалечено събиране на статистическа информация

27 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ. СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ. СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР


Изтегли ppt "ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ. СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР"

Сходни презентации


Реклама от Google