Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Комплексно административно обслужване с АКСТЪР

Сходни презентации


Презентация по темата: "Комплексно административно обслужване с АКСТЪР"— Препис на презентация:

1 Комплексно административно обслужване с АКСТЪР
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ. СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР 16та конференция по електронно управление Трансформиране на администрацията в посока добро управление 12-13 март, 2015 г., София маг.инж. Виктор Главев

2 Съдържание Фамилия програмни продукти АКСТЪР 2015
Комплексно административно обслужване с продуктите от фамилията АКСТЪР: АКСТЪР ОФИС & KAO АКСТЪР ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ АКСТЪР КОМУНИКАТОР Значими проекти

3 Софтуерна група АКСТЪР
Екип от 24 специалиста в областта на анализа, разработка и внедряване на софтуерни продукти, базиран в Технически университет - София Основни дейности Разработка на софтуерни продукти, подпомагащи ежедневните процеси в администрациите Внедряване, гаранционно и извънгаранционно обслужване на разработените системи Обучение на клиенти Натрупан опит Повече от 20 години разработка на софтуер със съвременни ИТ средства Внедрени 30 програмни продукти в над 200 администрации с брой потребители от 10 до 1000 души

4 Комплексно административно обслужване /КАО/
Предоставянето на услуги така, че от гражданите и фирмите да се изискват все по-малко и все по-малко документи , докато се достигне до вариант, услугата да се получава само със заявление В основата на КАО са: Електронно поддържане на регистрите на администрацията Електронен документооборот Служебен обмен на данни и документи в администрацията Служебен обмен на данни и документи между администрациите Различни канали за комуникация с гражданина/фирмата: При заявяване на услуги При предоставяне на резултата При изясняване на допълнителни обстоятелства

5 КАО - Етапи Заявяване на услуга Служебно събиране на данни и документи
Обработване на събраните документи и факти Връчване на резултат Изготвяне на резултатния документ

6 Заявяване на комплексна услуга
БД

7 Служебно събиране на данни и документи

8 Обработване на заявлението и предоставяне на резултат

9 Портал за е-услуги www.auslugi.com
АКСТЪР КАО Портал за е-услуги АКСТЪР КОМУНИКАТОР АКСТЪР ОФИС

10 Архитектура АКСТЪР КАО

11 АКСТЪР БЕК ОФИС системи
Интегрирана система за комплексни административни услуги АКСТЪР Заявление АКСТЪР БЕК ОФИС системи Администрация X Резултат Документ Администрация Y EСОЕД Искане Ел. Поща АКСТЪР КОМУНИКАТОР Администрация Z Документ Искане СЕОС

12 АКСТЪР ОФИС &КАО - нови ключови функционалности
Регистрация на заявления за комплексни услуги, получени по различни комуникационни канали Автоматизиран анализ на предоставените към заявлението документи Подпомагане и ръководене на служителите при изискването на останалите необходими документи от други администрации Известяване на служителите, отговорни за изпълнение на услугата, че всички необходими документи са налични

13 Анализ на предоставени документи

14 Анализ на предоставени документи

15 Предимства на АКСТЪР КАО за областни/общински/централни администрации
Предимства на АКСТЪР КАО за областни/общински/централни администрации Цялостно решение, което включва: Инсталиране, конфигуриране и поддръжка на портал за електронни административни услуги ( Осигурен обмен на данни и документи с други администрации по национални стандарти Изцяло електронен документооборот с АКСТЪР ОФИС &KAO в администрацията Пълна интеграция на документооборота и бек-офис системите (регистрите) на администрацията

16 АКСТЪР електронни административни услуги
Пълна интеграция с документооборота на администрацията Интеграция с бек офис системи Няколко начина за заплащане Централизирана и децентрализирана версия Разнообразни начини за идентификация на потребители

17 АКСТЪР КОМУНИКАТОР Сигурен обмен на документи между администрациите по национално утвърдените стандарти Информация за състоянието на документа в другата администрация Внедрен в повече от 30 администрации Обмен на документи със системи на други основни производители (общо пет)

18 Значими проекти 2014 Централизирана информационна система за „Управление и контрол на изпълнението на проекти по СКФ“

19 Значими проекти Електронен обмен на документи между 27 звена на Столична община

20 ХРАНЕНЕ в ДЕТСКИ ГРАДИНИ и СОЦИАЛНИ ДОМОВЕ
Е-АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ WEB WEB ПОРТАЛ АКСТЪР КОМУНИКАТОР WEB ГИС Кмете, виж! ДЕЛОВОДНА СПРАВКА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА УЕБ РЕГИСТРИ АКСТЪР SMS админ АКСТЪР КОНТРОЛ АКСТЪР CLOUD BACKUP АКСТЪР ОФИС КАО АКСТЪР Е - ПОДПИС АКСТЪР PKI ФРОНТ АКСТЪР ГИС КАДАСТЪР АКСТЪР УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ГИС ХРАНЕНЕ в ДЕТСКИ ГРАДИНИ и СОЦИАЛНИ ДОМОВЕ МЛЕЧНИ КУХНИ ТЕМИДА ДОГОВОРИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ НОТИФИКАТОР BACK ОФИС ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НАКАЗ. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНА КАРТОТЕКА ТЪРГОВИЯ ВЗЕМАНИЯ ИМОТИ НАЕМИ КАСА

21 www.acstre.com /acstre @acstre https://auslugi.com https://e-obp.eu
Като заключение трябва да отбележим, че въвеждането на ефективно комплексно административно обслужване е ключово изискване за постигане на целите Националната програма за развитие 2020. А най-лесния начин за администрациите да отговорят на тези изисквания е да се свържат с нашите представители и да попипат за продуктите от фамилията АКСТЪР (02) , (02)

22 Адрес: София 1797, жк. Дървеница, бул. "Кл
Адрес: София 1797, жк. Дървеница, бул. "Кл. Охридски" №8, Технически Университет бл. 2, ет. 5, лаб. 2520, 2518, 2530 Телефон за връзка и заявки: (02) , (02)


Изтегли ppt "Комплексно административно обслужване с АКСТЪР"

Сходни презентации


Реклама от Google