Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Приоритети и напредък по ос „Води“

Сходни презентации


Презентация по темата: "Приоритети и напредък по ос „Води“"— Препис на презентация:

1 Приоритети и напредък по ос „Води“
ЕКООБЩИНА Инициатива на Френското посолство 17 април 2018 г.

2 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ОПОС надгражда постигнатите резултати от ОПОС Бюджетът на ОПОС г. е 3,5 млрд.лв.

3 Финансово изпълнение по приоритетни оси
Към момента по ОПОС г. са обявени 31 процедури на стойност около 1,653 млрд. лв., което представлява 48 % от ресурса по програмата. В изпълнение са 66 договора за безвъзмездно финансиране на обща стойност около 1 мрд. лв. (28, 5% от ресурса на програмата). На бенефициентите са изплатени около  232 млн. лв. (близо 7% от бюджета на ОПОС)

4 Приоритетна ос 1 „ВОДИ“ Най-големият финансов ресурс е съсредоточен в сектор „Води“ – 2,3 млрд. лв.; Обявени са 11 процедури на обща стойност лв.; Сключените договори/издадени заповеди са 24 на стойност лв. 16 бр. договори за безвъзмездна финансова помощ за инфраструктура в процес на изпълнение, сключени в резултат на процедури: - Втора фаза на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура (7 бр.) – Шумен, Тервел, Банско, Варна (Зл. пясъци), Видин, Ямбол, Враца. - Изпълнение на ранни ВиК проекти (4 бр.) Пловдив, Асеновград, Плевен-Долна Митрополия, Добрич - Изпълнение на ранни ВиК проекти - компонент 2 (5 бр.) Тутракан, Чирпан, Приморско-Китен, Айтос, Елхово 2 успешно приключил проект на община Раднево за доизграждане на ПСОВ и на дирекция УВ в МОСВ – за екологичните оценки на ПУРБ.

5 Приоритетна ос 1 „ВОДИ“ през 2018 г.
Предвиждания през 2018 г. - да бъдат обявени общо 4 процедури: 2 процедури за изграждане на ВиК инфраструктура с бенефициенти консолидирани общо 14 ВиК оператори, извършващи услуги на територията на следните административни области – Смолян (обявена на г.) ,  Бургас, Варна, Видин, Враца, Добрич, Кърджали, Перник, Пловдив, Русе, Силистра, Сливен, Стара Загора, Шумен и Ямбол. Чрез тези процедури ще бъде предоставена съществената част от инвестициите по приоритетна ос 1 "Води" на ОПОС г. за строителството на ВиК инфраструктура. Обща стойност на двете процедури: 1,42 млрд. лв. Останалите 2 процедури са за подготовка на стратегически документи - ПУРБ, Морска стратегия, РПИП и др. *Предвид етапа на подготовка на РПИП на СО, процедурата за строителство ще бъде обявена през 2019 г., както и процедурата за надграждане и/или оптимизиране на мрежите за мониторинг на химичното състояние на подземните води.

6 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО


Изтегли ppt "Приоритети и напредък по ос „Води“"

Сходни презентации


Реклама от Google