Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
Урок № 24 начало план на урока ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ за ДЕВЕТИ клас 1 2 3 4 доку- менти изобра- жения 9.клас изобра- жения Филм слайд № 1

2 Западна Европа по пътя на благоденствието
Раздел: Светът след Втората световна война Урок № 24 Западна Европа по пътя на благоденствието начало план на урока 1 2 3 1. Възстановяването на Западна Европа 2. Демокрацията в Германия и Италия 3. Консерватизъм и бунтарство през 50-те и 60-те години 4. Трудните десетилетия на 70-те и 80-те години 4 доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм Речник: Консенсус, Четвърта република, Консерватизъм, Комунизъм, Християнодемокрация, Зелени партии, Неолиберизъм, Пета република, Денатификация, Стожер, Интеграция слайд № 2

3 1. Възстановяването на Западна Европа
A. Трипартийни коалиционни правителства Първите следвоенни години са белязани от забележителен консен- сус. В Италия и Франция социалисти, комунисти и християнде- мократи съставят коалиционни правителства. В стремежа си да изградят стабилни демократични и социално ангажирани държави, те наказват военно престъпниците, поправят разрушенията и на- сърчават модернизацията на индустрията. Акцентът е поставен върху ускореното стопанско възстановя- ване и обновление, които не са саботирани със стачки и класови конфликти. Постигнато е съгласие и по разширяването на наме- сата на държавата в икономиката и въвеждането на широки социални реформи. начало план на урока 1 2 3 Разделението на Европа по време на Студената война 4 Б. Краят на трипартийното съдружество Трипартийното сътрудничество приключва с началото на Студената война. През 1947 г. комунистите минават в опозиция. Те и соци- алистите се насочват главно към решаване на проблемите на работ- ниците. Християндемократите пък се отварят към цялото общество. Те се превръщат в първите общонационални демократични партии. Подкрепата им за социалните реформи и страхът от комунизма гарантират тяхната власт през следващите години. Изключение е Великобритания, където лейбъристите печелят избо- рите през 1945 г. и до 1951 г. имат възможност да приложат идеите си за държавата на благоденствието. доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм Клемент Ричард Атли остава в историята като човекът нанесъл поражение на Уинстън Чърчил и то в апотеоза на славата му. слайд № 3

4 2. Демокрацията в Германия и Италия
A. Демокрацията и политическите партии Основна характеристика на Западна Европа е развитието на демо- крацията. Тя пуска здрави корени в Западна Европа и средизем- номорските страни. Създадената през 1949 г. Федерална република Германия (ФРГ) има ограничен суверенитет в сферата на дипломацията и отбраната. Но с щедра американска подкрепа ФРГ бързо става демократична и просперираща страна. Новият й основен закон я определя като парламентарна република със силни федерални елементи. Правата на гражданите и многобройната демокрация са гаранти- рани. Водещите партии са: Християндемократическа (ХДС), Социалдемократическата (ГСДП) и либералната Партия на свободните демократи (ПСД). През първите 15 години властта на десницата е гарантирана от съюза на ХДС и ПСД. Начело с Конрад Аденауер и Лудвиг Ерхард, управление възстановява гражданския мир, като прекратява денацификацията и създава социална пазарна икономика. Урок № 24 начало план на урока 1 2 3 4 Конрад Аденауер Б. Втората вълна на демокрацията в Западна Европа И в Италия християндемократите са гарант за демокрацията. Подпомогнати от САЩ и Ватикана, те спират похода на кому- нистите към властта и 30 години са стожер на управлението. През 70-те години на XX в. се разгръща втора вълна на демокра- ция в Западна Европа. Авторитарните режими в Испания, Португалия и Гърция са заменени от парламентарни демокрации. тяхното Лудвиг Ерхард доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм Филм слайд № 4

5 3. Консерватизъм и бунтарство през 50-те и 60-те години
A. Страх от комунизма и ядрена война. Време на съмнения Петдесетте години на ХХ век са доминирани от духа на консерватизма в Германия, Италия и Великобритания. Само във Франция още от 1946 г. политическата система на Четвъртата република изживява криза и се раздира от противоречия. Въпреки политическата стабилност западноевропейците продължават да страхуват от комунизма, предстояща ядрена война и депресия. Шейсетте години са време на съмнения. През 1968 година негодуването на младежите от ограниченията се сблъсква с консервативното мнозин- ство, което не допуска промяна. Урок № 24 начало план на урока 1 2 Западноевропейците се радват на благоденствие 3 4 Б. Левицата се променя. Майските събития през 1968 г. В Западна Германия социалдемократите се отказват от марк- сизма и влизат в коалиция с християндемократите ( ). Във Великобритания Лейбъристката партия се връща на власт между 1964 и 1970 година. Голисткото движение във Франция не дава шанс на левите партии. Между 1958 и 1969 г. Дьо Гол оглавява новата Пета република и превръща Франция в президентска република. Майските събития, 1968 г. доку- менти В. Западноевропейците се радват на благоденствие Имат работа и социална защита, сменят колите си, прекарват отпуската си в чужбина, живеят в удобни домове и се забавляват с телевизията. Жените вече не са само домакини и се включват по – активно в производството и обществения живот. За това им помагат университетските дипломи и противозачатъчните хапчета. изобра- жения изобра- жения Филм Филм слайд № 5 Дьо Гол

6 ........ 4. Трудните десетилетия на 70-те и 80-те години ........
A. Кризата на 70-те години Кризата на 70-те години е провокирана от външни фактори, но се задълбочава от вътрешните проблеми: бързо нарастване на доходите, пренасищане на пазара и огромни социални разходи. В повечето държави, на левите политици се пада задачата да се справят с безработицата и да създадат условия за растеж, без да посягат на социалните придобивки. Западът се бори и с терористични организации, които извършват атентати срещу политици и мирни граждани. Урок № 24 начало план на урока 1 Б. Триумфът на неолиберализмът Въпросът за ролята на държавата е водещ през 80-те години. Британският пре- миер Маргарет Тачър настоява за свиването й, докато френският президент Франсоа Митеран извършва закъснял социалистически експеримент. След провала му неолиберализмът триумфира в цяла Западна Европа. Правителствата преминават от регулиране и субсидиране към ограничена подкрепа за икономиката, от осигуряване на пълна заетост към контрол на инфлацията. 2 3 4 Маргарет Тачър В. Интеграцията и навлизането на зелените партии Икономическата стабилност е укрепена от развитието на европейската интеграция. Докато Във Великобритания и ФРГ управлението преминава в десницата, то в Италия и Франция идва на власт левицата. Вотът за комунистическите партии рязко спада за сметка на движението за опазване на околната среда и ядрено разоръжаване. Зелените са новост в политиката, но те бързо набират привърженици и влизат в парламентите. Основните европейски демокрации изграждат стабилни политически системи, ефективни иконо- мики иблагоденстващи общества. Те не воюват помежду си, а са партньори в различни регио- нални организации. Умерените десни и леви партии изолират крайните елементи, а кризите не връщат западната част към бедността и депресията. доку- менти изобра- жения изобра- жения Франсоа Митеран Филм слайд № 6

7 Документи: 1. „С Аденауер за мир, свобода и единство на Германия. Затова гласувай за ХДС“- Плакат от кампанията  на християндемократите за първите избори във ФРГ през 1949 г. Парламентът избира Конрад Аденауер за първи канцлер с един глас мнозинство. От самото  начало неговата политика цели изграждане на силна и просперираща ФРГ, трайно обвързана със свободния свят, и оставя обединението с комунистическата партия на втори план. Той управлява страната до 1963 г. 2. Държавата на благоденствието- Тази концепция води своето начало от доклада на британския политик лорд Бевъридж от 1942 г. за социална защита и добруване на гражданите „от люлката до гроба“ чрез премахване на привилегиите и въвеждане на система за обществено осигуряване. В резултат е създадена Националната здравна служба на Великобритания за безплатно здравеопазване и се осигуряват средства за отпуск по майчинство, помощи при безработица и пенсии за старост.Останалите западноевропейски страни следват британския пример.Те реорганизират данъчните си системи, поемат в свои ръце контрола на ключови предприятия и сектори ,планират развитието, отварят работни места, полагат грижи за здравеопазването и образованието, за социално слабите и пенсионерите.Чрез тази „пиха революция“ капиталистическата система е преобразена при минимален риск от социално недоволство. 3. Лейбъристите на Климент Атли- празнуват победата на парламентарните избори във Великобритания през 1945г. Срещу тяхното мнозинство от 393 депутати в Камарата на общините консерваторите разполагат с едва 197. Лейбъристите извършват многобройни национализации: на „ Банк ъф Ингланд“, жп транспорта и телекомуникациите, въгледобива, газо- и електроснабдяването. Урок № 24 начало план на урока 1 2 3 4 доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм слайд № 7 Климент Атли

8 Документи: 4. Германското икономическо чудо
Ние отричаме т нар. държава на всеобщото благоденствие и всеобщото колективистично социално осигуряване не само защото това привидно толкова благонамерено опекунство създава зависимост, която в крайна сметка отглежда зависими хора и убива свободолюбивото гражданско съзнание, но и защото този начин на самоограничаване, т. е отказът от човешка отговорност чрез накърняването на индивидуалната воля за изява неминуемо поражда спадане на стопанската производителност като цяло... Там , където функциите на пазара са изместени от разпо-режданията на функционерите, а конкуренцията - от една управляваща бюрокрация, там с подобряването на производителността и напредъка е свършено.   Лудвиг Ерхард, реч от 1957 г. 5. Убитият Алдо Моро, открит в кола в центъра на Рим. Той е италиански политик, християндемократ, петкратен министър-пред- седател на страната между 1963 и 1976 г. През 1978 г. е отвлечен от крайнолявата терористична организация „Червените бригади“и убит след 55 дни в плен. Сред големите терористични организации в Европа са наци- оналистическите ИРА (Великобритания) и ЕТА (Испа- ния) и крайнолевите „Фракция Червена армия" (фРГ). И ,17-и ноември“ (Гърция) 6. Майските събития, 1968 г.- Недоволни от условията, старите програми и методи на преподаване, френските студенти окупират университетите. Те са повлияни от левите идеи и издигат и политически лозунги срещу президен-та Дьо Гол, ограниченията, бедността и войната във Виетнам. Сбъците с по-лицията в Париж им спечелват подкрепата на работниците, които обявяват обща стачка. Резултатите от събитията са: реформа в образованието, пови-шаване на заплатите, спад на авторитета на Дьо Гол, който се оттегля през 1969 г. Проправен е пътят на насилието в политиката и са положени осно-вите на зелените движения. Урок № 24 Фолксвагенът е сред символите на германското икономическо чудо. « видео начало план на урока Лудвиг Ерхард 1 2 3 4 Тялото на убития Алдо Моро в багажника на червено Renault 4 на виа Каетани. Майските събития през 1968 г. доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм Слайд № 8

9 тански политик и първата жена, изпълнявала функ-
Изображения Урок № 24 начало план на урока 1 2 3 4 Маргарет Хилда Тачър или Баронеса Тачър от Кестевен (13 октомври 1925 – 8 април 2013) е бри- тански политик и първата жена, изпълнявала функ- циите на министър-председател в Обединеното кралство – позиция, която тя заема от 4 май 1979  до 28 ноември 1990 г. Тя е лидер на Консерватив- ната партия от 1975 г. до края на премиерството си. Още преди да дойде на власт, тя е наричана  Желязната лейди в съветската пропаганда – проз- вище, останало до днес. Член е на Ордена на жартиера и Ордена за заслуги. Франсоа Митеран  френски политик, президент на Франция от 21 май  1981 до 17 май 1995. Участва във Втората световна война. През 1940 г. е ранен и пленен. В края на 1941 г. успява да избяга, връща се във Франция и влиза в Съпротивата. През 1944 г. е избран за генерал-секретар по делата с военнопленниците във временното правителство на генерал Шарл дьо Гол. доку- менти Доку- менти изобра- жения Филм слайд № 9

10 Защо Германската индустрия процъфтява след войната,
Вид е оФилм Урок № 24 Защо Германската индустрия процъфтява след войната, Божидар Димитров мин Създание ФРГ и ГДР (1949) мин Микс от изказвания на Тачър – „Телеграф“ видео, 1.59 мин Визитите на френските президенти у нас, 1,55 мин начало план на урока 1 2 3 4 доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм слайд № 10


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ"

Сходни презентации


Реклама от Google