Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Сортиране на записите. Филтриране на записите, видове филтри

Сходни презентации


Презентация по темата: "Сортиране на записите. Филтриране на записите, видове филтри"— Препис на презентация:

1 Сортиране на записите. Филтриране на записите, видове филтри

2 1. Сортиране на записи Възходящо – Ascending Низходящо – Descending
От меню Home – Sort&Filter

3 От падащия списък до името на полето
След избора, се появява икона, която показва в какъв ред е приложено сортирането Възходящ ред Низходящ ред

4 За премахване на сортирането – бутон Remove Sort

5 2. Филтриране Извършва се при използване и на таблица, и на форма;
Извършва се при използване и на таблица, и на форма; Командите за филтриране се намират в панела Sort&Filter в меню Home; Може да се задават сложни условия, които зависят едновременно от няколко полета;

6 За да установите дали даден филтър е приложен, отбележете иконата в заглавието на колоната;
Бутон за филтриране означава, че е приложен филтър.

7 А) Пример: Филтър за текстово поле в таблица
1. Изберете и изчистете квадратчета за отметки, за да покажете стойности, намерени в колоната от данни; 2. Използвайте разширени критерии, за да намерите стойности, които съответстват на точно определени условия; 1 2

8 Б) Пример: филтър за числово поле в таблица
В диалоговите прозорци се съдържат текстови полета за доуточняване на условието за филтриране.

9 В) Пример: филтър във форма

10 Филтрирането и сортирането оказват влияние само на това, което се визуализира, без да се отразява на данните, съхранявани в БД.

11 Благодаря за вниманието!


Изтегли ppt "Сортиране на записите. Филтриране на записите, видове филтри"

Сходни презентации


Реклама от Google