Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
Урок № 15 начало план на урока ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ за ДЕВЕТИ клас 1 А-В 1 Г,Д 2 3 доку- менти изобра- жения 9.клас изобра- жения Филм слайд № 1

2 Технологии и общество в късната индустриална епоха
Раздел: Светът от Първата световна война до 1945 г. Урок № 15 Технологии и общество в късната индустриална епоха начало план на урока 1 А-В 1 Г,Д 2 1. Нови технологии и методи на производство 2. Демография и миграции 3. Социални промени 3 доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм Речник: Дирижабъл, Таблоид, Мениджър, Тейлъризъм, Трудова миграция, „Бели якички“. слайд № 2

3 Никола Тесла демонстрира радиопредаване
1. Нови технологии и методи на производство A. Автомобилостроенето след Първата световна война Първата световна война ускорява промените в индустрията. Автомобилостроенето се радва на небивал разцвет в САЩ. До края на 20-те години там са регистрирани над 26 млн. леки коли. Европейците изостават чувствително и на Стария континент се дви- жат пет пъти по-малко автомобили. Тона задава прочутият „Модел Т“ нa „Форд“. Европейските фирми „Остин“, „Рено“, „Фолксваген“ и други следват американския пример. Урок № 15 начало план на урока 1 А-В 1 Г,Д Фермерско семейство от Мичиган слуша радио,1930 г. Б. Разцвет на авиотранспорта Повече автомобили означава повече и по-добри пътища. Редовни автобусни линии свързват градове и села, а гражданската авиация – столици и континенти. След първия директен трансатлантически полет през 1919 г. и първата редовна въз- душна линия Амстердам – Лондон (1920) дирижабли и самолети превозват хора, поща и стоки между европейските страни и Америките. Водещи в авиобизнеса са германците, следвани от французи и британци. 2 3 доку- менти Таблоид от г. изобра- жения В. Развитието на комуникациите Опитът на пропагандата от годините на първия световен конфликт е добра основа за развитието на комуникациите. Радиото и илюстрованите таблоиди стават неизменна част от всекидневието. Те са средства едновременно за информация, забавление и обучение. Само във Великобритания до края на 20-те години са продадени над 6 млн. радиоапарата. изобра- жения Никола Тесла демонстрира радиопредаване Филм слайд № 3

4 Г. Фотографията, филмопроизводството, телефони, електричество
Развиват се фотографията и филмопроизводството. На сни- мки вестниците или на широкия екран хората виждат свои- те кумири и свикват с образите на политическите си лидери. Телефонната и електрическата мрежа се разширяват. Отвъд океана частната инициатива диктува изцяло напре- дъка, докато в Европа правителствата се стремят да контро- лират и направляват радиостанциите и авиотранспорта. Урок № 15 начало план на урока 1 А-В Фотоапарат от 1920г. 1 Г,Д 2 Д. Иновации в организацията и начина на производство Иновациите засягат организацията и начина на производ ство. Поточната линия на Хенри Форд е пренесена от САЩ в Европа. Тя подобрява качеството, стандартизира продукията и повишава специализациятa на работника. Конвейерът е в основата на масовото и по-евтино производство. Появява се и се налага фигурата на мениджъра. Различен от собственика, той е висококвалифициран служител, кой- то отговаря управлението и хода на стопанската дейност. В епохата на електрификация и механизация науката навлиза все по-широко в организирането на производството. Подобряването на ефективността му – от доставката на суровините до продажбата на готовия продукт, е основната задача на тейлъризма (наука за мениджмънта). 3 Хинденбург на първия си полет на 4 март 1936 г. доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм слайд № 4 Хенри Форд застанал до „Модел Т“

5 2. Демография и миграции A. Населението в световен мащаб достига 2 млрд. души Населението в световен мащаб продължава да расте и преми- нава границата от 2 млрд. души. Въпреки че в Европа загубите във войната са значими, европей- ците се увеличават с 36 млн. души – до 534 млн. души (1928). През 1940 г. най-многобройно население продължават да имат Германия (69,3 млн.), СССР (170 млн.), САЩ (132 млн.). Урок № 15 Улица Малбери по време на урбанизацията начало план на урока 1 А-В Б. Урбанизация Основните миграционни потоци са от селото към града. Навлизането на машините в земеделието и желанието на младите хора да се реализират в големите градски центрове, водят до ускорена урбанизация. САЩ и Великобритания са първите страни, в които повече хора живеят в градове, отколкото в села. Дори там, където процесът е по-бавен, селото все повече се обвързва с града, изпитвайки влиянието на градските нрави и мода. 1 Г,Д 2 3 В. Трудова миграция Немалка е и трудовата миграция. Във Франция работят над 1,5 млн. италианци, поляци и белгийци. Мигрантската вълна през океана се преориентира. След като САЩ прибягват до квотните ограничения, над 2,5 млн. европей- ци се насочват към Южна Америка – Бразилия и Аржентина. Повечето трудови мигранти се завръщат в страните си. Но милиони белогвардейци, германци, унгарци, арменци, гърци и българи, напуснали родните си места заради болшевиките или преначертаването на границите, няма къде да се завърнат. доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм слайд № 5 Мигрантска вълна от Германия към Америка

6 3. Социални промени A. Белите якички
Телефон от началото на 20-ти век A. Белите якички Очакваната от марксистите световна революция не се състоява. Макар богатството да остава неравномерно разпределено, разликите между прослойките се стесняват. Заслуга за това имат т.нар. бели якички – високообразовани и квалифицирани служители, които не работят зад машини, а в офиси. Те полагат добре платен умствен труд и в облеклото и поведението си се доближават до средната класа. Урок № 15 начало план на урока 1 А-В 1 Г,Д Б. Подобряват се условията на труд От друга страна, и условията на труд се подобряват. Правителствата въвеждат някои социални придобивки. Масовото производство на стоки за бита и конфекцията дават възможност и на по-бедните да влязат в универсалните магазини и да се сдобият с някоя от доско- рошните стоки на лукса: хладилник, телефон, по-хубава дреха. Работниците са въвлечени в установяващото се консуматорско об- щество. Намаляването на работната седмица освобождава време за отдих и забавления. То прави по-поносимо отегчението от еднооб- разните действия на конвейера. 2 3 В. Развлечения Най-достъпните развлечения са киното и спортът. Хората тренират или посещават състезания по колоездене, ръгби, бокс и футбол. Само тенисът, полото и голфът остават привилегия на богатите. Наред със стадионите и плувни басейни популярни места за посе- щение стават паркове, музеи, концертните зали и библиотеките. Грамофонът допринася за разпространението на популярната джаз музика и прави възможни масовите забави. доку- менти Грамофон изобра- жения изобра- жения Филм слайд № 6

7 1. Неравномерно развитие
Документи: 1. Неравномерно развитие Промяната не е еднаква навсякъде. Земеделските страни от Южна и централна Европа почти не са засегнати от нея. Дори в индустриалните страни процесът на рационализация засегна определени сектори на икономиката… Във Франция… модернизацията бе ограничена до текстилната промишленост в северната и североизточната част на страната. Във Великобритания опасна пропаст зейна между по-новите индустрии, като електрическата, химическата и автомобилната, в които оборудването бе най-съвременно и методите на производство – рационализирани, и по-старите отрасли на въгледобива и текстила… Дори в Германия инфлацията от 1923 г. стимулира концентрацията и картелизацията на индустрията. С. Хюс и Дж. Уилкинсън. „Съвременна Европа. История“, 2001 г. Урок № 15 начало план на урока 1 А-В 1 Г,Д 2 3 2. Жената през 20-те и 30-те години на XX в. Следвоенният период е време на демократизиране на нравите и еманципация на жените. Те не само получават избирателно право в повечето европейски страни все повече работят извън дома и изглеждат различно. По улиците на големите европейски градове се срещат късо подстригани, с по-къси поли и предизвикателен грим момичета. Те пушат и карат коли, излъчват сексапил и демонстрират независимост. Свидетелство за промяната е следният репортаж от „Мейн стрийт“ на Синклер Луис за в. „Нейшън“ от далечната 1924 г.: „Две провинциални момичета с работнически произход в добре ушити поли, копринени чорапи, обувки, каквито не могат да се купят никъде в Европа, с обикновени блузи, къса прическа и очарователни сламени шапки имаха откровено цинично изражение… Бащите на двете момичета са чехи, стари консерватори…, които не могат две думи накръст да кажат на английски. И все пак, за едно поколение, вижте децата им – истински кралици“. доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм слайд № 7

8 3. Лондонска улица по време на коледно пазаруване, 1934г.
Документи: 3. Лондонска улица по време на коледно пазаруване, 1934г. Консумативната култура в Англия започва да се развива още през XVI в. Тогава се заражда разбирането, че човек трябва да си купува не само необходимите за преживяване стоки, но и неща, които „правят живота по-хубав“. Възходящото развитие на индустрията и увеличаването на работните места се отразяват и върху нарастването на заплатите. След Първата световна война все повече хора в града могат да си купят и стоки, смятани дотогава за луксозни и недостъпни за масите. Урок № 15 начало план на урока 1 А-В 1 Г,Д 2 3 2. Средна класа По-голяма част от населението след войната проявява аспирациите на средната класа: собствено жилище, спокойна семейна обстановка, повече занимания в свободното време, домашен комфорт и домакински уреди. Силата на радиоразпръскването с помощта на Би Би Си пренася забавлението и обучението в частното пространство на дома. За младите мениджъри, служители, учители, квалифицирани работници и другите членове на професионалните групи на „белите якички“ двайсетте години не се оказват толкова лошо време: цените падат, квартирите се наемат по-лесно и при по-свободни условия, възможностите за прекарва- не на свободното време са повече. Кенет Морган и др., „Оксфордска история на Великобритания“, 1999 г. доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм слайд № 7

9 Изображения: Таблоид от 1920г. Фотоапарат от 1920г.
Урок № 15 начало Фотоапарат от 1920г. план на урока 1 А-В 1 Г,Д 2 Фермерско семейство от Мичиган слуша радио, 1930 г. 3 Улица Малбери по време на урбанизацията Таблоид от 1920г. Хинденбург на първия си полет на 4 март 1936 г. доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм Хенри Форд застанал до „Модел Т“ Мигрантска вълна от Германия към Америка Слайд № 8

10 Изображения: ... Телефон от началото на 20-ти век Грамофон и куче 2
Урок № 15 Телефон от началото на 20-ти век начало план на урока 1 А-В 1 Г,Д 2 Грамофон и куче 3 доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм слайд № 9

11 Първите автомобили – 4.35мин. 0.20 мин.
Вид е оФилм Урок № 15 начало Първите автомобили – мин мин. план на урока Дирижабъл “Хинденбург” - Мигове от катастрофата мин. 1 А-В 1 Г,Д 2 3 доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм слайд № 10


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ"

Сходни презентации


Реклама от Google