Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

АКСТЪР 2009 Архитектура, интегрируемост, оперативна съвместимост

Сходни презентации


Презентация по темата: "АКСТЪР 2009 Архитектура, интегрируемост, оперативна съвместимост"— Препис на презентация:

1 АКСТЪР 2009 Архитектура, интегрируемост, оперативна съвместимост
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ. СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР АКСТЪР 2009 Архитектура, интегрируемост, оперативна съвместимост

2 Цел на презентацията Архитектурата на комплекса АКСТЪР-2009
Възможности за интегриране с други приложения Възможностите за интегриране със системите на е-правителство Новости и новите “деца” от фамилията програмни продукти АКСТЪР

3 Какво е АКСТЪР е-управление е-администрация е-кадастър
Група от специалисти по информационни технологии с ядро в Технически университет-София Фамилия от повече от 20 програмни продукта за нуждите на “BACK”, “FRONT”, “WEB” и “GIS” ОФИС с приложение в: е-управление е-администрация е-кадастър е-инженерна инфраструктура е-сигурност

4 С комплекса АКСТЪР работят:
ОБЩИНИ: 130 София + 20 района; Пловдив + 6 района; Бургас + 4 района Сливен, Благоевград, Монтана, Враца, Ловеч, Кнежа, Созопол и много други. ОБЛАСТНИ АДМИНИСТРАЦИИ: 11 Министерства: 2 , Агенции: 2 Други: АКБ-ФОРЕСТ, Мини Марица Изток ЧЕЗ-България

5 Архитектура на АКСТЪР-2009

6 Ядро на системите

7 Приложен слой (елементи)
Приложен слой (елементи)

8 Приложения

9 АКСТЪР “ГИС ОФИС” Регулация` Кадастър Много други Сгради Релеф

10 СФЕРА НА ПРИЛОЖЕНИЕ Кадастър и ТСУ Улично осветление ГИС на община
ГИС на област ГИС на регион АКСТЪР ГИС ОФИС

11 Архитектура на системата
АКСТЪР ГИС ОФИС 11

12 Основни възможности Въвеждане на съществуващите цифрови карти на общината Интегрирането на картите с информацията в общинските регистри. Използване на геореферирана информация за анализи и вземане на решения Публикуване на геоинформация за общината в Интернет Реализация на проекти свързани с екология, транспорт, образование и др. АКСТЪР ГИС ОФИС

13 Графични слоеве Много други.. Кадастър Паро- и газопреносна мрежа
Регулация Телефонна мрежа Лесоустройствен план Пътна инфраструктура Застроителен план Екология Улично осветление Градски транспорт Водопровод Много други.. Канализация Слаботокова мрежа Силнотокова мрежа АКСТЪР ГИС ОФИС 13

14 Потребители и права АКСТЪР ГИС ОФИС

15 Тримерен модел Възможности
Изграждане на тримерен модел по данни от преки измервания Въвеждане на структурни линии, линии на прекъсване и други Изчислява обем на повърхнини, разлики между две повърхнини и визуализация на изкопи и насипи Надлъжни и напречни профили на повърхнината Автоматично се създават хоризонтали Тримерна интерактивна визуализация на получения теренен модел АКСТЪР ГИС ОФИС 15

16 Тематични карти Системата разполага с мощен апарат за създаване на тематични карти Картите могат да бъдат оцветени в различни цветове в зависимост от стойностите както на графичните данните така и на семантичната информация Потребителят има възможност чрез лесни за работа диалози да задава сложни условия за всяко поле от данните Така получените тематични карти могат лесно да се отпечатат или да се пренесат в други системи АКСТЪР ГИС ОФИС 16

17 Тематични карти АКСТЪР ГИС ОФИС

18 Улично осветление АКСТЪР ГИС ОФИС

19 Основни възможности Паспортизация на елементите на уличното осветление – стълбове, кабелни трасета, осветители, касетки Следене на провежданите ремонтни дейности и прогнозране на следващи ремонти Създава богат набор изходни документи – справки, баланси и други АКСТЪР ГИС ОФИС 19

20 ГИС АКСТЪР ОФИС - Oпции Безплатно обучение
Пробна експлоатация за срок от 2 месеца Разсрочено плащане за период от две години Безплатно конвертиране на съществуващите към момента данни

21 АКСТЪР Местни данъци и такси
СФЕРА НА ПРИЛОЖЕНИЕ Регистрация на декларации (по чл. 14, 17, 54, 61, 32, 49, 117), заявления и други документи Генериране и осчетоводяване на задълженията Приемане на всички видове плащания Справки, отчети, анализи АКСТЪР Местни данъци и такси

22 Архитектура на системата
АКСТЪР Местни данъци и такси 22

23 АКСТЪР Местни данъци и такси
23

24 Възможности на системата
Пълно съответствие със ЗМДТ Удобства за работа Богати възможности за дефиниране на права и роли на служителите Пълна история на всички редакции на данни Възможност за възстановяване на състоянието на данните към даден момент Защита на данните и автоматично архивиране АКСТЪР Местни данъци и такси 24

25 Миграция на данните Специални инструменти за анализ на некоректно натрупаните данни Средства за посочване и отстраняване на грешките в интерактивен режим Съхраняване на направените изменения за бъдещи анализи. АКСТЪР Местни данъци и такси 25

26 Внедряване – 5 работни дни
1. Сключване на договор ден /понеделник/ 2. Обучение на служителите ден /вторник/ 3. Инсталиране на тестова версия и реална практическа работа с нея ден /сряда/ 4. Миграция на данните 2 дни/четвъртък и петък/ 5. Начало на работа в понеделник на следващата седмица АКСТЪР Местни данъци и такси 26

27 АКСТЪР МДТ - Oпции Безплатно обучение
Пробна експлоатация за срок от 2 месеца Възможност за разсрочено плащане

28 АКСТЪР WEB АДМИНИСТРАТИВНИ РЕГИСТРИ
АКСТЪР ОФИС АКСТЪР ТЪРГОВИЯ АКСТЪР НАЕМИ АКСТЪР ИМОТИ

29 Свързаност и оперативна съвместимост
ГРАО Свързаност и оперативна съвместимост АКСТЪР е-подпис АКСТЪР МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ АКСТЪР WEB РЕГИСТРИ АКСТЪР ОФИС АКСТЪР ТЪРГОВИЯ АКСТЪР КАСА АКСТЪР НАЕМИ АКСТЪР ИМОТИ АКСТЪР НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АКСТЪР ОБЩИНСКИ ВЗЕМАНИЯ

30 Интегрируемост Всеки модул на системата разполага с програмен интерфейс за предоставяне на данни на други системи Всеки модул получава данните, които са му необходими от другите модули Структурата на данните, които се обменят е проста и е описана формално Осигурена е защита на данните

31 Оперативна съвместимост
Централен възел АКСТЪР ОФИС АКСТЪР Комуникатор ДАННИ АКСТЪР ИМОТИ ОDX AРХИМЕД АКСТЪР ГИС АКСТЪР КОМУНИКАТОР BDML, ПРОГРАМЕН ИНТЕРФЕЙС Портали ПИСЕО ПИСЕО Комуникационен клиент Комуникационен клиент АКСТЪР ХХХ ЦЕНТРАЛЕН СЪРВЪР на е-правителство

32 АКСТЪР WEB ОФИС ЦЕЛ: Осигурява пълноценен WEB достъп до документобооротната система АКСТЪР ОФИС ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: За свързване на кметства и отдалечени офиси посредством нискоскоростен Интернет АКСТЪР WEB ОФИС

33 АКСТЪР WEB УСЛУГИ 30 WEB УСЛУГИ за областна администрация

34 АКСТЪР 2009 Намалява хаоса Намалява инсултите Намалява инфарктите
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ. СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР АКСТЪР 2009 Намалява хаоса Намалява инсултите Намалява инфарктите


Изтегли ppt "АКСТЪР 2009 Архитектура, интегрируемост, оперативна съвместимост"

Сходни презентации


Реклама от Google