Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Многогодишна финансова рамка г.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Многогодишна финансова рамка г."— Препис на презентация:

1 Многогодишна финансова рамка 2021-2027г.

2 Европейският съюз е едно голямо семейство
Европейският съюз е едно голямо семейство Голямото и амбициозно семейство има нужда от голям и амбициозен бюджет

3 €1,324,089,000,000

4 Какво означава това за България?
Какво означава това за България?

5 Митът за спирането на европейските средства след 2020г. е разбит!
Това е най-високият бюджет за регионално развитие, инфраструктура, околна среда и заетост след присъединяването на страната ни към Европейския съюз.

6 Митът за скъпата Европа е разбит!
През 2019г. вноската на България в ЕС се равнява на 1 млрд. лв. Очакваме 4 млрд. лв. междинни плащания за тази година. Инвестицията на България в ЕС се възвръща четирикратно.

7 1. Бюджетът на ЕС е гравитацията, която държи Европа заедно
€378 млрд. за кохезия в ЕС (€47.5 млрд. повече от предложението на Комисията). Близо 18 млрд. лв. за България (3,4 млрд. лв. повече) Средно по 2,500 лв. на глава от населението

8 2. Земеделието е потенциалът на малките населени места
Над €383 млрд. за земеделие (59 млрд. евро повече). Само до 2020г. страната ни разполага с над 4.8 млрд. лв. за подкрепа на земеделци, фермери и производители.

9 3. Инфраструктурата е кръвоносната система на градовете ни
€17.7 млрд. за пътна, железопътна, енергийна и градска инфраструктура чрез Механизма за свързване на Европа (над 5 млрд. повече). Към момента големите ни инфраструктурни проекти възлизат на над 3.5 млрд. лв.

10 4. Младите хора и предприемачеството са гръбнакът на регионите ни
€41 млрд. за програма „Еразъм+“ (три пъти по-висок бюджет). Само за една година програмата подкрепя 13,000 ученици, студенти, стажанти и други участници в страната ни.

11 5. Индустрията и иновациите са ракетата носител на България
5. Индустрията и иновациите са ракетата носител на България €120 млрд. за иновации чрез програма „Хоризонт Европа“ (два пъти по-висок бюджет). Сегашната програма е инвестирала в българските университети и компании 155 млн. лв. Програма InvestEU, наследникът на ЕФСИ, разполага с бюджет от €14 млрд. Очакваме ЕФСИ да отключи 3.5 млрд. лв. инвестиции в страната.


Изтегли ppt "Многогодишна финансова рамка г."

Сходни презентации


Реклама от Google