Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
Урок № 14 начало план на урока ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ за ДЕВЕТИ клас 1 2 3 4 доку- менти изобра- жения изобра- жения 9.клас речник Филм слайд № 1

2 Световната икономика в криза
Раздел: Светът от Първата световна война до 1945 г. Урок № 14 Световната икономика в криза начало план на урока 1 2 3 1. Земеделската криза и спадъкът при суровините. 2. Разпространяване и прояви на кризата. 3. Протекционизъм и излизане от златния стандарт. 4. Социална цена и реакция на кризата. 4 доку- менти изобра- жения изобра- жения речник Филм Речник: Кредитор, Фалит, Мораториум, Закона"Смут-Холи“, Златен стандарт, Автаркия, ”Новият курс“ на Рузвелт. слайд № 2

3 1. Земеделската криза и спадъкът при суровините.
A. САЩ най-мощната индустриална страна През 1919 г. САЩ са най-мощната индустриална страна и най-големият банков кредитор в света. По време на войната Великобритания и Франция задлъжняват на съюзника си и за да обслужват своите кредити, се нуждаят от репарациите, които Германия и Австрия им изплащат. Победените също зависят от американски кредити и пазари. Когато през лятото на 1928 г. американските банки започват да изтеглят парите си от Европа, тази взаимна зависимост се оказва фатална. Как се срива съвременната икономика и кои са пътищата за излизане от този срив? Урок № 14 начало Съединените щати в своето най-голямо те-риториално разширение от 1898 до 1902 г. план на урока 1 2 3 4 Б. Земеделската криза Допълнително напрежение внасят проблемите в земеделието, дължащи се на свръхпроизводството. Цените на храните падат главоломно, фермерите фалират и несъстоятелността им води до свиване на потреблението и индустрията. В. Спадъкът при суровините Същевременно технологичният напредък и повишаването на производителността на труда в Европа и САЩ подби- ват цените на суровините. Петролът все повече измества въглищата, изкуствените торове – естествените, синтетичните материали - гумата. Своите традиционни пазари губят износители на суровини и хра- ни като Малайзия (гума), Чили (торове), Аржентина (говеждо). Борсовият срив на "Уолстрийт" от 29 октомври 1929 г. хвърля света в невиждана криза, известна като Голямата депресия. доку- менти изобра- жения изобра- жения речник Филм слайд № 3

4 2. Разпространяване и прояви на кризата
A. Възстановяване от последиците на войната След период на бавно възстановяване от последиците на Първата световна война, от средата на 20-те год. на XXв. световната икономика отбелязва съществен растеж. Той е почувстван най-вече в Германия. С помощта на щедрите американски инвестиции страната изплаща редовно репарациите и развива промишлеността си. Б. Прояви на кризата Депресията в САЩ, настъпва и слага край на краткия икономически подем на страната. До 1932 г. безработицата в Германия обхваща 32% от трудоспособното население, а спадът на промишлено- стта е 50% в сравнение с 1929 г. Най-голямата австрийска банка - "Кредитанщалт", обявява фалит през май 1931 г. Тя финансира две трети от производството в страната и контролира 70% от банковите активи. Само през юни и юли 1931 г. германската държавна "Райхсбанк" губи еквивалента на два милиарда долара в злато и валута поради паниката на вложителите. Наложения от президента Хувър едногоди- шен мораториум върху репарационните плащания Германия и Австрия не успяват да се възстановят. Провалът им повлича Великобритания (14% спад) и Франция (29% спад). Кризата води до трайна поли- тическа нестабилност във Франция и въз- ход на тоталитарните идеологии в Германия. Урок № 14 начало план на урока 1 2 3 4 Безработицата в САЩ за периода 1910 – 60 г., годините на Голямата депресия са в червено. доку- менти изобра- жения изобра- жения речник Филм Филм слайд № 4

5 3. Протекционизъм и излизане от златния стандарт.
A. Законът "Смут-Холи" На 17 юни 1930 г. Конгресът на САЩ гласува закона "Смут - Холи, "с който въвежда митнически тарифи за чуждестранните стоки. Целта е да бъдат предпазени американските индустриалци и фермери, но ефектът е унищожителен за световната търговия, а чрез нея – и за глобалната икономика. Урок № 14 начало Б. Слабо засегнатите страни Слабо засегнати от кризата остават държави като Китай – предимно земеделска страна, която разчита на огромния си вътрешен пазар, и СССР. Болшевиките откъсват напълно държава си от света. Чрез колективизация и национализация и индустриализация те подлагат народа си на огромен кървав социално – икономически експеримент. Човешката му цена остава задълго скрита и чуждите наблюда- тели възхваляват успехите на режима в модернизацията на изостаналата техноло- гично съветска страна. план на урока 1 2 3 4 В. Излизане от златния стандарт Глобалната икономика понася удар след решението на Британския парламент от 21 септ.1931г. да се откаже от златния стандарт. Военен, политически и икономими- чески хегемон в продължение на векове, Великобритания на практика отстъпва водещата си позиция. До декември 1931 г. британският паунд се обезценява с 30% . До пролетта на 1932 г. още 20 държави последват Великобритания. В отсъствието на общ стандарт и регулатор монетарната политика става водеща за изпадналите в па- ника национални правителства. доку- менти изобра- жения Г. Начало на международно икономическо сътрудничество През 1933 г. 60 държави на световна икономическа конференция в Лондон, не успяват да договорят общи мерки срещу кризата. Едва 1936 г. Великобритания, Франция и САЩ поставят началото на между- народното икономическо сътрудничество, като договарят стабилизационна програма за валутите си. Стъпка в тази посока е и англо-американското търговско споразумение от 1938 г. изобра- жения Предизборен плакат от 1900г. на президе-нта Маккинли, стъ-пил върху златния стан-дарт и подкре-пян от народа. речник Филм Филм слайд № 5

6 4. Социална цена и реакция на кризата
A. Социална цена Депресията разрушава световната капиталистическа икономика. Държавите издигат помежду си митнически бариери и практикуват автаркия. Между 1929 и 1932 г. световното производство спада с 38%, а търговията - с 66%. През 1930 г. безработните в развития свят вече са 30 млн. души, обреченина глад и мизерия. Увеличават се социалното разслое- ду обществените класи. Броят на браковете и раждаемостта спадат , рязко се увеличават самоубийствата. Урок № 14 начало план на урока 1 Безработни мъже на опашка пред обществена кухня 2 3 Б. Реакция на кризата Първоначалната реакция на управляващите е да намалят публичните разходи и да балансират държавните бюжети. Оказва се, че капитали- змът не се коригира сам и кризата се задълбочава. Според британския икономист Джон Мейнард Кейнс проблемът не не е в прекомерното предлагане, а в липсата на търсене. Той настоя- ва правителствата да насърчават потреблението, като увеличават па- ричната маса, намалят лихвените проценти и насърчат инвестициите. Според Кейнс, за да осигурят работа за хората, държавите трябва да финансират големи инфраструктурни проекти, както и да изгладят неравенствата чрез по-справедливи данъци. Спадът на безработицата би довел до увеличаване на потреблението и икономическо възстано- вяване дори с цената на бюджетен дефицит. Идеите на Кейнс са много популярни след Втората световна война, но програми с подобно съдържание подпомагат възстановяването на САЩ ("Новият курс" на президента Рузвелт), Германия и Япония. Въпреки усилията кризата е окончателно преодоляна едва благодаре ние на военновременната икономическа мобилизация след 1939 г. 4 доку- менти изобра- жения изобра- жения речник Филм слайд № 10 Ескалиращата безработица води до масови протести

7 Флоранс с децата си в шатра край градчето Нипомо, Калифор-
Урок № 14 начало план на урока 1 2 3 4 Флоранс с децата си в шатра край градчето Нипомо, Калифор- ния по време на Голямата депресия. Тя е едва на 33 години, но тежкият начин на живот се е отпечатъл върху лицето ѝ. Снимката Migrant Mother е една от най-известните снимки от времето на Голямата депресия. доку- менти изобра- жения изобра- жения речник Филм слайд № 6 Флоранс с две от децата си.

8 Документи: Версайската система и икономиката
Мирният договор не направи нищо за икономическото възстановяване на Европа, нищо, за да превърне победените страни в добри съседи, за да укрепи новите държави ... В Париж не бе постигнато съгласие за подобряване на влошените финанси на Франция и Италия, за синхронизиране на системите на Европа и Новия свят... Клемансо мислеше как да задуши икономически врага, Лойд Джордж - как да сключи приемлива сделка, а американският президент - как да не престъпи справедливостта... Единственият въпрос, който не привлече внимание... бе икономиката на Европа... Версайският договор пренебрегва стопанската солидарност в Европа. Прицелил се в икономиката на Германия, той заплашва просперитета на самите съюзници. - Джон Мейнард Кейнс, "Икономически проблеми на мира", 1920 г. Нестабилната основа на американския просперитет Президентът Хувър беше символът на просперитета. Всеки отделен човек се стремеше към богатство, без да се страхува за бъдещето, без да изпитва завист към съседа си, и всички заедно щяха да стигнат до целта. Каква беше тази цел? Къде щяха да спрат?... Никой не задаваше тези въпроси. Да се мисли, беше подозрително, опасно, зловредно. Богати и бедни играеха на борсата. Котировките на акциите на Steel бяха 200, после - 220, после - 250, и всяка сутрин, разгръщайки вестника, всеки американец се виждаше малко по-богат от предния ден... Всъщност от началото на 1929 г. системата се намираше в нестабилно равновесие. "Хувъровият просперитет" беше построен не върху реални основи, а върху крехки надежди. Всеки беше троен не върху реални основи, а върху крехки надежди. Всеки беше накупил имущество над финансовите си възможности. Напористи продавачи бяха принудили презадоволени хора да желаят безкрай. - Андре Мороа, "Американски строителни площадки", 1933 г. Ефектите на кризата във Великобритания Влакът ме понесе надалеч, през чудовищната панорама от хълмове, шлака, комини, купища старо желязо, смърдящи канали и кал... На излизане от града покрай нас се нижеха редици малки сиви къщички... В задния двор на един от тези коптори, направо върху каменните плочи, беше коленичила млада жена и ръчкаше с пръчка отвора на оловна тръба за мръсна вода... Имах време да я огледам добре - престилката й от зебло на чувал, тромавите налъми, почервенелине й от студа ръце. Тя вдигна поглед към преминаващия влак и очите ни почти се срещнаха. Кръглото й лице бе бледо и изтощено, лице на 25-годишно момиче, което прилича на 40-годишна жена, помятала безброй пъти и смазана от труд. За частица от секундата улових изражението й - най-скръбното, отчаяно изражение, което съм виждал някога, и си дадох сметка, че бъркаме, като смятаме, че хората от гетата не усещат нещата като нас, че след като са родени там, не могат да си представят нищо друго освен гета. В това лице имаше нещо повече от нямото страдание на животно. Тя знаеше отлично какво се случва с нея. - Джордж Оруел (британски писател), "Пътят към кея на Уигън", 1937 г. Животът в градовете на CCCP Трудно е да си намериш жилище. Първо трябва да представиш паспорт. "Комендантът" на дома ви записва в списъка на кандидатите за наематели. Чакането продължава месеци и години... Няма легла за всички членове на семейството: за легло се използват зимните дрехи, постлани на земята. Почти няма столове. Гардеробите са рядкост, а бюфет със стъклени витрини е непознат лукс. В тези жилища бълхите, дървениците и хлебарките се размножават бързо. - Спомен на жител на Смоленск от 30-те години на XX в. Урок № 14 начало план на урока 1 2 3 4 доку- менти изобра- жения изобра- жения речник Филм слайд № 7

9 Изображения: Голямата депресия Ню Йорк - финансовото сърце на САЩ г. Даване на безплатна храна на безработните. Цените на фармацевтичната продукция в САШ, 1928 – 1935 г. Урок № 14 начало план на урока 1 2 3 4 доку- менти изобра- жения изобра- жения речник Филм Слайд № 8

10 Речник: Кредитор - финансова институция или лице,
предоставящо определена сума назаем, която длъжникът трябва да върне с лихва (добавка). Фалит - изпадане в несъстоятелност на пред- приятие поради невъзможност да се изпла- щат задължения към кредитори. Мораториум - временно спиране на изпълня- ване на задължения по договор. Автаркия - Когато една държава разчита само на собствените си природни и човешки ре- сурси и вътрешния си пазар. Закона"Смут-Холи“ - Съединените щати започват търговска война през 1930 г., като повишава ставките на митата на повече от 20 хиляди вносни стоки. Златен стандарт - паричен стандарт, при който стойността на парите съответства на дадено ко- личество злато. При златния стандарт парите са или монети, съдържащи определено коли- чество злато, или банкноти, за които се гаран- тира замяната им със злато. ”Новият курс“ на Рузвелт – мерки от 1933 до 1938 г. за преодоляване на световната иконо- мическа криза чрез демократични методи – внимание към регулирането и планирането на бизнеса, увеличаване на държавните ангажи- менти в областта на социалното осигуряване и др. Урок № 14 начало план на урока 1 2 3 4 доку- менти изобра- жения изобра- жения речник Филм Снимката Migrant Mother е една от най-известните снимки от времето на Голямата депресия. слайд № 9

11 Вид е оФилм 3 1 2 4 слайд № 10 Урок № 14 начало план на урока доку-
менти изобра- жения изобра- жения речник Филм слайд № 10


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ"

Сходни презентации


Реклама от Google