Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
Урок № 27 начало план на урока ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ за ДЕВЕТИ клас 1 2 3 4 5 изобра- жения 9.клас изобра- жения Филм слайд № 1

2 Деколонизация и раждането
Раздел: Светът след Втората световна война Урок № 27 Деколонизация и раждането на Третия свят начало план на урока 1 2 3 1. Предпоставки и пътища към независимостта 2. Близкият изток 3. Северна Африка 4. Югоизточна Азия и Индокитай 5. Студената война и Движението на необвързаните 4 доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм Речник: Деколонизация, Империализъм, Арабската лига, Трети свят, Арабска лига, Мюсюлманска лига, Мандатна система, Декларацията „Балфур“, Женевска конференция, Движението на необвързаните държави.  слайд № 2

3 1. Предпоставки и пътища към независимостта
A. Предпоставки за упадъка на империализма Колониалните метрополии рядко упражняват пряка власт над отвъд- морските си територии. По-често управлението им се крепи на изгра- дени от самите тях местни елити. Краят на империализма се корени във възраждането на традицион- ни за тези елити културни идентичности, както и в утвърждаване на нови политически проекти, основани за национализма, либералната демокрация или социализма. Изтощението на Европа след Голямата депресия и двете световни войни, враждебността на СССР и САЩ към колониалната форма на управление и ролята на организации като ООН и Арабската лига също играят роля за упадъка на империализма. Урок № 27 начало Лого на Арабската лига план на урока 1 2 3 4 Б. Образуване на Третия свят Най-динамичният период на отхвърляне на чуждата власт протича в 2 фази, между 1945 и 1955 и 1956 и 1980 г. и обхваща Африка и Азия. В резултат от деколонизацията на политическата карта на света се по- явяват 90 нови държави. Те образуват т.нар. Трети свят. В. Независимостта на Индия Махатма Ганди повежда борбата за отделянето на най-богатата британска колония Индия още през второто десетилетие на 20 в. Наложен е принцип на гражданско неподчинение и ненасилие. След 1945 г. Великобритания е готова да напусне Индия. Индийски национален конгрес (партия оглавявана от Ганди) не печели доверието на мюсюлманите в страната обединени около ръководената от Мохамед Али Джина Мюсюлманската лига. Независимостта на Индия е извоювана през 1947 г. и е съпроводена с невиждани етни- чески и религиозни вълнения. Страната губи своята цялост – след масови кръвопроли- тия и размяна на население голяма част от мюсюлманите се отделят в нова държава – Пакистан. Конфликтът ескалира и през 1965, 1971 и 1999 г. се стига до нови войни. доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм слайд № 3 М.Ганди

4 Артър Джеймс Балфур - министър на външните ра-боти на Великобритания.
2. Близкият изток A. Мандатната система в бившите османски територии След Първата световна война Велико- британия и Франция осъществяват кон- трола си чрез мандатната система, одобрена от Обществото на народите. Под предлог, че подготвят бившите ос- мански територии за независимост, империите поделят ресурсите им и отлагат оттеглянето си. След края на Втората световна война Ливан, Сирия, Ирак и Йордания бързо получават независимост. Урок № 27 начало план на урока 1 2 3 4 Артър Джеймс Балфур - министър на външните ра-боти на Великобритания.  Б. Палестина и Израел Не такъв е случаят с Палестина. Още с декларацията „Балфур“ (1917) Великобритания се ангажира със създаването на еврейска държава в рамките на палестинския си мандат, но не спазва обещанието си. Съвременен Израел се ражда през май 1948 г., като не допуска формирането на палестинска държава. На свой ред арабските страни веднага оспорват правото му на съществуване. Противопоставянето между израелци и араби води до продължителни войни, насилие и дестабилиза- ция,които често надхвърлят границите на региона. доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм Филм слайд № 4

5 3. Африка A. Независимостта на Мароко, Тунис и Алжир
Франция дава независимост на Мароко и Тунис през 1956 г., но наличието на двумилионна френска общност в Алжир не позволява на метрополията своевре- менно да освободи тази територия. Между 1954 и 1962 г. Франция води кър- вава война с различни бунтовнически организации, най-изявената сред които е Фронтът национално освобождение. Участник в борбата е и философът революционер Франц Фанон ( ), чиято книга“Нещастни- ците на земята” добива голяма популярност сред борещите се за независимост народи на Азия и Африка. Алжир обявява независимост през 1962 г. Урок № 27 начало план на урока 1 2 3 4 Б. Централна, Източна и Южна Африка Първата свободна страна на юг от Сахара е Гана. Президентът ѝ Кваме Нкрума се пре- връща в символ на африканското единство. Процесът при колониите от Южна, Източна и Централна Африка не протича толкова гладко поради етнически, религиозни и икономически различия. Бунтът на Мау-Мау (въстаници от племето кикую) предизвиква жестоки репресии от британска страна и независимостта на Кения се отлага до 1963 г. доку- менти Кваме Нкрума изобра- жения изобра- жения Филм Филм слайд № 5

6 4. Югоизточна Азия и Индокитай
A. Индонезия Водачите на индонезийското антиколониално движение Сукарно и Мохамед Хата отхвърлят холандското предложение за съюз. След войната 1949 г. Индонезия извоюва независимостта си от Нидерландия. Следва я британската колония Малая през 1957 г. Урок № 27 начало Б. Френски Индокитай (Виетнам, Лаос, Камбоджа) Френски Индокитай (Виетнам, Лаос, Камбоджа) илюстрира тенденцията антиколониалните бор- би да се превръщат в политически и военни конфликти с участието на свръхсили. През 1954 г. виетнамците побеждават французите при Диен Биен Фу. На конферен- цията в Женева Виетнам е разделен по 17-ия паралел. Подкрепвн от Китай и СССР. Лидерът на Северен Виетнам Хо Ши Мин ( ) повежда борба да обединя- ване на страната под комунистическа власт. След войната ( ) отношения- та с Китай се влошават и Виетнам става верен съюзник на СССР в региона. план на урока 1 2 3 4 5. Студената война и Движението на необвързаните Хо Ши Мин A. Младите държави лавират между свръхсилите В условията на Студената война СССР и САЩ водят борба за влияние над антиколониалните движения и се месят в Третия свят. Едва отърсили се от опеката на европейските си господари, младите държави са принудени да лавират между свръхсилите. доку- менти Б. Движението на необвързаните държави (ДНД) Движението на необвързаните държави е опит за намиране на трети път. Началото е през 1955 г. с конференцията в Бандунг - Индонезия,а формално е основано през 1961 г. в Белград. Двигатели са президентите на Египет - Гамал Абдел Насър, на Индонезия – Сукарно, на Индия - Джавахарлал Неру. ДНД обединява повече от половината човечество, орга- низацията не се превръща в алтернатива на развитие, нито намалява тежестта на богатия Север. изобра- жения изобра- жения Филм слайд № 6

7 Документи: 1. Мохамед Карамчанд Ганди (1869 – 1948) е индийски политик, юрист и борец за граждански права, известен с името „Махатма” (от санскрит – „велика душа”). Произхожда от заможно семейство от касата на вайшите. Учи право във Великобритания. Повлиян е от идеите на Лев Толстой за нравствеността и ненасилието. Прекарва 20 години в Южна Африка, бори се против дискриминацията срещу индийците там и доразвива философията си за „сатяфраха” – ненасилствена съпротива. След връщането си в Индия бойкотира западната цивилизация, облича се семпло, живее аскетично. През 1930 г. организира „Похода на солта” срещу британските власти. Еднакво популярен сред индуси и мюсюлмани, Ганди е против разделението на страната при обявяването на независимостта и. На 30 януари 1948 г. е убит от индийски националист. Урок № 27 начало план на урока 1 2 3 4 доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм слайд № 7

8 Документи: 2. Африканско единство
Ясно е, че трябва да намериш наше собствено решение на проблемите си и е такова решение може да бъде само африканско единство… Поотделно накои от независимите африкански страни имат потенциала да забогатеят, други – не, но за всички е трудно да направят нещо смислено за гражданите си. Заедно обаче, чрез взаимопомощ, те ще постигнат много… Хлабава конфедерация, замислена единствено като средство за икономическо сътрудничество, няма да ни донесе така необходимото единство на целите. Само силен политически съюз може да допринесе за пълното ефективно оползотворяване на природните ни ресурси за благото на нашите хора. Днешната политическа обстановка в Африка едновременно окуражава и буди безпокойство. Окуражава, защото е хубаво да видим колко много национални флагове се появяват…, а буди безпокойство, защото континентът се изпълни с държави от всякакви размери и различни нива на развитие, слаби, в някои случаи направо безпомощни. Ако това ужасно раздробяване продължи, резултатите ще бъдат катастрофални за всички нас. Кваме Нкрума. „Говоря за свободата: Декларация за африканската идеология”,1961 г. Урок № 27 начало план на урока 1 2 3 4 доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм слайд № 8

9 До нея е президентът Кваме Нкрума. 6. Арабско единство
Документи: 4. Протестна молитва в индийския щат Джаму и Кашмир, юни 2016г. Разделянето на областта Кашмир между Индия и Пакистан води до конфликт, който не стихва и до днес. Мюсюлманското мнозинство от 10 млн. души се бори за присъединяване към Пакистан. 5. Кралица Елизабет II на официално посещение в добилата независимост през 1961 г. Гана До нея е президентът Кваме Нкрума. 6. Арабско единство Президентът на Египет Гамал Абдел Насър с първи президент на независим Алжир Ахмед Бен Бела, наричан ’’ баща на нацията’’, 1963г. две години по – късно Бен Бела е свален с преврат. 7. Бедността в страните от Третия свят Причините за бедността на Третия свят са много: корупция, преврати, войни, бързо нарастващо и слабо образовано население и външни дългове. Повечето страни развиват монокултурни стопанства и зависят от природните явления и борсовите цени (Гана - какао, Чили - медна руда, Судан - памук, Етиопия - кафе). Изнасяните от тях храни и суровини са по-евтини от внасяните стоки и технологии. Помощта от богатия Север дава слаби резултати. Ръстът на световната икономика обаче увеличава някои от бедните страни. В края на ХХ в. далекоизточните страни, арабските петролни държави, Бразилия, Мексико и Индия стават част от напредналите общества. Урок № 27 начало план на урока 1 2 3 4 доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм слайд № 9

10 8. Деколонизацията на Африка.
Документи: 8. Деколонизацията на Африка. 9. Лидери на Движението на необвързаните държави на неговата Трета конференция в Лусака, Замбия, септември 1970 г. Замбия - Кенет Каунда, Югославия - Йосип Броз Тито, Индия - Индира Ганди, Тензания - Юлиус Ниерере, Уганда - Милтън Оботе, и Ботсуана - Серетсе Кама (от ляво надясно). Организацията обединява държави, които не са обвързани с военни блокове. Към 2012 г. в нея членуват 120 държави и 17 са със статут на наблюдатели. Те представляват 55% от световното население. Петте принципа на организацията са: взаимно уважение на териториалната цялост и суверенитета; въздържане от употреба на сила; въздържане от намеса във вътрешните работи; равенство и взаимна изгода; мирно съвместно жителство. Урок № 27 начало план на урока 1 2 3 4 доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм слайд № 10 Махатма Ганди

11 Мохамед Карамчанд Ганди 6.12 мин. старт
Вид е оФилм Мохамед Карамчанд Ганди мин старт Урок № 27 начало план на урока 1 2 3 4 доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм слайд № 11


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ"

Сходни презентации


Реклама от Google