Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА УНИФИЦИРАН ИНДЕКС НА ТЕЛЕСНАТА МАСА ЗА ДЕЦА И ПОДРАСТВАЩИ Изготвил: Исман Идриз Хабил Спец. Приложна математика фак.No: 0701391018.

Сходни презентации


Презентация по темата: "ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА УНИФИЦИРАН ИНДЕКС НА ТЕЛЕСНАТА МАСА ЗА ДЕЦА И ПОДРАСТВАЩИ Изготвил: Исман Идриз Хабил Спец. Приложна математика фак.No: 0701391018."— Препис на презентация:

1 ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА УНИФИЦИРАН ИНДЕКС НА ТЕЛЕСНАТА МАСА ЗА ДЕЦА И ПОДРАСТВАЩИ
Изготвил: Исман Идриз Хабил Спец. Приложна математика фак.No:

2 Налице е глобална тенденция към затлъстяване на децата
Причината: ТV, компютърни и видеоигри висококалорични храни и снаксове ниска физическа натовареност

3 Индекс на телесната маса (ИТМ)
Въведен от Адолф Кетле между 1830 и1850 г. Зависи от редица фактори: пол, ръст, възраст, наследственост

4 тегло много под формата
КАТЕГОРИИ Категория Обхват на ИТМ kg/ m² тегло много под формата <16,5 тегло под нормата 16,5 – 18,4 нормално тегло 18,5 – 24,9 наднормено тегло 25 – 29,9 затлъстяване клас I 30 – 34,9 затлъстяване клас II 35 – 39,9 затлъстяване клас III >40

5 Препоръчителните стойности на ИТМ зависят и от възрастта
Възраст ИТМ 19 – 24 години 19-24 25 – 34 години 20-25 35 – 44 години 21-26 45 – 54 години 22-27 55 – 64 години 23-28 > 64 години 24-29

6 Класификация на ИТМ е различна при мъже и жени
Мъже Жени Ниско тегло < 20 < 19 Нормално тегло 20 – 25 19 – 24 Наднормено тегло 25 – 30 24 – 30 Затлъстяване 30 – 40 Тежко затлъстяване > 40

7 Степени на ИТМ за момичета на възраст 3-18 години

8 Степени на ИТМ за момчета на възраст 3-18 години
Степени на ИТМ за момчета  на възраст 3-18 години

9 МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ Построяваме функционални зависимости между критичните стойности за различните възрасти и полове и съответните стойности за 18 години. С помощта на метода на най-малките квадрати (МНМК) стоим полиноми от трета степен. Изчисленията да направени с пакета Mathematica, като за решаване на получените системи линейни уравнения се използва метода на квадратния корен.

10 Следните графики илюстрират съвпадението на построените полиноми и стойностите от таблиците за 7 и 8 години 7 год. 8 год.

11 Полиномиални криви на УИТМ за момичета 7-17 год.
8 14 13 12 11 10 9 15 16 17

12 Полиномиални криви на УИТМ за момчета 7-17 год.
8 14 13 12 11 10 9 15 16 17

13 Стойности на класическия ИТМ по възрасти и полове

14 Стойности на универсалния ИТМ по възрасти и полове

15 Тест на Стюдент за междуполови разлики
Значими междуполови разлики в стойностите на двата индекса за различните възрасти Възраст 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 BMI -   BMI_U Легенда: - няма разлика;  p<0.1;  p<0.05;  p<0.001

16 Благодаря за вниманието!


Изтегли ppt "ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА УНИФИЦИРАН ИНДЕКС НА ТЕЛЕСНАТА МАСА ЗА ДЕЦА И ПОДРАСТВАЩИ Изготвил: Исман Идриз Хабил Спец. Приложна математика фак.No: 0701391018."

Сходни презентации


Реклама от Google