Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Изготвили: Мириян Белянова, Фак. № Сани Христова, Фак. №

Сходни презентации


Презентация по темата: "Изготвили: Мириян Белянова, Фак. № Сани Христова, Фак. №"— Препис на презентация:

1 Курсова работа Задание 10 ( база данни „Почивно дело” ) База данни ( Access )
Изготвили: Мириян Белянова, Фак. № Сани Христова, Фак. № Поток 191, група 1780

2 База данни “PD” Създава се база данни „Почивно дело” (PD), която садържа информация за 2 хотела с по 2 стаи, които са посетени от 3ма души за съответно 5, 6 и 4 дни. Подобен тип база данни може да се използва от различни хотели като регистър на стаите, посетителите и съответно времетраенeто, за което са били заети.

3 База данни “PD” Създават се четири таблици с имена: Hotels, Rooms, Vis и Recr. Те съдържат информация за имената на хотелите, стаите, с които разполагат и техните цени, посетителите, които имат хотелите, техните ЕГН-та и брой дни, за които са ползвали услугите на дадените хотели. ( Чрез бутоните „Create – Blank Database”, след това „ Create – Table “, се наименоват таблиците и въвеждат данните. )

4 База данни “PD” Дефинират се необходимите първични ключове, връзки и колони за избор. ( Чрез бутона “ Combo Box” се създават падащите колони. След това с „Database tools” се правят необходимите връзки между таблиците. Въвеждат се съответните данни, които са предоставени в таблиците.

5 Създават се следните формуляри:
База данни “PD” Създават се следните формуляри: Самостоятелен формуляр на таблиците „Хотели” и „Стаи” , с бутона „ Create” - Split Form Формуляр с подформуляр за таблиците „ Посетители” и „Престой в хотела” – “ Create” – Form.

6 След това се създават следните отчети:
База данни “PD” След това се създават следните отчети: Отчет предоставящ списъка на стаите, който съдържа техния номер и цена за един ден. “ Create” – Report Wizard и се изкарват нужните данни. Отчет предоставящ брой дни, използвани от посетители и стойността на престоя на потребителите по хотели. За целта първо се създава заявка, с която да се изкарват и сумират сумите, за да бъдат умножени по дните “ Create” – Query Wizard. След това се създава нов отчет на база заявката.

7 База данни “PD” Накрая се създава форма, съдържаща комадни бутони, чрез които се отварят създадените потребителски форми и отчети. „Creatе” – Blank form и след това “Design” от където се добавят бутоните и се слага картинка на формата.


Изтегли ppt "Изготвили: Мириян Белянова, Фак. № Сани Христова, Фак. №"

Сходни презентации


Реклама от Google